Muzułmański Punkt Widzenia

POBIERZ KSIĄŻKĘ

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentarze

Rozdziały książki

< <
8 / total: 11

2. Wszechświata - Drugi dźwięk trąby i powstanie śmierci

Gdy Trąba zabrzmi po raz pierwszy, ziemia i niebiosa ulegną rozbiciu na kawałki i cała materia ulegnie zniszczeniu. Nie pozostanie żadna żyjąca istota. Ziemia zostanie zmieniona w inną ziemię, podobnie niebiosa: ”W Dniu, kiedy ziemia zostanie zamieniona na inną ziemię, i tak samo niebiosa, i kiedy oni stawią się przed Bogiem, Jedynym, Wszechpotężnym!” (Sura Ibrahim, 48, [14:48]). Sytuacja w Dniu Zmartwychwstania przedstawia się następująco:

They will ask you about the mountains. Say: 'My Lord will scatter them as dust. He will leave them as a barren, level plain on which you will see no dip or gradient.' (Sura Ta Ha, 105-107, [20:105-107]))

Nadchodzi czas rozrachunku ludzi z Allahem i wtedy głos Trąby rozlega się ponownie. Ludzie, którzy zaprzeczali istnieniu Tamtego Świata odżyją i powstaną ze swoich grobów:

”I zadmą w trąbę. Ci, którzy są w niebiosach, i ci, którzy są na ziemi, zostaną porażeni piorunem, z wyjątkiem tych, których Bóg zechce oszczędzić! Następnie zadmą w nią po raz drugi - i oto oni będą stać i patrzeć. Ziemia zajaśnieje światłem swego Pana, księga będzie położona. Przyprowadzeni będą prorocy i świadkowie i zostanie między nimi rozstrzygnięte według prawdy, i oni nie doznają niesprawiedliwości.”(Sura Az Zumar - Grupy, 68-69, [39:68-69])

Wyjście z grobów i ich wezwanie:

Sytuacja w momencie ożywienia jaki i zaraz po jest dokładnie opisana w Al-Qur'anie. Z drugim dźwiękiem Trąby ludzie wyjdą z grobów i będą podobni do ”rozsypanej szarańczy”:

”Oni wyjdą z grobów z opuszczonymi spojrzeniami. Będą podobni do szarańczy rozsypanej, ” (Sura Al Qamar - Księżyc, 7, [54:7])

”I z Jego znaków jest to, iż stoją mocno na Jego rozkaz niebo i ziemia. Potem, kiedy On was wezwie jednym wezwaniem, wtedy z ziemi wyjdziecie.”(Sura Rum - Bizantyjczycy, 25, [30:25])

”Tego Dnia, kiedy ziemia popęka od nich, śpieszących się - to zebranie jest dla Nas łatwe.”(Sura Qaf, 44, [50:44])

Skierują się wszyscy w stronę Wzywającego i będą tam pędzić jak z piłką do pustej bramki. I to wezwanie nie jest jak inne, a wzywającym jest anioł, który zbierze ludzi przed Allahem, aby zdać mogli rachunek.

”Przeto odwróć się od nich w Dniu, kiedy wezwie wzywający do rzeczy strasznej.” (Sura Al Qamar - Księżyc, 6, [54:6])

”Tego Dnia oni pójdą za nawołującym, który nie ma w sobie żadnej krzywizny; przycichną głosy wobec Miłosiernego i usłyszysz tylko szeptanie.” (Sura Ta Ha, 108, [20:108])

”Pozwól im więc pogrążać się w pustych słowach i zabawiać, aż napotkają Dzień, który im został obiecany; ten Dzień, kiedy oni wyjdą z grobów, pośpiesznie, jak gdyby się spieszyli do kamieni ofiarnych, z pokornymi spojrzeniami, okryci poniżeniem! Taki będzie Dzień, który im został obiecany z pokornymi spojrzeniami, okryci poniżeniem, jak gdyby się spieszyli. Taki będzie dzień, który został im obiecany!” (Sura Al Ma'aridż- Stopnie, 42-44, [70:42-44])

Ludzie, którzy byli nieposłuszni wobec Allaha, ignorowali granice Allaha, byli aroganccy, teraz są bardzo posłuszni, pełni szacunku. Bez zbędnych pytań robią, to co jest nakazane. Nie mają wyjścia. Nie mogą czynić nic przeciwnego, nie mają nawet prawa tego się domagać. Teraz wiedzą, iż nadszedł ciężki dzień:

”Śpieszący z wyciągniętymi szyjami ku wzywającemu. Niewierni będą mówili: ‘To jest trudny dzień!’”(Sura Al Qamar - Księżyc, 8, [54:8])

Niewierzący biec będą z uniesionymi głowami, ale nie z arogancji, a prawdopodobnie z tego powodu iż, zwróceni będą do źródła nawoływania położonego wyżej niż oni. Wszyscy ludzie będą jak zahipnotyzowani. Jak automaty będą poruszać się w kierunku nawoływania. Każdy z nich będzie absolutnie posłuszny. Tego dnia liczyć się będzie tylko wiara w Allaha, której niewierzący nie posiadają. Dlatego ich serca są próżne: ”I nie uważaj, iż Bóg nie dba o to, co czynią niesprawiedliwi! On tylko daje im zwłokę do Dnia, kiedy ich spojrzenia osłupieją; oni się będą śpieszyć przerażeni, z głowami podniesionymi, nie patrząc na siebie wcale, a ich serca będą jak powietrze.” (Sura Ibrahim, 42-43, [14:42-43]).

Ludzie z grobów będą pędzić w kierunku ich Pana:

”Tego Dnia, kiedy zadmą w trąbę, przybędziecie grupami” (Sura Naba - Wieść, 18, [78:18])

”I zadmą w trąbę! I oto oni, z grobów, do swojego Pana pospieszą i Powiedzą: ‘Biada nam! Kto nas wyrwał z naszego miejsca spoczynku? Oto co obiecał Miłosierny. I prawdę mówili posłańcy!’” (Sura Ya Sin, 51-52, [36:51-52])

Jest to znak wielkiej paniki i rozczarowania. Ponieważ niewierzący, który doświadczył swojego własnego ożywienia, teraz rozumie, iż wysłannicy, którzy przypominali o tym dniu mieli rację. Teraz rozumie iż nie ma żadnego wiecznego snu.

Ogólnie psychologiczne położenie niewierzącego jest naznaczone piętnem przerażenia, strachu, obawy, paniki i zdziwienia, ale ich fizyczne położenie jest jeszcze gorsze: ich twarze są przyćmione; pokryci są pyłem, zamgleni i upokorzeni:

”Twarze, tego Dnia, pokornie spuszczone, ” (Sura Al Gaszija - Oszałamiające, 2, [88:2])

”Tego Dnia będą twarze pokryte pyłem, okryte ciemnością. Ci zaś to niewierni i rozpustnicy.” (Sura Abasa - Zachmurzył się, 40-42, [80:40-42])

”W Dzień Zmartwychwstania zobaczysz tych, którzy pomawiali Boga o kłamstwo, z twarzami poczerniałymi. Czyż nie w Gehennie jest miejsce pobytu dla dumnych?” (Sura Az Zumar, 60)

 Niewierzący powstają jako ślepcy:

”A kto odwróci się od Mojego napomnienia, ten, zaprawdę, będzie miał życie nędzne i My wskrzesimy go jako ślepego w Dniu Zmartwychwstania! On będzie mówił: ‘Panie mój! Dlaczego wskrzesiłeś mnie ślepym, przecież byłem dobrze widzącym?’ On powie: ‘Tak jak ty zapomniałeś Nasze znaki, kiedy one przyszły do ciebie, tak dzisiaj sam jesteś zapomniany.’” (Sura Ta Ha, 124-126, [20:124-126])

”Ten, kogo prowadzi Bóg, idzie drogą prostą; a dla tych, których On sprowadzi z drogi, nie znajdziesz opiekunów poza Nim. My zbierzemy ich w Dniu Zmartwychwstania - na ich twarzach, ślepych, głuchych, niemych. Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. Za każdym razem, kiedy będzie przygasać, My zwiększymy dla nich ogień palący.” (Sura Al Isra - Podróż Nocna, 97, [17:97])

 Ich ślepota zwiększa ich przerażenie; ich oczy będą łzawić, oczy są ciemnoniebieski łącznie z białą otoczką:

”W tym Dniu, kiedy zadmą w trąbę i My zbierzemy grzeszników, niebieskookich! [zblakłe z przerażenia]” (Sura Ta Ha, 102, [20:102])

Różnią się swoim odrażającym widokiem od wierzących. Początek ich końca zaczyna w ten sposób.

Tego dnia nie ma przyjaciół, pomocy, ani wsparcia:

Tego dnia nikt nie będzie miał okazji zająć się nawet swoją matką, ojcem, małżonkiem czy dziećmi. Przerażenie tego dnia spowoduje, iż ludzie będą pamiętać tylko o sobie.

”A co ciebie pouczy, co to jest Dzień Sądu? I jeszcze raz: co ciebie pouczy, co to Dzień Sądu? Tego Dnia żadna dusza nie będzie w stanie nic pomóc innej duszy. Rozkaz, tego Dnia, będzie należeć do Boga!” (Sura Al Infitar - Rozdzielenie, 17-19, [82:17-19])

”A kiedy przyjdzie huk ogłuszający, w tym Dniu, kiedy człowiek będzie uciekał od swego brata, od swojej matki i od swojego ojca, od swojej towarzyszki i od swoich synów - tego Dnia każdy człowiek będzie zajęty tylko swoją sprawą!” (Sura Abasa - Zachnurzył się, 33-37, [80:33-37])

Wszystkie ludzkie relacje zostaną przerwane z powodu gniewu Allaha. Od teraz związki rodzinne i innymi bliskimi nie mają znaczenia. Jedyną ważną rzeczą jest wiara:

”A kiedy zadmą w trąbę, to tego Dnia nie będzie żadnego pokrewieństwa między nimi ani też nie będą się wzajemnie wypytywać. Wtedy ci, których szale okażą się ciężkie, będą szczęśliwi. A ci, których szale okażą się lekkie, będą tymi, którzy stracili samych siebie. Oni będą przebywać w Gehennie na wieki.” (Sura Al Muminun - Wierni, 101-103, [23:101-103])

Kochani synowie, siostry, bracia, mężowie i żony, nawet cały rodzaj ludzki są ofiarowani jako okup mający ukoić gniew Allaha:

”Tego Dnia niebo będzie jak miedź roztopiona, a góry będą jak kłaczki wełny. I serdeczny przyjaciel nie będzie pytał serdecznego przyjaciela, kiedy się zobaczą. Tego Dnia grzesznik chciałby się okupić od kary swoimi synami, swoją towarzyszką i swoim bratem, i swoim klanem, który mu dawał schronienie, i wszystkimi, którzy są na ziemi, żeby tylko mógł być uratowany. Wcale nie! Zaprawdę, to jest ogień piekielny!” (Sura Al Ma'aridż - Stopnie, 8-15, [70:8-15])

Ta propozycja okupu pokazuje jak samolubni są niewierzący i jakie jest ich nastawienie gdy różnią się ich korzyści. Ta propozycja wskazuje też jak próżne jest życie. Żaden wykup nie może go uratować od wiecznego bólu, nawet kobieta, wszystkie kobiety na ziemi, lub nawet wszystkie domy na ziemi, wszystkie skarby, żaden okup nie jest wystarczający, aby się wykupić. Co więcej, jest to bezwartościowa próba, gdyż wszystko i cała własność już należy do Allaha. I jedyna droga ucieczki pozostała na poprzednim świecie. Jest już za póżno i ogień w Piekle już się zaczął.

Zebranie ludzi w celu rozrachunków

Al-Qur'an opisuje rzeczywiste znaczenie ludzkiego życia w następujący sposób:

”wtedy, o człowieku! zwrócisz się do swego Pana całkowicie i spotkasz Go.” (Sura Al Inshiqaq - Rozerwanie, 6, [84:6])

Cokolwiek robimy, jakichkolwiek prób się podejmujemy, jedynym miejscem które w końcu osiągniemy jest miejsce Obecność Allaha. Celem tego życia jest służyć Bogu. I najważniejszą chwilą jest moment rozrachunku w Dniu Sprawiedliwości.

Każdy dzień zbliża nas do Dnia Zmartwychwstania. Każda godzina, każda minuta i każda sekunda jest krokiem w kierunku śmierci i zmartwychwstania. Nie ma możliwości zatrzymać idącego zegara czy go cofnąć. Spotka to każdą osobę. Allah mówi w Al-Qur'anie:

”Zaprawdę, do Nas oni powrócą! Potem, zaprawdę, Nam wypadnie zażądać od nich rachunku!” (Sura Al Ghashija - Oszałamiające, 25-26, [88:25-26])

Na świecie żyje obecnie około 6 miliardów ludzi. Gdybyśmy wzięli pod uwagę również ludzi żyjących przed nami, jak i tych, którzy będą żyć, to moglibyśmy wyobrazić skalę ogromnego tłumu i przerażający widok. Ludzie zebrani przed Bogiem i ich położenie są opisani w Al-Qur'anie w następujący sposób:

”Tego Dnia oni pójdą za nawołującym, który nie ma w sobie żadnej krzywizny; przycichną głosy wobec Miłosiernego i usłyszysz tylko szeptanie. Tego Dnia nie pomoże wstawiennictwo; chyba jedynie tego, komu sprzyja Miłosierny, i jeśli to wstawiennictwo Jemu się spodoba. On zna to, co przed nimi i co za nimi, a oni nie obejmują tego swoją wiedzą. Twarze korzą się przed Żyjącym, Trwającym! Zawiedziony będzie ten, kto się obciążył niesprawiedliwością!”(Sura Ta Ha, 20, [20:108-111])

Chwila, którą niewierzący odrzucali, a na którą ludzie wierzący czekali z entuzjazmem nadeszła. Ogromne przestrzenie są tworzone dla tego ogromnego sądu. Tego dnia:

”Kiedy zadmą w trąbę, jedyny raz, kiedy ziemia i góry zostaną zniesione i w proch obrócone, jednym starciem, tego Dnia nastąpi nieuniknione wydarzenie i rozerwie się niebo, i będzie ono tego Dnia rozwarte;” (Sura Al Haqqa - Nieuniknione, 13-16, [69:13-16])

”Tego Dnia; kiedy Duch i aniołowie staną w szeregach, nie będą mogli mówić, oprócz tego, któremu pozwoli Miłosierny, i powie on to, co słuszne.” (Sura Naba' - Wieść, 38 [78:38])

Bóg, będąc doskonałym twórcą wszystkich rzeczy, stworzył też niezrównane i doskonałe Piekło - miejsce bólu dla niewierzących. Nikt nie może zadać podobnego bólu. W jednym z wersetów powiedziane jest:

”Ale miejcie się na baczności! Kiedy ziemia zostanie obrócona w pył, kiedy przyjdzie twój Pani aniołowie, szereg za szeregiem, i kiedy zostanie ukazana Gehenna, tego Dnia przypomni sobie człowiek... lecz na cóż mu się zda to przypomnienie? Będzie on mówił: ‘O, gdybym był przygotował coś dla mego życia!’ I tego Dnia nikt nie ukarze tak jak On; i nie skrępuje łańcuchami tak jak On.” (Sura Al Fadżr - Jutrzenka, 21-26, [89:21-26])

Jeżeli człowiek nie służył Bogu w swoim życiu i nie przygotowywał się do Tego Dnia, będzie czuł żal, największy z możliwych. Wolałby się w ogóle nie narodzić. Ale to poczucie żalu niczego nie zmieni. Wprost przeciwnie, będzie to dla niego dodatkowym źródłem bólu. Oprócz bólu fizycznego w Piekle psychiczny będzie równie uciążliwy.

Zdanie rozliczenia, skala sprawiedliwości i rozrachunku:

Po zadziwiającym ożywieniu zaczną się obawy przed rozliczeniem z uczynków. Pierwszym etapem jest zdanie relacji z życia i świadczenie o sobie.

”O synu mój! Jeśliby to było tylko tyle, co ciężar ziarnka gorczycy, i byłoby w skale albo w niebiosach, albo na ziemi, to Bóg to wyprowadzi. Zaprawdę, Bóg jest Przenikliwy, świadomy!” (Sura Luqman, 16, [31:16])

Ludzie dowiedzą się, co zostało im zapisane w ich Rozliczeniu. Al-Qur'an wspomina o tym w następujący sposób:

”Tego Dnia ludzie będą wychodzili grupami, aby im zostały ukazane ich czyny. I ten, kto uczynił dobra na ciężar pyłku, zobaczy je; i ten, kto uczynił zła na ciężar pyłku, zobaczy je.” (Sura Al Zalzala - Trzęsienie Ziemi, 6-8, [99:6-8])

Jak informuje nas Al-Qur'an ludzie niewierzący otrzymają swoje Rozliczenie z lewej strony, a wierzący z prawej. Do 'ludzi z prawicy' odnosi się werset:

”Tego Dnia będziecie przedstawieni, nic z was nie zostanie ukryte. Ten, który otrzyma swoją księgę w swoją prawicę, powie: 'Oto bierzcie! Czytajcie księgę! przecież ja myślałem, że znajdę swój rachunek.' I on będzie miał życie przyjemne w wyniosłym Ogrodzie, którego owoce będą bliskie. ‘Jedzcie i pijcie na zdrowie, za to, co uczyniliście dawniej, w dniach, które minęły!’” (Sura Al Haqqa - Nieuniknione, 18-24, [69:18-24])

Ludzie wierzący są radośni i szczęśliwi, podczas gdy niewierzący są w wielkich kłopotach. Woleliby umrzeć a nawet całkowicie się unicestwić:

”A ten, kto otrzyma swoją księgę w swoją lewicę, powie: ‘O, gdyby mi nie została dana moja księga! O, gdybym mógł nie wiedzieć, jaki jest mój rachunek! O, gdyby to był ostateczny koniec! Na nic mi się zdało moje bogactwo! Odeszła ode mnie moja władza!’”(Sura Al Haqqa - Nieuniknione, 25-29, [69:25-29])

W innym wersecie pokazana jest różnica pomiędzy ludźmi z prawicy i z lewicy:

”I ten, który otrzyma swoją księgę w rękę prawą, będzie obliczany rachunkiem lekkim i zwróci się do swojej rodziny uradowany. A ten, kto otrzyma księgę spoza swoich pleców, będzie wzywał swego unicestwienia, Kiedy się będzie palił w ogniu. Był on na łonie swojej rodziny uradowany i sądził, że już nie powróci. Wręcz przeciwnie! Zaprawdę, Pan obserwował go doskonale!” (Sura Al Inshiqaq - Rozerwanie, 7-15, [84:7-15])

 Ich uczynki zapisane w Rozliczeniu będą ważone na wadze, specjalnie na Ten Dzień Sprawiedliwości przygotowanej. Tego Dnia, żadna dusza nie zazna niesprawiedliwości:

”My postawimy wagi sprawiedliwości w Dniu Zmartwychwstania. Żadna dusza nie dozna w niczym krzywdy, nawet na ciężar jednego tylko ziarnka gorczycy; My je przyniesiemy. My wystarczymy jako rozliczający!”. (Sura Al Anbija - Prorocy, 47, [21:47])

Każdy pojedynczy czyn, nawet najmniejszy, będzie tego dnia zważony. Żadna siła ani pomoc tego dnia nie nadejdzie:

”Wtedy ten, którego szalki będą ciężkie, zazna życia przyjemnego; a ten; którego szalki będą lekkie, pogrąży się w głębi Czeluści. A co ciebie pouczy, co to jest Czeluść? To jest Ogień Palący!” (Sura Al Qaria - Wydarzenie, 6-11, [101:6-11])

Teraz, każdy, kto pojawił się na ziemi od początku jej istnienia, będzie rozliczany jeden za drugim. Żadne tytuły i żadne pozycje tego dnia nie mają znaczenia. Prezydent czy zwykły człowiek będzie sądzony tą samą miarą. Każdy zostanie zapytany czy służył swojemu Stwórcy, Bogu i czy przestrzegał jego nakazów. Wszystko grzechy, wszystko źle myśli i wszystko cokolwiek pomyślał będzie mu przedstawione i będzie on poniżony przed innymi:

”W Dniu, kiedy będą badane skryte myśli. Nie będzie on miał wówczas ani siły, ani pomocnika!” (Sura At-Tariq - Gwiazda Nocna, 9-10, [86:9-10])

”Kiedy żywcem pogrzebana będzie zapytana, za jaki grzech została zamordowana; kiedy karty księgi zostaną rozpostarte; kiedy niebo zostanie rozsunięte; kiedy ogień piekielny będzie rozpalony; kiedy Ogród będzie przybliżony - wtedy dowie się dusza, co sobie przygotowała.”(Sura At-Takwir - Zaciemnienie, 8-14, [81:8-14])

Ludzie nie mają żadnego prawa zaprzeczać w obecności Boga. Wszystko dobre i złe uczynki są im przedstawione. Nawet jeśli je odrzucą, dowody są przytłaczające, ponieważ wszystkie świadectwa są udowodnione:

”Ziemia zajaśnieje światłem swego Pana, księga będzie położona. Przyprowadzeni będą prorocy i świadkowie i zostanie między nimi rozstrzygnięte według prawdy, i oni nie doznają niesprawiedliwości.” (Sura Az-Zumar - Grupy, 69, [39:69])

Podczas rozrachunku pojawią się nieoczekiwani świadkowie, którzy będą czekać na niewiernych. Ludzki słuch, wzrok i skóra będą świadczyć przeciwko nim:

”W Dniu, kiedy wrogowie Boga staną przed ogniem, zostaną podzieleni. A kiedy przybliżą się do niego, ich słuch, spojrzenie i skóra będą świadczyć przeciwko nim z powodu tego, co czynili. I będą mówili swojej skórze: 'Dlaczego świadczysz przeciwko nam?' One powiedzą: Bóg dał nam mowę, albowiem dał mowę wszelkiej rzeczy; On was stworzył po raz pierwszy i wy do Niego zostaniecie sprowadzeni.' I nie mogliście się ukryć, żeby Wasz słuch, spojrzenia i skóry nie świadczyły przeciwko wam. Lecz sądziliście, że Bóg niewiele wie z tego, co czynicie. Oto wasze mniemanie, które mieliście o waszym Panu - ono was zgubiło. I znaleźliście się między tymi, którzy ponieśli stratę. Jeśli oni nawet okażą cierpliwość, to i tak ogień będzie ich miejscem schronienia; a jeśli będą prosić o łaskę, to i tak nie znajdą się wśród tych, którzy doznają łaski.” (Sura Fussilat - Wyjaśnione, 19-24, [ 41:19-24])

Niewierzący poprzez swój bunt wobec Boga, który ich stworzył i dał im życie, uczynili największy grzech. Dlatego nie otrzymali pozwolenia, aby bronić się tego dnia. Nie mają prawa mówić. Poniżeni, czekają na swój wyrok:

”Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie! To będzie Dzień, kiedy oni nie będą mówili. I nie będzie im dane pozwolenie, aby się mogli usprawiedliwić. Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie! Będzie to Dzień Rozstrzygnięcia. Zbierzemy was i praojców. Jeśli macie jakiś podstęp, to użyjcie go przeciwko Mnie! Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!”(Sura Al Mursalat - Wysłannicy, 34-40, [77:34-40])

Niewierzący nienawidzą tego, co zrobili i są rozwścieczeni wobec siebie. Ale niechęć Boga jest dużo większa. Niewierzący usłyszą:

”Zaprawdę, ogłoszą tym, którzy nie uwierzyli: 'Nienawiść Boga jest większa od waszej wzajemnej nienawiści, bo oto zostaliście wezwani do wiary, a pozostaliście niewiernymi.” (Sura Al Ghafir - Wierzący, 10, [40:10])

Niewierzący są teraz w straszliwym bólu i smutku. Są w wielkim strapieniu i żałują, iż się w ogóle pojawili, pragną śmierci i unicestwienia na zawsze. Jednakże teraz zrozumieli, iż śmierć nie jest końcem, ale początkiem. I nie będzie żadnej śmierć ponownie.

”Być może, ci, którzy nie uwierzyli, chcieliby być muzułmanami?!” (Sura Al Hidżr, 2, [15:2])

Z drugiej strony dla wierzących rozliczenie będzie łatwe. Ludzie wierzący będą w radości i szczęściu celebrować dostojne zbawienie. Ich życie służyło zadowoleniu Boga i ich grzechy będą im wybaczone poprzez nieograniczone Miłosierdzie Boga. Spotka ich obiecany Ogród pełen błogosławieństw i będą oddaleni od Ognia Płonącego.

”Wtedy, o człowieku! zwrócisz się do swego Pana całkowicie i spotkasz Go. I ten, który otrzyma swoją księgę w rękę prawą, będzie obliczany rachunkiem lekkim i zwróci się do swojej rodziny uradowany.” (Sura Al Inshiqaq - Rozerwanie, 6-9, [84:6-9])

Brak nadziei u niewierzących

Tego dnia, niewierzący chcąc spełnić stawiane im wymagania, nie będą mogli niczego wypełnić, cała ich potęga zostanie od nich zabrana. Kiedy nakaże się im pokłon, mimo chęci nie będą mogli go wypełnić. Jak w koszmarze, chcesz krzyczeć, a nie możesz, chcesz uciekać, a nie jesteś w stanie. Są sparaliżowani strachem i brakiem nadziei:

”W Dniu, kiedy odsłonią się nogi i kiedy wezwani do oddania pokłonów nie będą mogli tego uczynić; będą mieli opuszczone spojrzenia i okryje ich poniżenie, ponieważ byli wzywani do oddania pokłonów, kiedy jeszcze byli zdrowi i cali.” (Sura Al Qalam - Pióra, 42-43, [68:42-43])

Al-Qur'an opisuje również twarze ludzi wierzących i niewierzących. Twarze ludzi wierzących jaśnieją pełne satysfakcji. Niewierzących są smutne i posępne w oczekiwaniu na nadchodzącą karę.

”Tymczasem nie! Przeciwnie! Wy kochacie przemijające, a zaniedbujecie ostateczne. Twarze, tego Dnia, jaśniejące ku swemu Panu spoglądać będą. Twarze, tego Dnia, zasępione sądzić będą, że przygotowuje się dla nich nieszczęście grzbiet kruszące.” (Sura Al Qijama - Zmartwychwstanie, 20-25, [75:20-25])

Obraz Piekła

Przyjęte jest, iż tylko niewierzący zaświadczą Piekła. Przekonanie to jest w części prawdziwe. Człowiek wierzący czy niewierzący, każdy z nich będzie klękać dookoła Piekła:

”Człowiek mówi: 'Czy kiedy umrę, to z pewnością zostanę wypowadzony żywy?' Czy człowiek sobie nie przypomina, iż My stworzyliśmy go poprzednio, kiedy był niczym? Na twego Pana! My zbierzemy z pewnością ich i szatanów i rzucimy ich wokół Gehenny na kolana! Następnie wydzielimy z każdej sekty tych spośród nich, którzy byli najbardziej zbuntowani przeciwko Miłosiernemu. My przecież najlepiej znamy tych, którzy najbardziej zasługują na to, by się tam palić. Nie ma wśród was takiego, kto by tam nie miał przybyć. To jest rozstrzygające postanowienie twojego Pana! Następnie My uratujemy tych, którzy byli bogobojni, a niesprawiedliwych pozostawimy tam na kolanach.” (Sura Maryam - Maria, 66-72, [19:66-72])

W Dniu Sądu Ostatecznego, wszyscy ludzie zostaną doprowadzeni na kolana do miejsca wokół Piekła i będą wysyłani do niego w grupach. Każdy zazna wielkiego nieszczęście, przerażających krzyków i niewiarogodnych widoków. Jednakże ludzie wierzący będą wybawieni a niewierzący pozostaną tam kolanach. Potem niewierzący zostaną wrzuceni do Piekła.

Pozwoli to ludziom wierzącym lepiej zrozumieć wspaniałomyślność Boga i uznać Go z powodu zbawienia od Płonącego Ognia. Ludzie wierzący widzący Piekło na własne oczy, lepiej doświadczą jak wielka jest radość wiary. Ludzie wierzące mają teraz szansę porównać i uchwycą błogosławieństwa Ogrodów.

W Dniu Zmartwychwstania pojawi się typ ludzi na Wzniesieniach, o których Al-Qur'an mówi:

”Między nimi jest zasłona, a na wzniesionych krawędziach - ludzie, którzy poznają wszystkich po ich znamionach. Oni będą wołać do mieszkańców Ogrodu:'Pokój wam!' Oni tam jednak nie wchodzą, chociaż bardzo tego pragną.” (Sura Al Araf - Wzniesione Krawędzie, 46, [7:46])

To jest miejsce, gdzie ludzie w oczekiwaniu na wejście do Piekła lub Ogrodu, czują największy żal. Później czeka ich zesłanie do miejsca nieprawdopodobnego bólu albo miejsca pełnego licznych błogosławieństw Boga. Jest to czas wiecznego rozdzielenia pomiędzy ludźmi wierzącymi, będącymi ”najlepszymi ze stworzeń” (Sura Al Bayyina -Jasny dowód, 7, [98:7]) a niewierzącymi, będącymi ”najgorszymi ze stworzeń” (Sura Al Bayyina - Jasny dowód, 6, [98:6]).

”Kiedy posłańcy będą mieli wyznaczony czas do jakiego to dnia będzie odłożone? Do Dnia Rozstrzygnięcia. A co ciebie pouczy, co to jest Dzień Rozstrzygnięcia? Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie! Czyż nie wytraciliśmy pierwszych pokoleń? i czy nie daliśmy im innych jako następców? Tak postępujemy z grzesznikami. Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie!” (Sura Al Mursalat - Wysłannicy, 11-19, [77:11-19])

Ten dzień rozdziału zaczyna się wraz ze śmiercią, kontynuowany jest podczas zmartwychwstania i kończy się w momencie zesłania do odpowiedniego miejsca przeznaczenia. Podróż ta została opisana w  rozdziale Qaf w Al-Qu'ranie:

”I nadejdzie ukojenie śmierci naprawdę. Oto od czego stroniłeś! I zadmą w trąbę. Oto Dzień grozy! I każdej duszy towarzyszy popędzający i świadek. 'Ty wcale nie dbałeś o to, więc zdjęliśmy z ciebie zasłonę i dzisiaj twoje spojrzenie jest przenikliwe.' I powie jego towarzysz: 'Oto co przygotowałem!' 'Rzućcie do Gehenny każdego uporczywie niewiernego, sprzeciwiającego się dobru, występnego, szerzącego zwątpienie, który umieścił obok Boga innego boga! Wrzućcie go więc obydwaj do kary strasznej!' Powie jego towarzysz: 'Panie nasz! Ja nie przyczyniłem się do tego, że on się zbuntował, lecz on daleko zabłądził.' Bóg powie: 'Nie sprzeczajcie się przede Mną! Ja już wysłałem do was Moją groźbę. Nie zmienia się u Mnie słowo ani też Ja nie jestem tyranem dla Moich sług.' Tego Dnia powiemy do Gehenny: 'Czy jesteś już zapełniona?' A ona powie: 'Czy może być więcej?' I będzie przybliżony Ogród dla bogobojnych, będzie niedaleko. Oto co wam zostało obiecane - każdemu nawracającemu się, zachowującemu. Każdemu, kto obawia się Miłosiernego w tym, co niewidzialne, i kto przychodzi z sercem skruszonym: 'Wejdźcie do niego w pokoju! To jest Dzień Wieczności!'”(Sura Qaf, 19-34, [50:19-34])

 

8 / total 11
You can read Harun Yahya's book Muzułmański Punkt Widzenia online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
O tej stronie | Startuj z tę stroną | Dodaj do ulubionych | RSS Feed
Wszystkie materiały można kopiować, drukować i rozprowadzać z podaniem źródła.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top