Muzułmański Punkt Widzenia

POBIERZ KSIĄŻKĘ

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentarze

Rozdziały książki

< <
11 / total: 11

3. Psychologiczne tortury w Piekle

Do tej pory mówiliśmy o fizycznym cierpieniu, którego będą doświadczać ludzie Piekła. Jednak jest równie ważny inny rodzaj bólu, a mianowicie psychologiczny. Składają się na niego odczucia żalu, beznadziejności, obrazy, przykrości, wstydu i rozczarowania.

‘Ogień Allaha buchający płomieniem, który wznosi się ponad serce’

Niemal każdy na tym świecie doświadcza jakiegoś rodzaju psychologicznego bólu. Na przykład gdy czyjaś żona/mąż, dziecko, przyjaciele, rodzic umiera i ludzie myślą że nigdy nie spotkają ich ponownie, albo kiedy ktoś jest zdradzony przez swego bliskiego przyjaciela, któremu bardzo mocno ufał. Te rodzaje przykrości powodują głębokie cierpienia. Ból ten szczególnie odczuwany wśród ludzi, za sprawą Allaha, którzy ubóstwiali osobę zmarła lub która ich zdradziła. Odczuwają tą przykrość, ponieważ przypisywali partnerów do Allaha. Zamiast do Allaha całą swą miłość, uznanie, szczerość, lojalność, ufność i podziw kierowali do śmiertelnika, który zdradzi ich w Dniu Zmartwychwstania. Te uczucia nie są kierowane tylko do ludzi, różni ludzie mają różne słabości, niektórzy biorą swoją własność, pieniądze, los, honor za swoich bogów.

Ból po ich utracie na Tym świecie jest tylko małym zalążkiem tego rzeczywistego bólu w Piekle. Na Tym świecie jest to tylko ostrzeżenie przed Tamtym światem. Psychologiczny ból ma Tym świecie czasami jest tak silny, iż ludzie zamiast tego wolą przejść przez różnego rodzaju fizyczne tortury. Aby uciec od tego bólu popełniają nawet samobójstwa.

Al-Qur'an podkreśla ten fizyczny ból i nazywa go ‘Ogniem Allaha buchający płomieniem, który wznosi się ponad serce’:

”Biada każdemu oszczercy zniesławiającemu! który gromadzi bogactwo i przygotowuje je! Sądzi on, że jego bogactwo uczyni go nieśmiertelnym. Wcale nie! Zostanie on wrzucony do Al-Hutama! A co ciebie pouczy, co to jest Al-Hutama? To jest ogień Boga, buchjący płomieniem, który wznosi się ponad serca! On nad nimi tworzy sklepienie na wydłużonych kolumnach.”(Sura Al Humaza - Oszczerca, 1-9, [104:1-9])

Największy ból na Tym świecie z czasem odchodzi w zapomnienie lub zmniejsza się. Jednak w Piekle ból ten nie zmniejsza się, utrzymuje się na takim samym poziomie jak na początku.

Różne rodzaje poniżenia

W różnych miejscach w Al-Qur'anie wspomina się, iż w Piekle niewierzący narażeni będą na zniewagi. Jest to kara dla nich za ich arogancję i egoizm.

Najważniejszym celem niewierzącego jest podziw innych. Chcą być podziwiani przez innych z powodu ich pracy, ich żon/mężów, ich domów, ich dzieci i innych doczesnych rzeczy.

To pragnienie bycia podziwianym staje się ich przekleństwem na Tamtym świecie. Ponieważ Allah jest godny każdej chwały (Sura Al Baqara - Krowa, 267, [2:267]), ale oni zapomnieli o Allahu i wzięli sobie za boga ich własne namiętności (Sura Al Furqan - Rozróżnienie, 43, [25:43]), w ten sposób wiodą swoje życia, aby inni ludzie ich podziwiali. Ich życie odwołuje się do zadowolenia ludzi, nie ich Twórcy. Dlatego też ulegają całkowitemu zniszczeniu, gdy ktoś obraża ich w obecności innych ludzi.

Jedną z największych zmor nocnych niewierzącego jest być upokorzonym i obrażonym w miejscu publicznym. Co więcej, są miliony ludzi którzy woleliby umrzeć, niż być upokorzonym. Dlatego jedno z największych cierpień w Piekle jest oparte na tym ważnym ludzkim czynniku emocjonalnym. Werset podkreśla:

”Tego Dnia, kiedy będą wystawieni na ogień ci, którzy nie uwierzyli: ‘Wy trwoniliście wasze wspaniałe dobra w życiu na tym świecie i cieszyliście się nimi, a dzisiaj będziecie wynagrodzeni karą poniżenia za to, że byliście dumni na ziemi, bez żadnego prawa, i za to, że byliście występni.’” (Sura Al Ahqaf - Piaszczyste Wydmy, 20, [46:20])

”I niech nie sądzą ci, którzy nie uwierzyli, że zwłoka, jaką My im dajemy, będzie dla nich dobrem. My dajemy im zwłokę tylko po to, by oni pomnożyli grzech. Dla nich kara będzie poniżająca.” (Sura Al Imran - Rodzina Imrana, 178, [3:178])

Są różnego rodzaj upokorzenia. Niektórzy są wleczeni za twarz, czasami gromadzi się ich jak zwierzęce odchody. Są tam maczugi z żelaza i kajdany. Przywiązywani są do słupów, zakuwani w kajdany na szyi i przymocowani łańcuchami.

Niewierzący są chwytani za ich czupryny i stopy na oczach milionów ludzi. ”Tego Dnia nie zostaną zapytani o swoje grzechy ani ludzie, ani dżiny(...) Grzesznicy będą rozpoznani przez swoje znamiona i zostaną pochwyceni za czupryny i za nogi.” (Sura Ar Rahman - Miłosierny, 39, 41, [ 55:39, 41]).

Po złapaniu ich w ten sposób, będą traktowani jak zwierzęta, będą ciągnięci za czuprynę i wrzuceni do Piekła. Nie będą mogli się oprzeć, nikt im nie pomoże mimo ich wrzasków czy krzyków:

”Niech się ma na baczności! Jeśli nie zaprzestanie, to, zaprawdę, pociągniemy go za kosmyk; za kosmyk kłamliwy i grzeszny! Niech on wezwie swoich popleczników! My wezwiemy strażników!”(Sura Al Alaq - Krew Zakrzepła, 15-18, [96:15-18])

Jak mówi werset: ”Tego Dnia oni zostaną pchnięci ku ogniu Gehenny: i zostanie im ogłoszone: ‘To jest ogień, który uważaliście za kłamstwo!’” (Sura Tur - Góra, 13-14, [52:13-14]).

W innym wersecie Allah informuje nas, iż to wrzucenie będzie głową do przodu:

”A ci, którzy przyjdą ze złym dziełem, będą wrzuceni twarzami w ogień: ‘Czyż nie otrzymaliście zapłaty jedynie za to, co czyniliście?’” (Sura Al Naml - Mrówki, 90, [27:90])

”W tym Dniu, kiedy będą wleczeni twarzami po ziemi do ognia: ‘Zakosztujcie dotknięcia ognia piekielnego!’” (Sura Al Qamar - Księżyc, 48, [54:48])

W Piekle zawsze są dwie strony bólu. Kiedy ludzie są wrzucani do ognia oprócz bólu związanego z oparzeniem, doświadczać też będą ból obrazy i upokorzenia.

W Al-Qur'anie Allah informuje nas, iż niewierzący będą znakowani na nosach:

”My napiętnujemy go na nosie” (Al Qalam - Pióro, 16, [68:16])

To poniżenie jest opisywane w innym wersecie w następujący sposób:

”‘Weźcie go i wrzućcie w środek czeluści piekielnych! Następnie lejcie na jego głowę karę gotującej się wody!’ ‘Zakosztuj! Przecież ty jesteś potężny, szlachetny! Oto jest to, o czym powątpiewaliście!’” (Sura Duhan - Dym, 47-50, [44:47-50])

Są tam łańcuchy, jarzma i kajdany poniżające niewierzącego:

”‘Bierzcie go i nałóżcie mu kajdany! Potem w ogniu piekielnym palcie go! Następnie zakujcie go w łańcuch, którego długość wynosi siedemdziesiąt łokci!’ Bo on nie wierzył w Boga potężnego i nie zachęcał do żywienia biednych!” (Sura Al Haqqah - Nieuniknione, 30-34, [69:30-34])

Z wyjątkiem dzikich zwierząt, nawet zwierzęta nie są zakuwane w łańcuchy na Tym świecie. Niewierzący są gorsi od stworzonych zwierząt, dlatego są prowadzeni w łańcuchu na siedemdziesiąt łokci.

”Kiedy z obrożami na szyi i w łańcuchach będą wleczeni do wrzącej wody; potem do ognia zostaną wrzuceni. Wtedy im powiedzą: ‘Gdzie są ci, których wy czciliście jako współtowarzyszy;” (Sura Al Ghafir - Przebaczający, 71-73, [40:71-73])

”‘Czy kiedy staniemy się prochem, to czy pojawimy się na pewno w nowym stworzeniu?’ Tamci - to tacy, którzy nie uwierzyli w swojego Pana; tamci - to tacy, którzy będą mieli łańcuchy na szyjach: oni będą mieszkańcami ognia, w którym będą przebywać na wieki.” (Sura Al Rad - Grzmot, 5, [13:5])

”W Dniu, kiedy ziemia zostanie zamieniona na inną ziemię, i tak samo niebiosa, i kiedy oni stawią się przed Bogiem, Jedynym, Wszechpotężnym! Zobaczysz tego Dnia grzeszników zakutych w kajdany; ich szaty będą ze smoły, a ich twarze będzie pokrywał ogień;” (Sura Ibrahim - Abraham, 48-51, [14:48-51])

”Oto są dwie grupy przeciwników, którzy prowadzą spór w przedmiocie swego Pana. Ci, którzy nie uwierzyli, będą mieli ubranie przykrojone z ognia; a głowy ich polewane będą wrzącą wodą, która roztopi ich wnętrzności i skórę. Dla nich będą żelazne rózgi z hakami.” (Sura Al Hadź - Pielgrzymka, 19-21, [22:19-21])

Ta niełaska z pewnością będzie miała wpływ na twarze ludzi i ich twarze będą przygnębione:

”Twarze, tego Dnia, pokornie spuszczone, ” (Sura Al Ghashija - Oszałamiające, 2, [88:2])

Upokorzenie, którego niewierzący obawiają się na Tym świecie, dosięgnie ich na wiele sposobów.

Żal nie do odrobienia

Niewierzący zaczyna dostrzegać wielką pomyłkę, którą popełnił, już w chwili swego zmartwychwstania. Odczuwa wielki żal. Czuje się całkowicie zniszczony z powodu wyrzutów sumienia, które odczuwa.

Kiedy ich życie na Tym świecie jest im pokazywane, czują smutek i żal. Pragną powrotu i chcą, aby dać im jeszcze jedną szansę. Nigdy nie chcą już widzieć swoich tak zwanych przyjaciół, z którymi traktowali życie jak zwykłą grę i zabawę, toczyli razem próżne rozmowy. Całe ich życie, praca, domy, samochody, mężowie i żony, dzieci, firmy, a nawet ich ‘wizja życia’ są teraz dla nich bezwartościowe. Wszystko jest poza nimi i czeka ich tylko kara. Poniższe wersety opisuje psychologiczne położenie tego dnia:

”Gdybyś mógł ich zobaczyć, kiedy zostaną postawieni przed ogniem i powiedzą: ‘O, gdybyśmy teraz zostali sprowadzeni nie uznalibyśmy za kłamstwo znaków naszego Pana i bylibyśmy między wierzącymi!’ Niestety! Stało się dla nich jasne to, co przedtem ukrywali. A gdyby zostali sprowadzeni, to z pewnością powróciliby do tego, co było im zakazane! Przecież oni są kłamcami! Oni mówią: ‘Jest tylko życie na tym świecie i my nie będziemy wskrzeszeni!’ Gdybyś mógł ich zobaczyć, kiedy zostaną postawieni przed swoim Panem! On powie: ‘Czyż to nie jest prawda?’ Oni powiedzą: ‘Tak! Na naszego Pana!’ On powie: ‘Zakosztujcie więc kary za to, że nie wierzyliście!’” (Sura Al Anam - Trzoda, 27-30, [6:27-30])

Wbrew temu destrukcyjnemu położeniu, niektórzy z niewierzących są jeszcze zbyt aroganccy i jak pewien werset opisuje: ”Oni będą w głębi żałować, kiedy zobaczą karę” (Sura Yunus - Jonasz, 54, [10:54]). Ta arogancja będzie jego nowym źródłem bólu w Piekło. Niełaska, która będzie jego udziałem w Piekle zaszkodzi tym bardziej, im większa będzie jego duma.

Spory wśród ludzi Piekła

Na Tamtym świecie nie mają znaczenia pozycje czy układy. Przeciwnie, będą przeklinać ich liderów i szefów, przez których zbłądzili:

”Kiedy ci, za którymi postępowano, wyrzekną się tych, którzy za nimi postępowali, zobaczą karę i zerwą się ich więzy; i powiedzą ci, którzy za nimi postępowali: ‘Gdybyśmy tylko mogli powrócić, to wyrzeklibyśmy się ich, tak jak oni się nas wyrzekli!’ W ten sposób pokaże im Bóg ich czyny. Westchnienia dla nich! Nie wyjdą nigdy z ognia!” (Sura Al Baqara - Krowa, 166-167, [2:166-167])

”W tym Dniu, kiedy ich twarze będą odwracane w ogniu, oni powiedzą: ‘Biada nam! Gdybyśmy słuchali Boga, gdybyśmy słuchali Posłańca!’ I będą mówili: ‘Panie nasz! Słuchaliśmy naszych naczelników i naszych wielkich, oni nas sprowadzili z drogi!’ I powiedzą: ‘Panie nasz! Daj im podwójną karę i przeklnij ich przekleństwem wielkim!’” (Sura Al Ahzab - Frakcje, 66-68, [33:66-68])

”Oni będą mówili, prowadząc tam spór między sobą: Na Boga! My byliśmy z pewnością w jawnym błędzie, kiedy stawialiśmy was na równi z Panem światów! Nas sprowadzili z drogi tylko grzesznicy, nie mamy więc orędowników ani też nie mamy wiernego przyjaciela. O, jeśliby nam dany był powrót, to bylibyśmy między wiernymi!’ Zaprawdę, w tym jest znak, lecz większość ludzi nie wierzy!” (Sura Al Szuara - Poeci, 96-103, [26:96-103])

Wtedy zacznie się kłótnia wśród ludzi Piekła. Każdy winić będzie innego. Nawet bliscy przyjaciele znienawidzą się nawzajem. Jedyną przyczyną ich nienawiści będzie wzajemna przyjaźń na Tym świecie. Zachęcali się wzajemnie do grzechu. Prawa przyjaźni będą złamane w Piekle. Każdy jest sam w tym tłumie i przeklina wszystkich dookoła:

”...i innych, parami spętanych.” (Sura Sad, 38, [38:38])

”Powiedzieli ci, którzy nie uwierzyli: ‘Panie nasz! Pokaż nam tych spośród dżinów i ludzi, którzy nas sprowadzili z drogi na manowce. My ich umieścimy pod naszymi nogami, aby się znaleźli wśród najpodlejszych.’” (Sura Fussilat - Wyjaśnione, 29, [41:29])

”A kiedy sprzeczają się w ogniu, mówią słabi do tych, którzy się pysznili: ‘Postępowaliśmy za wami. Czy nie możecie wybawić nas od części tego ognia?’ I powiedzą ci, którzy się pysznili: ‘Przecież wszyscy jesteśmy w nim. Zaprawdę, Bóg rozstrzygnął między Swoimi sługami!’”(Sura Al Ghafir - Przebaczający, 47-48, [40:47-48])

”Oto tłum wrzucony razem z wami. Nie ma dla nich żadnego przywitania; będą się palić w ogniu. Oni mówią: ‘Nie! To wy! Dla was nie ma powitania! To wyście nam to pierwej przygotowali! Jakże to nieszczęsne miejsce stałego przebywania. Oni mówią: ‘Panie nasz! Temu, kto dla nas to pierwej przygotował, powiększ w dwójnasób karę w ogniu!’ Oni mówią: ‘Cóż to z nami, że nie widzimy tutaj ludzi, których uważaliśmy za złych? Czyż my braliśmy sobie ich na pośmiewisko albo odwracały się od nich nasze spojrzenia?’ Zaiste, sprzeczanie się mieszkańców ognia jest prawdą!” (Sura Sad, 59-64, [38:59-64])

Bezskuteczne prośby i beznadziejność

Ludzie Piekła są całkowicie pozbawieni jakiejkolwiek nadziei. Kara jest wielka, straszna i a także bez końca. Jedyną rzeczą, którą mogą robić są błagania i prośby. Proszą o pomoc każdego kogo zobaczą. Widzą ludzi Raju i chcą trochę wody i żywności. Próbują błagać o pomoc Allaha, ale wszystko jest teraz nadaremne. Proszą nawet aniołów kary, które są zobowiązane zadawać im ból, na który zasłużyli. Kara jest tak wielka, że proszą o zmniejszenie kary choćby o dzień:

”I ci, którzy są w ogniu, będą mówili do strażników Gehenny: ‘Proście waszego Pana, aby nam złagodził choćby jeden dzień kary!’ Oni powiedzą: ‘Czyż nie przychodzili do was posłańcy z jasnymi dowodami?’ Powiedzą: ‘Tak!’ Powiedzą: ‘Proście więc!’ Lecz modlitwa niewiernych jest tylko błądzeniem.” (Sura Al Ghafir - Przebaczający, 49-50, [40:49-50])

Szukają też przebaczenia u Allaha, ale znów, daremnie:

”Oni powiedzą: ‘Panie nasz! Opanowało nas nieszczęście. Jesteśmy ludźmi błądzącymi. Panie nasz! Wyprowadź nas z niej! A jeśli będziemy ponownie czynić zło, to wtedy będziemy rzeczywiście niesprawiedliwi.’ On powie: ‘Pozostańcie tam ze wstydem i nie mówcie do Mnie!’ Przecież mówiła. część Moich sług: ‘Panie nasz! My wierzymy! Przebacz nam i miej nad nami miłosierdzie! Ty jesteś najlepszym z miłosiernych!’ I wy szydziliście z nich, tak iż zapomnieliście o wspominaniu Mnie, kiedy się z nich wyśmiewaliście. Oto Ja dzisiaj wynagrodziłem ich za to, iż byli cierpliwi; oni triumfują.”(Sura Al Mu'minun - Wierni, 106-111, [ 23:106-111])

Jak możemy zrozumieć z wersetów, jest to ostatnia uwaga dla niewierzących, gdyż Allah rozkazał im: ‘Pozostańcie tam ze wstydem i nie mówcie do Mnie!’ Potem Allah nigdy nie będzie się komunikował z ludźmi Piekła. Sama myśl o tym jest wystarczająca dla człowieka, aby poczuł smutek.

Kiedy ludzie Piekła krzyczą z bólu, ci w Raju osiągnęli triumf - błogość i są z błogosławieństwami Allaha. I widzą niewierzących w Piekle a to powoduje, iż dziękują Allahowi coraz więcej i więcej, iż zostali uratowani od ognia piekielnego. Al-Qur'an opisuje dialog pomiędzy ludźmi w Raju i w Piekle:

”Oni w Ogrodach będą się nawzajem wypytywać o grzeszników: ‘Co doprowadziło was do ognia - sakar?’ Powiedzą oni: ‘Nie byliśmy wśród modlących się; nie dawaliśmy pożywienia ubogim; pogrążaliśmy się w daremnej dyspucie wraz z pogrążającymi się; i uznaliśmy za kłamstwo Dzień Sądu, - aż przyszła do nas pewność.’ I nie pomoże im wstawiennictwo wstawiających się.” (Sura Al Muddassir - Okryty Płaszczem, 40-48, [74:40-48])

Innym interesującym dialogiem jest dialog pomiędzy wierzącymi i hipokrytami. Hipokryci są ludźmi spośród wierzących. Nie są szczerzy w swojej wierze, tylko udają z powodu swoich korzyści, są dwulicowi. Gdy będą w Piekle, będą krzyczeć do ludzi wierzących i prosić o pomoc. Al-Qur'an mówi nam o ich konwersacji:

”W Dniu, kiedy będą mówili obłudnicy - mężczyźni i kobiety - do tych, którzy uwierzyli: ‘Poczekajcie na nas, abyśmy wzięli nieco z waszego światła!’, będzie im powiedziane: ‘Powracajcie do tyłu i szukajcie światła!’ I zostanie wzniesiony mur między nimi, który będzie miał bramę; wewnętrzna jego strona - miłosierdzie, a zewnętrzna jego strona - kara. Oni będą wołać do nich: ‘Czyż nie byliśmy razem z wami?’ Powiedzą: ‘Tak! Lecz zwiedliście samych siebie: wyczekiwaliście i powątpiewaliście; wasze pragnienia oszukały was; aż przyszedł rozkaz Boga, a co do Boga zwiódł was zwodziciel.’ A dzisiaj nie zostanie przyjęty od was żaden okup ani też od tych, którzy nie uwierzyli. Waszym miejscem schronienia jest ogień; on jest waszym panem. Jakże złe to miejsce przybycia!”(Sura Hadid - Żelazo, 13-15, [57:13-15])

Niekończąca się kara z brakiem możliwości ucieczki:

Oprócz wszystkich rodzajów kar w Piekle, jest jeszcze jedna, która podwaja ich intensywność intensywność. Jest nią fakt, iż stamtąd absolutnie nie ma ucieczki. Nawet jeżeli jakiś ból jest niezwykle uciążliwy, to myśl że kiedyś się on skończy pozwala ludziom go wytrzymać, złagodzić ból i daje jakąś nadzieję.

Jednak ta nadzieja nigdy nie zaistnieje w Piekle i to jest jeden z najistotniejszych faktów, który wykańcza niewierzącego. Którykolwiek rodzaj kary zakosztują, wiedzą, iż będzie to trwać wiecznie.

”Ilekroć będą chcieli wyjść stamtąd, udręczeni cierpieniem, będą tam zawracani: ‘Zakosztujcie kary ognia palącego!’” (Sura Al Hadź - Pielgrzymka, 22, [22:22])

Piekło jest całkowicie zamknięte. Jest tam tylko jedno wejście dla niewierzących i żadnego wyjścia. Są otoczeni murami, przez które nie jest możliwe przedostanie się na drugą stronę i zamknięte bramy. To odczucie bycia uwięzionym jest opisywane w następujący sposób:

”Lecz ci, którzy nie uwierzyli w Nasze znaki - to towarzysze lewicy. Nad nimi będzie ogień okrywający jak sklepienie.” (Sura Al Balad - Miasto, 19-20, [90:19-20])

”I mów: ‘Prawda pochodzi od waszego Pana. Przeto kto chce, niech wierzy, a kto nie chce, niech nie wierzy!’ My przygotowaliśmy dla niesprawiedliwych ogień, który obejmie ich jak płótna namiotu. Jeśli będą wzywać pomocy, to zostanie im udzielona w postaci wody podobnej do roztopionego metalu, który pali twarze. Jakże to nieszczęsny napój! Jakże to złe miejsce wypoczynku!” (Al Kahf - Grota, 29, [18:29])

”Dla tych miejscem schronienia jest Gehenna. I nie znajdą oni od niej wybawienia!” (Sura Nisa - Kobiety, 121, [4:121])

Kiedy niewierzący zobaczą ogień, zrozumieją gdzie jest ich miejsce. Od tego momentu nikt nie ma możliwości ucieczki. Nie istnieje żadne pojęcie czasu, wyłącznie niekończąca się kara. Po setkach lat, tysiącach lat albo nawet milionach lat, nie nastąpi żaden koniec. Al-Qur'an dobitnie zaznacza, iż kara będzie trwać nieustannie:

”I obiecał Bóg obłudnym, mężczyznom i kobietom, jak i niewiernym, ogień Gehenny, gdzie będą przebywać na wieki. On im wystarczy! Przeklął ich Bóg i kara ich będzie nieustanna!” (Sura Al Tauba - Skrucha, 68, [9:68])

”A tych, którzy nie uwierzyli, czeka ogień Gehenny. I nie zostanie postanowione, aby umarli, ani też nie doznają ulgi od męki. W ten sposób płacimy każdemu niewiernemu.” (Sura Fatir - Stwórca, 36, [35:36])

Na Tym świecie każdy rodzaj bólu ma zawsze swój koniec. Są dwa sposoby: albo może się skończyć albo umieramy. Oba z nich są zakończeniem i dlatego ucieczką, ale w Piekle nie ma żadnego końca odczuwanego bólu, żadnej śmierci.

”Być może, ci, którzy nie uwierzyli, chcieliby być muzułmanami?! Pozostaw ich, niech oni jedzą i cieszą się używaniem i niech zwodzi ich nadzieja! Oni niebawem się dowiedzą!” (Sura Al Hidżr, 2-3, [15:2-3])

”Oni powiedzieli: ‘Chwała Tobie! My nie mamy żadnej innej wiedzy poza tym, czego nas nauczyłeś. Ty, zaprawdę, jesteś Wszechwiedzący, Mądry!’” (Sura Al Baqara - Krowa, 32, [2:32])

 

 

11 / total 11
You can read Harun Yahya's book Muzułmański Punkt Widzenia online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
O tej stronie | Startuj z tę stroną | Dodaj do ulubionych | RSS Feed
Wszystkie materiały można kopiować, drukować i rozprowadzać z podaniem źródła.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top