Muzułmański Punkt Widzenia

POBIERZ KSIĄŻKĘ

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentarze

Rozdziały książki

< <
3 / total: 11

1. Śmierć - Grube chmury beztroski

Człowiek jest z natury egoistą i jest niezwykle uczulony na kwestie związane z jego korzyściami. Jednak zaskakuje fakt, iż ten sam człowiek, który ciągle rozmyśla i oblicza swoje korzyści w każdym szczególe, jest nieświadomy i beztroski, jeśli chodzi o śmierć związaną z nim bezpośrednio. Ten rodzaj bycia, charakterystyczny dla osób niepewnych swojej wiary przez Al-Qur'an określany jest słowem ”beztroska”.

Beztroska oznacza niezdolność do spostrzegania rzeczywistość i podejmowania odpowiednich decyzji, z powodu zapomnienia i niejasność w świadomości i w efekcie do braku normalnych reakcji. W jednym z wersetów powiedziane jest:

”Zbliża się do ludzi rozrachunek, lecz oni beztrosko się odwracają.” (Sura Al Anbiya - Prorocy, 1, [21:1])

Wobec śmiertelnie chorego uważa się, iż z pewnością umrze. Pewne jest również to, iż osoba, która tak przypuszcza wcześniej czy później też umrze. Z powodu beztroski, nikt nie pamięta o tej drugiej stronie monety. Na przykład, prawdopodobieństwo śmierci kogoś z AIDS jest wysokie. Ale, prawdopodobieństwo iż osoba zdrowa umrze jest nawet wyższe, a w rzeczy samej jest pewne. Być może, śmierć może go spotkać przed  ”śmiertelnie chorym pacjentem”, w najmniej oczekiwanej chwili.

Wszyscy krewni przy łożu z śmiertelnie chorym pacjentem są smutni. Nigdy jednak nie pamiętają, aby posmucić się nad sobą, bo przecież też z pewnością umrą. Jeśli zatem nieuchronnie wcześniej czy później coś się wydarzy, to fakt tego ”wcześniej czy później” nie powinien zmieniać naszej reakcji.

Jeżeli smucimy się z powodu czyjejś śmierci, to każdy w tej chwili powinien zacząć się smucić nad innymi, jak również nad samym sobą. Albo powinien rozpędzić mgliste chmury ignorancji i uchwycić prawdziwe znaczenie śmierci.

Aby tego dokonać, ważne jest, aby odkryć przyczyny beztroski.

Przyczyny beztroski

—  Brak opinii, edukacji i rozumu: Ludzie z niskim poziomem edukacji i rozumu którzy stanowią większość w społeczeństwie nie są zazwyczaj przyzwyczajeni do myślenia i rozmyślania nad poważnymi kwestiami. A ponieważ nie zastanawiają się nad swoim życiem, nie myślą również o swojej śmierci. Codzienne sprawy, z którymi nigdy nie dają rady, zawsze wystarczają, by zająć w pełni ich umysły. Wypełniają swoje małe umysły małymi sprawami, są pochłonięci swoimi małymi problemami i nie są w stanie myśleć o tak ważnych pojęciach jak śmierć. Kiedy widzą czyjąś śmierć lub gdy ktoś mówi o śmierci, natychmiast stwierdzają ”Niech Bóg uchroni innych”, ”Miejmy nadzieję, iż nie zdarzy się nam to tak prędko”.

—  Żywość życia: Życie tak jest szybkie i ekscytujące, że bez specjalnego wysiłku człowiek może zapomnieć i zignorować fakt śmierci. I bez wiary w Allaha również jest oddalony od takich pojęć jak los czy ufność w Allaha. Ten typ człowieka nawet nie próbuje uciekać od śmierci, ponieważ jest zbyt zajęty by myśleć o niej. Ciągle ugania się za coraz nowszymi planami doczesnymi, samolubnymi zainteresowaniami i celami. I nagle zszokowany doświadcza zimnej śmierci bez jakiegokolwiek przygotowywania. Z żalem dopomina się o powrót, ale już jest za późno.

—  Pojęcie urodzin: Inną przyczyną lekkomyślności jest istnienie narodzin. Codziennie ktoś rodzi się i umiera. Populacja nigdy nie zmniejsza się, a nawet wzrasta z każdym dniem. Kiedy ludzie rozważają ten cykl, są zdania, iż ilość urodzin równoważy ilości śmierci i system jest w stanie równowagi. Tym niemniej, jeżeli wyobrazimy sobie sytuację, w której nie ma więcej urodzin i ludzie umierają jeden po drugim, tym samym zmniejszając szybko populację, wtedy będzie nam o wiele łatwiej zrozumieć fakt śmierci. Ludzie widzieliby, że inni znikają jeden za drugim i będzie wkrótce czas, wcześniej czy później również na nich. Jak ktoś zamknięty w celi śmierci. Codziennie dwie osoby są wyprowadzane z niej na egzekucję i liczba ludzi w celi zmniejsza się. Nawet jeśli minie kilka lat, to pozostali przy życiu z obawą będą czekać na następny dzień. Oni nigdy nie zapomnieliby o śmierci, nawet na sekundę. W istocie rzeczy sytuacja dzisiaj nie jest tak odmienna od opisanej wyżej. Nowonarodzeni nie mają żadnego powiązania z tymi którzy czekają na swoją śmierć. Jest to wyłącznie błędne wewnętrzne urojenie.

Sposoby samooszukiwania się

Oprócz powyższych przyczyn, które powodują iż ludzie zapominają o śmierci, są też ludzkie mechanizmy obronne, które ich oszukują. Dwa z nich są opisane poniżej:

—  Odkładanie na starość: Zwykle ten mechanizm samooszukiwania się jest spotykany u młodych i w średnim wieku ludzi. Zazwyczaj zakładają, iż będą umierać w okolicy sześćdziesiątki lub siedemdziesiątki. Dlatego odkładają ”stresujące” przemyślenia tego rodzaju na lata późniejsze. Są jeszcze w komfortowej sytuacji i mogą zarezerwować ostanie lata swojego życia na te kwestie. Niemniej jednak, człowiek bez żadnej gwarancji przeżycia nawet minuty dłużej, który nigdy nie przewidzi kiedy i gdzie dosięgnie go śmierć może całkowicie zapomnieć o tym długoterminowym planie. Codziennie ludzie w ich wieku, a nawet młodsi umierają. Każdego dnia pojawiają się nekrologi w gazetach, każdego dnia oglądamy śmierć na naszych ekranach TV. Są świadkami śmierci innych, ale nigdy nie pomyślą, iż pewnego dnia inni usłyszą o ich własnej śmierci. Poza tym nawet gdyby ktoś był w stanie dożyć swojej starości, aby zmienić swój sposób myślenia, nadal często będzie odkładał decyzje na późniejsze lata, aż w końcu dosięgnie go śmierć.

—  Odcierpię swój wyrok i będę wolny: Ten sposób rozumowania jest również powszechny wśród ludzi, jakkolwiek nie jest to nic innego jak przesąd. Ponieważ, wprost przeciwnie, w Al-Qur'anie, wspomina się o tym wiele razy, iż ludzie wierzący i niewierzący będą od siebie oddzieleni i że ludzie wierzący pójdą do Raju na zawsze podczas gdy niewierzący zostaną skierowani do Gehenny, do miejsca niewyobrażalnego bólu, również na zawsze:

”Oni powiedzieli: ‘Ogień nas dotknie tylko przez pewną liczbę dni.’ Powiedz: ‘Czy wy zawarliście przymierze z Bogiem? Bóg nigdy nie łamie Swojego przymierza! Albo też mówicie przeciw Bogu to, czego nie wiecie?’ Tak! Ten, kto popełnił zło i kogo objął grzech - tacy jak on będą mieszkańcami ognia; tam będą przebywać na wieki. A ci, którzy wierzą i czynią dobre dzieła, będą mieszkańcami Ogrodu; tam będą przebywać na wieki.” (Sura Al Baqara - Krowa, 80 - 82, [2:80-82])

 

”Tak się stało, ponieważ oni powiedzieli: ‘Ogień dotknie nas tylko przez pewną liczbę dni.’ I zmyleni zostali w swojej religii tym, co sami sobie zmyślali.” (Sura Al Imran - Rodzina Imrana, 24, [3:24])

Piekło jest miejscem,  gdzie istnieje straszliwy ból, którego nikt kiedykolwiek nie może wyobrazić. A zatem nawet jeżeli byłoby możliwe opuszczenie Piekła po jakimś czasie, to znalezienie się tam nie byłoby rozsądne dla osoby posiadającej rozum. Piekło jest miejscem cierpienia, do którego nie można niczego na Tym świecie porównać. Myślenie o czymś takim jest sygnałem dla człowieka, iż postradał zmysły. Wystarczy pomyśleć o jego wrzasku gdy sparzy się mu palec.

—  Z pewnością pójdę do Raju: Są ludzie, którzy myślą o sobie, że są tak dobrzy, iż osiągnęli już Raj. Poprzez wykonywanie kilku małych rzeczy, który definiują jako dobre i poprzez unikanie rzeczy, który definiują jak złe przyjmują, iż zasłużyli na Raj. Ich wiedza o religii jest niewielka, mają swoją własną wiarę, którą stworzyli. Jeśli ich spytać określają siebie jako autentycznych Muzułmanów. Niemniej jednak są oni, według Al-Qur'anu autentycznymi poganami. Sytuację tę objaśniania sura Al Kahf - Jaskinia:

”Przytocz im przypowieść o dwóch ludziach: Jednemu z nich przygotowaliśmy dwa ogrody winnej latorośli, które otoczyliśmy palmami; między nimi umieściliśmy pole zasiane zbożem. Obydwa ogrody dały swoje plony i nie przyniosły żadnej straty. I sprawiliśmy, iż wytrysnął strumyk między tymi dwoma ogrodami. I zebrał on owoce. Powiedział więc swojemu towarzyszowi, który z nim rozmawiał: ‘Ja mam więcej majątku od ciebie i jestem potężniejszy dzięki moim ludziom.’ Wszedł do swojego ogrodu i, wyrządzając sobie samemu niesprawiedliwość, powiedział: ‘Nie sądzę, żeby to kiedykolwiek zginęło; i nie wierzę, że nadejdzie Godzina. A jeśli zostanę sprowadzony do mego Pana, to znajdę z pewnością coś lepszego, w zamian za to, aniżeli ten ogród.’ I powiedział mu jego towarzysz, rozmawiając z nim: ‘Czy nie wierzysz w Tego, który cię stworzył z prochu, następnie z kropli spermy, a potem dał ci postać człowieka? Lecz co do mnie... On jest Bogiem, moim Panem! I ja nie dodaję memu Panu żadnego współtowarzysza.” (Sura Al Kahf - Grota, 32 - 38, [18:32-38])

- Właściciel ogrodu wspomnianego w powyższym fragmencie mówi: A jeśli zostanę sprowadzony do mego Pana”, co pokazuje, iż nie ma pełnej wiary w Allaha i Tamten świat, co oznacza z kolei że jest poganinem z wątpliwościami. Niemniej, upiera się, że jest posłusznym wierzącym i jest pewny, iż będzie nagrodzony Rajem. Ludzie tego pokroju, w istocie rzeczy, wiedzą, iż są obłudnikami. Największą wskazówką po której widać że są obłudnikami, jest ilość tworzonych nonsensów które odpowiadają ich zdeprawowanej wierze, a o których twierdzą, iż są z Al-Qur'anu. Wspomina o tym werset:

”Oni usiłują oszukać Boga i tych, którzy wierzą, lecz oszukują tylko siebie samych; oni tego nie pojmują.” (Sura Al Baqara - Krowa, 9, [2:9])

— Podwójny standard: Istnieje jeszcze inna metoda, aby oszukać swoje własne ”ja”. Kiedy śmierć pojawia się w czyimś umyśle, osoba ta myśli iż zniknie na zawsze, a także niebezboleśnie wyobraża sobie że może tam jednak istnieć jakieś życie pozagrobowe, które Allah obiecał. Jest to światełko nadziei dla niego. Innymi słowy, pamięta o powinnościach które Allah określił i wtedy ponownie rozważa pierwszą możliwość, iż zniknie na zawsze. Żyje z tym, aż zastanie go śmierć.

Rezultaty beztroski

Człowiek pamięta o śmierci od czasu do czasu w ciągu życia. Myśli te czasami się rozwijają i przechodzi wówczas od nich do poważnych rozważań o swoim życiu próbując przemyśleć wszystko ponownie od początku. A czasami wyżej wspomniane obronne mechanizmy zaczynają działać i mgliste chmury beztroski stają się z każdym dniem coraz grubsze. Jest to przyczyną stanu, w którym niewierzący oczekuje na śmierć ze spokojem i nic nieznaczącym dojrzałym nastawieniem. Ponieważ śmierć kojarzy się wyłącznie ze spokojem, ciszę i niekończącym się dla nich komfortem. Jednak Allah przeznaczył dla nich niekończące się życie pełne żalu i niedoli. Dopiero w chwili śmierci zaczynają dostrzegać ten fakt swoimi oczyma.  Aniołowie śmierci są pierwszymi którzy informują o ogromnym bólu. Dlatego Al-Qur'an wyraźnie opisuje położenie niewierzących w chwili śmierci.

”Jakże to będzie, kiedy aniołowie ich zabiorą, bijąc ich po twarzy i po plecach?” (Sura Muhammad, 27, [47:27])

W danej chwili aroganckie nastawienie niewierzących zmieni się w smutek, żal, beznadziejność i nie kończący się ból. Al-Qur'an objaśnia to w następujący sposób:

”Powiedzieli: ‘Czy kiedy zabłądzimy na ziemi, to czy z pewnością pojawimy się w nowym stworzeniu?’ Ależ nie! Oni nie wierzą w spotkanie ze swoim Panem. Powiedz: ‘Zabierze was anioł śmierci, który miał pieczę nad wami; potem do waszego Pana zostaniecie sprowadzeni!’ Gdybyś widział, jak grzesznicy skłaniają głowy przed swoim Panem: ‘Panie nasz! Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy. Zawróć nas, abyśmy mogli czynić dobro! My przecież jesteśmy przekonani o prawdzie.’” (Sura Sadżda - Pokłon, 10 -12, [32: 10-12])

Nie ma ucieczki od śmierci

Ludzie nie chcą myśleć w młodości o śmierci, ponieważ niemyślenie jest najlepszą metodą ucieczki. Niemniej jednak, nie tylko fizyczna ucieczka nie jest tu rozwiązaniem, ale również niemyślenie o tym nie sprawi, iż ujdziemy śmierci. Poza tym niemożliwe jest całkowite oderwanie się myśli o śmierci. Ludzie, chcąc nie chcąc, niezależnie od tego co chcą osiągnąć, w istocie rzeczy zmierzają ku ich śmierci bez świadomości. Nie ma innej drogi, możliwości czy wyjścia. Odliczanie ciągle trwa. Gdziekolwiek się odwrócą spotkają się ze śmiercią. Koło ciągle zatacza swój okrąg i obejmuje coraz to innych. I jeszcze raz to powtórzmy, iż nie ma zmian w rozkazach [sunnie] Allaha. Śmierć spotka nas w miejscu i czasie określonym w naszym przeznaczeniu. Al-Qur'an mówi o tej tajemnicy w następujący sposób:

”Powiedz: ‘Zaprawdę, śmierć, od której uciekacie, z pewnością was spotka! Potem zostaniecie sprowadzeni do Tego, który zna, co skryte i jawne. On obwieści wam to, co czyniliście’.” (Sura Al Dżumua - Zgroadzenie, 8, [ 62:8])

”Gdziekolwiek byście byli, dosięgnie was śmierć, nawet gdybyście byli na wyniosłych wieżach. Jeśli spotka ich jakieś dobro, to oni mówią: ‘To przychodzi od Boga’; a jeśli dosięgnie ich jakieś zło, to oni mówią: ‘To pochodzi od ciebie.’ Powiedz: ‘Wszystko pochodzi od Boga!’ Lecz dlaczegoż ci ludzie nie mogą pojąć żadnej mowy?” (Sura Nisa - Kobiety, 78, [4:78])

Dlatego też powinniśmy przestać oszukiwać siebie lub próbować ignorować rzeczywistość. Powinniśmy zacząć wykorzystywać czas który Allah nam wyznaczył w możliwie najkorzystniejszy sposób, z myślą o Tamtym świecie. Tylko Allah posiada wiedzę o końcu tego czasu.

 

3 / total 11
You can read Harun Yahya's book Muzułmański Punkt Widzenia online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
O tej stronie | Startuj z tę stroną | Dodaj do ulubionych | RSS Feed
Wszystkie materiały można kopiować, drukować i rozprowadzać z podaniem źródła.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top