< <
5 / total: 8

UWALNIANIE SIĘ OD NIEŚWIADOMOŚCI

Czytanie Koranu i rozważanie nad jego wersami

Najlepszym rozwiązaniem na pozbycie się nieświadomości jest czytanie Koranu, boskiego światła Allaha zesłanego jako przewodnik dla Jego sług oraz zastanawianie się nad jego wersami. Czytanie Koranu, przybliża ludzi do Allaha i pozwala im na zrozumienie Jego nieskończonej wiedzy i mocy. Jednocześnie, dostarcza wyraźnej i prawdziwej wiedzy na temat tego, co wcześniej było im niewiadome i czego nie rozważali, odpowiada również na pytania, które dręczyły ich w przeszłości. Z tego powodu, ci którzy czytają Koran i rozumieją go, zwracają się do Allaha z sercami pełnymi satysfakcji.

Ci, którzy biorą sobie jego wersy do serca, stają sie świadomi błędów w swoim zachowaniu i pomysłach. Stopniowo, zaczynają rozumieć znaczenie i powagę swoich minionych czynów i co ich nakłoniło do zaangażowania się w taką działalność. Krótko mówiąc, nareszcie zaczynają rozumieć ogrom mocy i wiedzy Allaha, co sprawia, że czują  strach, szacunek, a milość wobec Niego zaczyna rosnąć:

“To jest obwieszczenie dla ludzi, aby byli przez nie ostrzeżeni i aby wiedzieli, iż On jest Bogiem Jedynym; i aby się opamiętali ludzie obdarzeni rozumem!” (Rozdział Ibrahim: 52)

“Oto ten Koran prowadzi ku temu, co jest bardziej proste, i obwieszcza wiernym, którzy czynią dobre dzieła, iż czeka ich nagroda wielka;” (Rozdział Al-Isra’: 9)

 

Ci, którzy czytają Koran i szczerze zastanawiają się nad jego wersami, zaczynają go widzieć w kontekście manifestacji Allaha. To pozwala im pamiętać Go przez cały czas i unikać jakiegokolwiek rodzaju nieświadomości. Na przykład, stopniowo zaczynają zauważać, że niektóre osoby wokół nich posiadają cechy, które jak mówi Koran należą do tych zaprzeczających. A z powodu świadomości  kary czekającej na takie osoby, przykłady te stają się dla nich ważną lekcją. W ten sposób, dzięki woli Allaha, unikają nieświadomości i uczą się jak się przed nią bronić. W dodatku, zdają sobię sprawę z tego, że wersy Koranu objawiają karę Piekła i że poza wolą Allaha, zbawienie nie istnieje. W ten sam sposób, rozmyślają nad wiecznym pięknem i błogosławieństwami życia w Ogrodzie i starają się zdobyć Jego miłosierdzie i wstąpić do Raju. Ci, którzy czytają Koran wiedzą, żę będą wezwani do rozliczenia się ze swoich czynów i na podstawie tego, wejdą albo do Piekła albo do Raju. Dlatego też, świadomi tej prawdy, unikają wszelkich rodzajów nieświadomości i są uważni tego, aby zachowywać się tak, aby zdobyć Jego aprobatę.

Biorąc korzyść z szans zesłanych przez Allaha

Allah stworzył warunki umożliwiające ludziom rozpoznanie Jego istnienia i zwrócenie się ku Niemu. Między nimi są momenty niepokoju i trudności: “Czyż oni nie widzą, że każdego roku są poddawani próbie raz lub dwa razy? Jednak się nie nawracają ani też nie chcą sobie przypomnieć” (Rozdział at-Tawba:126). Te trudne momenty są bardzo pożyteczne i powodują, że ludzie rozpoznają swoją nieświadomość, ponieważ w takich momentach, niższa osobowość, która jest w ciągłym stanie buntu przeciw Allahowi, zdaje sobie sprawę ze swojej bezsilności. W takich momentach, ludzie wzywają swoje sumienie, zauważają swoje błędy i szukają sposobów na uniknięcie ich. Ta niesłychanie ważna okazja, zakładając, że właściwie ją wykorzystają, może im pomóc ograniczyć ich żądze poprzez rozpoznanie swoich słabości i odpokutowanie za swoje grzechy. W rezultacie, poczują się bliżej do Allaha. Zdają sobie sprawę z tego, że władza Allaha jest samowystarczalna, że jest On źródłem wszystkiego i że tylko On jest w stanie zakończyć ten okres próby.

“On jest Tym, który wam pozwala podróżować na lądzie i na morzu. A kiedy znajdujecie się na statkach, które unoszą się dzięki pomyślnemu wiatrowi, ludzie są na nich uradowani; kiedy dosięga je gwałtowny wicher i ze wszystkich stron zalewają je fale, oni sądzą, że są całkowicie przez nie otoczeni, wzywają Boga, wyznając Mu szczerze swoją wiarę: "Jeśli Ty nas wyratujesz, to my z pewnością będziemy wdzięczni!" A kiedy On ich wyratuje, oto oni znowu szerzą zepsucie, na ziemi, bez żadnego prawa. "O ludzie! Wasza nieprawość spadnie tylko na was. To jest tylko krótkie używanie życia na tym świecie, bo do Nas powrócicie, a wtedy My wam obwieścimy to, co czyniliście."(Rozdział Yunus: 22-23)

Nieświadome osoby, mogą zdać sobie sprawę z tego, że nikt nie jest w stanie im pomóc oprócz Allaha, tylko wtedy, gdy czują się zupełnie bezradni. Ale kiedy ich kłopoty dobiegają końca, zapominają o Nim i zachowują się jak dawniej:

“A kiedy człowieka dotknie nieszczęście, to on wzywa Nas, leżąc na boku, siedząc albo stojąc; a kiedy odsuniemy od niego jego nieszczęście, to on przechodzi mimo, jak gdyby nigdy nie wzywał Nas z powodu nieszczęścia, które go dotknęło. W ten sposób upiększa się występnym to, co oni czynią.”(Rozdział Yunus: 12)

Na Przykład, w czasach naturalnych katastrof, ludzie zdają sobie sprawę z tego jak bardzo są bezsilni, że Jego wiedza i moc jest nieskończona i że Allah jest wszechobecny i wszechwiedzący.  W takich momentach, przypominane im jest, że powinni się Go bać i szanować, ponieważ jest On wszechmocny i że mogą odczuć Jego gniew w każdej chwili. Wcześniej jednak, te same osoby zignorowały Jego rozkazy i nakazy, odkładając swoje posłuszeństwo na później. Kiedy są pochłaniani przez strach, odzyskują świadomość i zaczynają rozpoznawać prawdę. Przez pomaganie ludziom dostrzeżenia prawdy, katastrofy naturalne są doskonałym przypomnieniem, które jeśli zostanie zrozumiane we właściwy sposób, ocali ich w Przyszłości. Ale kiedy ich problemy kończą się, ci którzy nie wyciągają wniosków z tych ostrzeżeń, pozwalają na powrót ich nieświadomości, obejmując znowu ten przejściowy świat i wznawiają opór przeciw Jego nakazom i zakazom. Aby uciec od tego błędnego koła, ludzie powinni skorzystać z tych okazji , często przypominać sobie o trudnościach i jak Allah ich pocieszył.

Muszą oni zrozumieć, że te wydarzenia są ostrzeżeniami, a przez to wielkimi błogosławieństwami, ponieważ takie pokazy nieskończonej mocy Allaha, otwierają ludziom drogę do pozbycia się swojej nieświadomości. Aczkolwiek błędnym zachowaniem jest oczekiwanie na takie wydarzenia w celu pozbycia się nieświadomości, ponieważ, Allah daje nam takie ostrzeżenia cały czas: trudne momenty doświadczane przez krewnych i sąsiadów, naturalne katastrofy, wojny itd. Te osoby, które rozważają te wydarzenia, zdają sobie sprawę z tego, że to samo może się im przydarzyć. Wykorzystują je do przypominania sobie jak bardzo są bezsilni kiedy zderzają się z najwyższą władzą Allaha , starają się pozbyć nieświadomości i zwrócić w Jego stronę. To co stało się ludziom ‘Ad mogłoby się przydarzyć każdej społeczności:

“natomiast Adyci zostali zniszczeni przez wicher wyjący, gwałtowny, który On rozpętał przeciwko nim przez siedem nocy i przez osiem dni po sobie następujących. Ty możesz ujrzeć ten lud tam powalony, jak gdyby to były pnie powalonych palm.” (Rozdział al-Haqqah: 6-7)

Dając ten przykład w Koranie, Allah oczekuje od ludzi, aby wyciągneli wnioski z tego, co się innym przydarzyło i pomyśleli o Jego niezrównanej sile i wiedzy. Życie codzienne zawiera wiele przykładów, które pomagają ludziom docenić moc Allaha. Ludzie jednak czują jedynie litość, kiedy widzą bezsilne osoby; nie zdają sobie sprawy z tego, że to co widzą jest również ostrzeżeniem dla nich. Wszystkie te przykłady są ostrzeżeniami i okazjami dla ludzi do pozbycia się zasłony nieświadomości.

Wiedzenie tego że Allah jest Wszechmocny i Wszechobecny

W wersie “Czy, człowiek sądzi, że będzie pozostawiony bez dozoru?” (Rozdział al-Qiyama: 36), Allah mówi ludziom, że są zawsze pod Jego kontrolą. Nieświadome osoby jednak, są daleko od pojęcia tego faktu. Aczkolwiek wystarczy jedynie moment szczerej kontemplacji na zdanie sobie sprawy z tego, jak wyglądałoby życie gdyby człowiek musiał sam wszystko zdobywać i kontrolować.

Na przykład, teraz jesteśmy nieświadomi wszystkich procesów  jakie zachodzą w naszych ciałach i nie czujemy potrzeby zainteresowania się nimi. Mimo tego, nasze organy kontynuują funkcjonowanie w doskonałej harmonii ze sobą. Jeśli chodzi o nas, to sprawą nadrzędną jest dostarczenie tlenu w celu podtrzymania życia. Oczywiście mamy również inne sprawy na głowie, jak kontrolowanie bicia  serca, utrzymywanie przepływu krwi, utrzymywanie poziomu kwasów żołądkowych w poziomie, trawienie i wiele innych funkcji.  

Wyobraźcie sobie to niemożliwe, to że kontrolujemy wszystkie funkcje naszego ciała. Na przykład, kto je kontroluje kiedy śpimy, bo one nigdy nie ustają. Jeśli nasze serce uciekło spod kontroli tylko na kilka minut, przestałoby bić i umrzelibyśmy. Prawdą jest jednak, że musimy spać. A to nie jest wszystko co musielibyśmy robić jeżeli zostalibyśmy pozostawieni sami sobie. Do naszego zadania należałoby również zapewnienie warunków zewnętrznych niezbędnych do podtrzymania naszego życia.

Wyraźnie tu widać, że odkąd nie jesteśmy w stanie kontrolować naszych własnych ciał, wymagana  jest duża wyobraźnia, aby pomyśleć, że moglibyśmy mieć jakikolwiek wpływ na niezliczone, delikatnie regulowane i zbalansowane systemy, które są podstawą nie tylko tu na ziemi, ale i w całym wszechświecie. Kiedy to rozważymy to zobaczymy, że nie jesteśmy w stanie niczego kontrolować, zdamy sobie sprawę z tego, że Allah kontroluje wszystko swoją wiedzą i mocą. Rozumiemy, że On stworzył i kontroluje wszystko co istnieje, zarówno żywe jak i martwe. Aby jednak osiągnąć ten poziom wiedzy, musimy przezwyciężyć brak naszej świadomości i zawsze pamiętać, iż Allah nas widzi i stosownie reaguje. On nas zawsze obserwuje, kreując nas i nasze czyny. W istocie, nie ma chwili kiedy On nas nie otacza “Oto powiedzieliśmy tobie: "Zaprawdę, twój Pan obejmuje ludzi!" (Rozdział al-Isra’: 60). Wierzący, którzy wiedzą, że Allah ich otacza i jest świadomy wszystkiego co robią, mówią, myślą, zarówno otwarcie jak i potajemnie, ponieważ jest On wszechwiedzący i wszechobecny:

“Czyż ty nie widzisz, że Bóg wie doskonale, co jest w niebiosach i co jest na ziemi? I nie ma tajnej narady trzech, żeby On nie był czwarty, ani też pięciu, żeby On nie był szósty; ani też mniej, ani więcej, żeby On nie był z nimi, gdziekolwiek oni by się znajdowali. Następnie, w Dniu Zmartwychwstania, On im oznajmi to, co czynili. Zaprawdę, Bóg o każdej rzeczy jest wszechwiedzący!” (Rozdział al-Mujadalah: 7)

Szczere przemyślenie tej oczywistej prawdy wystarczy, aby pozbyć się nieświadomości, bo to umożliwi im dostrzeżenie faktów i wygodne życie, zarówno na tym świecie jak i następnym. Wiedząc, iż są zawsze pod Jego suwerenną władzą, boją się i szanują Go, oraz unikają wszystkiego co wywołałoby Jego gniew. W dodatku, zdają sobie sprawę z tego, że Allah widzi wszystkie ich dobre uczynki i czekają na dzień, kiedy On ich za nie wynagrodzi. Rozumiejąc, że wszystko dzieje się zgodnie z próbami, które On im przeznaczył dla ich dobra, pozostają cierpliwi. W rezultacie, wejdą do Raju, który został obiecany wszystkim Wierzącym.

Posiadanie gruntownej wiedzy tego co Allah stworzył

Wiedza jest jednym z nejefektowniejszych sposobów ucieczki przed nierozważnością. Egzaminowanie, obserwowanie i pojmowanie dowodów stworzenia, którymi przesiąknięty jest wszechświat, pomniejsza nieświadomość i trzyma ją z daleka. Najwyższa wiedza i moc Allaha mogą zostać docenione jedynie poprzez tak poważny wysiłek i kontemplację. Allah informuje nas, że wszechświat i wszystko w nim zostało stworzone do pewnego celu:

“I nie stworzyliśmy nieba i ziemi, i tego, co jest między nimi, dla zabawy.” (Rozdział al-Anbiya’: 16)

W istocie, wszystkie rzeczy stworzone, są dowodem na istnienie Allaha. Zdobycie o nich szczegółowej wiedzy pozwala ludziom dostrzeżenie  manifestacji najwyższej inteligencji w każdym detalu. Nawet powierzchowna obserwacja tych szczegółów wyjawia to, iż wszystko co istnieje, skomponowane jest  ze wspaniałych systemów. Skonfrontowani z takimi szczegółami, ludzie mogą z łatwością dostrzec istnienie Allaha i stać się świadomi Jego nieskończonej mocy. Poprzez szczere rozmyślanie i refleksję, dają radę przebić zasłonę nieświadomości, która ich oślepiła i ogłuszyła ich sumienie.

Na przykład, ludzie mogą dostrzeć artyzm  i wiedzę Allaha przez zwykłe studiowanie swoich ciał i stworzenia wokół. W istocie, stworzenie samego człowieka jest złożone z łańcucha zdarzeń, który rozprasza nieświadomość. Poprzez mnożenie kodu genetycznego w pojedyńczej komórce, powstaje zarodek wyposażony w doskonale funkcjonujące systemy. To jest wystarczająco ważny dowód Jego istnienia, mocy i wyższej inteligencji. Komórki jajowe i sperma, produkowane w odrębnych istotach, łączą się podczas zapłodnienia; jeden rodzaj komórki mnoży się i różnicuje w celu sformowania szkieletu, mięśni, organów, oczu, rąk i nóg wraz z ich złożonymi funkcajmi. Później, ten organizm odłącza się od łona matki i po porodzie, widzi, słyszy, chodzi, śmieje się, płacze i czuje.  

Dzięki nowoczesnym metodom śledczym, możemy zajrzeć w daleką przestrzeń wszechświata i głębie oceanów. Zdobywanie szczegółowych informacji na temat mieszkańców  i wydarzeń tych odległych miejsc staje się coraz łatwiejsze. A więc każdy, kto myśli i posiada szczegółowe infomacje na temat cudów kreacji w tych stworzeniach i wydarzeniach, może szczerze powiedzieć, “…Panie nasz! Nie stworzyłeś tego nadaremnie.  Niech Ci będzie chwała! Uchroń nas od kary ognia” (Rozdział Al ‘Imran: 191), ci będą ocaleni od nieświadomości.

W obliczu tych oczywistych dowodów, ci którzy, zostali ocaleni od nierozważności i osiągneli rodzaj wiary opartej na pewności, poznają Jego najwyższe atrybuty, przybliżają się do Niego i starają się zdobyć Jego łaski.

Zdanie sobie sprawy z tego że ziemskie życie jest krótkie i tymczasowe

To życie pewnego dnia dobiegnie końca, a ludzie rozpoczną wieczne życie. Jednak ci, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że to życie jest przejściowe i krótkie, są namiętnie do niego przywiązani i żyją tylko dla tego świata. Od dzieciństwa, bezustannie robią plany na przyszłość i starają się wypełnić swoje pragnienia. W samym środku tego rozproszenia nagle umierają, do końca nie zdając sobie sprawy z prawdziwej natury życia tego świata. To co uważają za trwałe, dobiegnie końca jak przelotny sen; ale w Życiu Przyszłym, zrozumieją, że ich poprzednie życie trwało krótko jak sen i że popełnili duży błąd. Allah wyjawia rozmowę osób z Życia Przyszłego:

“On powie: "Ile lat przebywaliście na ziemi?" Powiedzą: "Przebywaliśmy jeden dzień albo część dnia. Lecz zapytaj tych, którzy liczą." On powie: "Przebywaliście niewiele czasu. Gdybyście tylko wiedzieli! (Rozdział al-Mu’minun: 112-14)

Wyrażenie “dzień albo część dnia” pokazuje jak naprawdę krótkie jest życie człowieka, choć wydaje się tak długie. Jest to prawda, którą ludzie powinni rozważyć i  pomyśleć nad tym, którą drogę wybiorą. Czy będą zadowoleni z wiecznego Raju czy z życia na tym świecie, które jest bardzo krótkie? Sednem sprawy jest to, że korzyści życia obecnego są krótkotrwałe i  proporcjonalne do jego długości.  

Dlatego też, ludzie powinni wyobraźić sobie ten świat obecny jako poczekalnię, fazę przejściową do prawdziwego świata przyszłego. Oczywiście, że ludzie nie przywiązują wagi do wystroju czy tego co dzieje się w tej poczekalni, bo nie zamierzają tam długo zostać. Nie biorą tych rzeczy pod uwagę kiedy robią swoje plany, bo cokolwiek tam się znajduje, jest dla nich kompletnie bezużyteczne. W ten sam sposób, wszystko to co jest robione przez wzgląd na świat obecny, nie będzie miało żadnego znaczenia w Życiu Przyszłym. Innymi słowy, wszystkie te uczynki w końcu znikną, tak jak fatamorgana:

“A działania tych, którzy nie uwierzyli, są podobne do mirażu na pustyni: człowiek spragniony bierze go za wodę, a kiedy przyjdzie do niego; niczego tu nie znajduje; on znajduje tam Boga, który mu w pełni zapłaci jego rachunek. Bóg jest szybki przy rachunku!” (Rozdział al-Nur: 39)

Jak pokazują powyższe wersy, wszystko co jest robione przez wzgląd na świat doczesny, pewnego dnia zniknie, a każdy będzie rozliczony w Jego obecności tylko z tego co uczynił w celu zdobycia Jego aprobaty. W tym momencie, kiedy otrzymają od Niego karę, zdadzą sobie sprawę ze swoich błędów i odczują sens żalu i bezsilności. Kiedy ich nieświadomość dobiegnie końca i poznają całą prawdę, będą chcieli powrócić do życia ziemskiego i żyć zgodnie z jego zakazami i nakazami. Jednak będzie za późno:

“I będą tam krzyczeć: "Panie nasz, wyprowadź nas! Będziemy czynić dobro, nie to, co czyniliśmy!" Czyż nie daliśmy wam dość długiego życia, tak iżby mógł się opamiętać ten, kto się zastanawiał? I przychodził do was ostrzegający. Zakosztujcie więc! Dla niesprawiedliwych nie będzie żadnego pomocnika!” (Rozdział Fatir: 37)

“Gdybyś widział, jak grzesznicy skłaniają głowy przed swoim Panem: "Panie nasz! Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy. Zawróć nas, abyśmy mogli czynić dobro! My przecież jesteśmy przekonani o prawdzie." (Rozdział al-Sajdah: 12)

Zanim każda osoba stanie w Jego obecności, powinna zrozumieć i zastanowić się nad tym, jak krótkie i przejściowe jest życie obecne. Ta wiedza pomoże im uniknąć bezużytecznego wysiłku, uwolni ich od nieświadomości i umożliwi jak najlepsze wykorzystanie czasu tutaj na ziemi.

Myśląc o śmierci

Każdej  osobie przydzielony został określony czas na tym świecie i kiedy dobiegnie końca, umiera ona:

“Powiedz: "Zaprawdę, śmierć, od której uciekacie, z pewnością was spotka! Potem zostaniecie sprowadzeni do Tego, który zna, co skryte i jawne. On obwieści wam to, co czyniliście." (Rozdział al-Jumu‘ah: 8)

Śmierć przychodzi do wszystkich, nawet tych, którzy się jej boją i unikają rozmowy na jej temat. Moment śmierci jednak, będzie inny dla tych, którzy zignorowali dekrety Allaha i dla tych, którzy tak nie zrobili. Ci, którzy zaprzeczali staną twarzą w twarz ze śmiercią wtedy kiedy najmniej będą tego oczekiwali i zostaną ogarnięci strachem i zgrozą. Co więcej, ich życie zostanie im odebrane w bardzo bolesny sposób:

“Jakże to będzie, kiedy aniołowie ich zabiorą, bijąc po twarzy i po plecach?”(Rozdział Muhammad: 27)

W tym momencie, zobaczą bezsensowność swoich ziemskich ambicji i tego co umieścili ponad nakazami i zakazami Allaha. Wszystko co cenili—rodzina, krewni, praca, samochody i cały swój majątek, staną się niczym. Zupełnie sami i bezsilni, ich strach przed tym co nastąpi, będzie wzrastał.  Dopiero teraz, kiedy zdadzą sobie sprawę z tego, że zmarnowali swoje życie, pożałują faktu, iż nie zrobili nic aby zasłużyć na Jego miłosierdzie. Czując strach i żal, będą próbowali uniknąć zbliżającej się kary, nawet za cenę poświęcenia wszystkiego tego co jest im drogie:

“I serdeczny przyjaciel nie będzie pytał serdecznego przyjaciela, kiedy się zobaczą. Tego Dnia grzesznik chciałby się okupić od kary swoimi synami, swoją towarzyszką i swoim bratem, i swoim klanem, który mu dawał schronienie, i wszystkimi, którzy są na ziemi, żeby tylko mógł być uratowany. Wcale nie! Zaprawdę, to jest ogień piekielny!” (Rozdział al-Ma‘arij: 10-15)

Powyższe wersy wyraźnie mówią, iż ludzie będą gotowi oddać zarówno własne życie jak i życie wszystkich tych, którzy coś dla nich znaczyli, całe swoje bogactwo, do którego byli tak bardzo przywiązani, w celu uniknięcia Piekła. Jednak nikt i nic im nie pomoże; nie będą w stanie ocalić się od dołączenia do tych w Piekle.

Podczas gdy życie niewierzących jest im odbierane w ogromnym bólu, życie wierzących jest brane w delikatny sposób. W momencie śmierci, aniołowie zabierają duszę takiej osoby bardzo delikatnie i unoszą ją do Ogrodu:

“tych, których wezwą aniołowie, kiedy oni byli dobrymi, i którym powiedzą: "Pokój wam! Wejdźcie do Ogrodu za to, co czyniliście!" (Rozdział an-Nahl: 32)

W takim momencie, wierzący będą chcieli powiedzieć tym, którzy nadal będą na ziemi o błogosławieństwach, którymi Allah ich obdarzył:

“Powiedziano mu: "Wejdź do Ogrodu!" On powiedział: "O, jeśliby mój lud wiedział, że mój Pan mi przebaczył i umieścił mnie między tymi, którzy zostali uhonorowani!" (Rozdział Ya Sin: 26-27)

Ci, którzy chcą osiągnąć ten cel powinni pomyśleć o tym co by się stało, gdyby śmierć zastała ich w momencie nieświadomości. Wiedząc, że wieczna kara, która na nich czeka, będzie znacznie surowsza od najgorszego bólu jaki kiedykolwiek odczuli, albo są w stanie sobie wyobraźić, powinni szczerze zwrócić się do Allaha i zrobić wszystko co mogą, aby pozbyć się potencjalnej nieświadomości.

Wiedząc, że prawdziwą siedzibą będzie Życie Przyszłe

Nieświadomi ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że prawdziwym miejscem pobytu będzie Życie Przyszłe, ciągle poszukują miejsc i posiadłości, bo wierzą, że dzięki nim będą szczęśliwsi. Na przykład, ludzie mało-zarabiający, którzy wynajmują mieszkanie, marzą o posiadaniu własnego domu. Aby osiągnąć ten cel, żyją w ciągłej obawie i spędząją większość swojego życia spłacając raty za dom i inne potrzeby. Ktoś inny chce się przeprowadzić z mieszkania do wolno stojącego domu, a jeszcze inna osoba pragnie posiadać własną farmę i dużo ziemi. Osoby te albo nie wierzą w obietnicę Allaha o posiadłościach Życia Przyszłego, albo wydaje im się ona bardzo daleka, co powoduje, że wcale się o nie nie starają.  

Wierzący jednak pracują ciężko, aby dostać się do Raju i zakosztować jego błogosławieństw. Allah ostrzega tych, którzy rywalizują z innymi w gromadzeniu ziemskich dóbr w nierozważny sposób:

“I na wyścigi spieszcie ku przebaczeniu od waszego Pana i ku Ogrodowi - którego rozległość jest jak niebiosa i ziemia - przygotowanemu dla ludzi bogobojnych;” (Rozdział Al ‘Imran: 133)
“Spieszcie więc na wyścigi ku przebaczeniu od waszego Pana i ku Ogrodowi, którego szerokość jest jak szerokość nieba i ziemi - przygotowanemu dla tych, którzy wierzą w Boga i w Jego posłańców. To jest łaska Boga! On daje ją, komu chce. Bóg jest władcą łaski niezmiernej.” (Rozdział al-Hadid: 21)

Jedną z pospolitych cech tych, którzy nie są w stanie pojąć Życia Przyszłego i tych, którzy są nieświadomi jest to, że stanowiska i majątek nie są w stanie ich usatysfakcjonować. Rzeczy te są ich pasją, mimo tego, że wszystkie te przypuszczalnie drogocenne rzeczy nie przynoszą szczęścia, ani nie ratują przed bólem i żalem. Każdy ziemski przedmiot starzeje się, butwieje i w końcu zostaje zniszczony, nawet ludzkie ciało. Z tego powodu, zawsze się martwią o to, że to co cenią najbardziej ulegnie zniszczeniu lub zostanie skradzione. Allah ostrzega ich, że te rzeczy długo nie trwają i nie przyniosą im pożytku:

“O ludu mój! Życie na rym świecie jest przemijającym używaniem; a życie ostateczne zaprawdę jest siedzibą stałości!” (Rozdział Ghafir: 39)

“Upiększane jest ludziom upodobanie do namiętności: do kobiet i do synów, do nagromadzonych kintarów złota i srebra, do koni wyróżniających się szlachetnością, do trzód i zasiewów. To jest używanie życia na tym świecie. Lecz u Boga jest najpiękniejsza przystań!” (Rozdział Al ‘Imran: 14)

Świadomość przemijającej natury tego świata, może uratować ludzi od ich nieświadomości poprzez pozbycie się ich pasji do jego tymczasowych wygód i kierowanie ich w stronę niekończących się błogosławieństw Raju i szukaniu Jego aprobaty:

“Zaprawdę, sprawiedliwi zaznają szczęśliwości; spoczywając na łożach, będą spoglądać; na ich twarzach poznasz blask szczęśliwości. Będą pojeni winem szlachetnym, pieczętowanym; pieczęcią jego będzie piżmo niech się starają pragnący tego, współzawodnicząc pilnie w staraniach” (Rozdział al-Mutaffifin: 22-26)

Wiedząc, że nie ma powrotu z Przyszłości

Nieświadome osoby same się oszukują, myśląc, że dostaną drugą szansę dzięki inkarnacji. Myślą, że niezależnie od tego jakie błędy popełnili, zajmą się nimi po odrodzeniu:

“Gdybyś widział, jak grzesznicy skłaniają głowy przed swoim Panem: "Panie nasz! Zobaczyliśmy i usłyszeliśmy. Zawróć nas, abyśmy mogli czynić dobro! My przecież jesteśmy przekonani o prawdzie." (Rozdział al-Sajdah: 12)

Jednym z powodów, dlaczego zostało nam o tym powiedziane w Koranie, jest to aby ludzie wiedzieli z góry, iż nie ma odwrotu od tego dnia i że nie powinni posiadać bezpodstawnych obaw, lecz poszukiwać łask Allaha. Allah ostrzega ludzi, którzy nie myślą o czekającej ich karze lub wątpią w jej istnienie i tych, których wiara nie jest oparta na pewnej wiedzy, że kiedyś w końcu poznają prawdę w Jego obecności. Dla tych, którzy pozostają w głębokiej nieświadomości z powodu odmowy zrozumienia tego, wyoabrażanie sobie, że dostaną drugą szansę jest niczym innym jak samo-oszukaniem.  

Ludzie, którzy zasługują na karę, dadzą upust swojemu smutkowi i żalu w  Dniu Sądu Ostatecznego:

“Albo też żeby nie powiedziała, kiedy ujrzy karę: "Jeśliby mi było dane powrócić, to byłabym wśród czyniących dobro!" (Rozdział az-Zumar: 58)

Aby unikać nieświadomości i potrzeby wyrażania takiego smutku, ludzie powinni rozważnie myśleć i obawiać się Jego gniewu. Największym błędem tych, którzy zasługują na karę jest to, że porównują Życie Przyszłe z życiem ziemskim i Jego przesłuchanie, Raj i Piekło z tym co doświadczają na tym  świecie. Oszukują się myśląc, że naprawią swoje błędy w Przyszłym Życiu tak jak to robili na tym świecie. Na przykład, jeśli nie zdadzą egzaminu lub zostaną wydaleni ze szkoły, istnieje szansa, że w przyszłości się poprawią. Więźniowie sądzą, że po zakończeniu swoich wyroków zostaną zwolnieni. W istocie, problemy tego świata nie trwają wiecznie; któregoś dnia się skończą. Wierząc, że będą również mieć takie okazje w Życiu Przyszłym, nierozważne osoby przekraczają granice, jakie On wyznaczył ludzkości. Nie są w stanie jednak zdać sobie sprawy z fałszywości tego porównania, bo takie okazje restytucji istnieją wyłącznie na tym świecie. Przyszłość jest miejscem, gdzie rozdawane są nagrody zarówno negatywne jak i te pozytywne. Aby uniknąć nieświadomości niosącej ze sobą wieczną karę, ludzie muszą zdać sobie sprawę z tego, że nie będzie możliwości powrotu z Przyszłości i że mogą odpokutować i zreformować się tylko na tym świecie.

Wiedząc, że kara Piekła będzie trwała wiecznie

W ten sam sposób w jaki odnoszą się do śmierci, te nieświadome osoby mają podobny stosunek do Raju i Piekła. Jednakże, zarówno Piekło jak i Raj są tak pewne jak śmierć. W tych dwóch miejscach, wszystko jest dużo bardziej przejrzyste i prawdziwsze niż tutaj. Ponadto, każdy skończy w jednym z nich i pozostanie tam na zawsze.

Kiedy ludzie rozważają fakt, iż Piekło jest prawdziwe, wzrasta ich strach i szacunek do Allaha oraz tęsknota za Rajem. Allah opisuje Piekło jako miejsce kary:

“Zobaczysz tego Dnia grzeszników zakutych w kajdany; ich szaty będą ze smoły, a ich twarze będzie pokrywał ogień;” (Rozdział Ibrahim: 49-50)

“…My przygotowaliśmy dla niesprawiedliwych ogień, który obejmie ich jak płótna namiotu. Jeśli będą wzywać pomocy, to zostanie im udzielona w postaci wody podobnej do roztopionego metalu, który pali twarze. Jakże to nieszczęsny napój! Jakże to złe miejsce wypoczynku!”(Rozdział al-Kahf: 29)

“…Ci, którzy nie uwierzyli, będą mieli ubranie przykrojone z ognia; a głowy ich polewane będą wrzącą wodą, która roztopi ich wnętrzności i skórę. Dla nich będą żelazne rózgi z hakami. Ilekroć będą chcieli wyjść stamtąd, udręczeni cierpieniem, będą tam zawracani: "Zakosztujcie kary ognia palącego!" (Rozdział al-Hajj: 19-22)

“Ogień będzie palił ich twarze i będą wykrzywiać wargi, ukazując zęby.” (Rozdział al-Mu’minun: 104)

“Kiedy ów ogień dojrzy ich z daleka, dojdzie do nich jego wściekłe wycie. A kiedy zostaną weń wrzuceni, w ciasne miejsce, skrępowani razem, będą wzywać zniszczenia. Nie wzywajcie dzisiaj zniszczenia jednego, lecz wzywajcie zniszczeń wielu. Powiedz: "Czy to jest lepsze, czy Ogród wieczności obiecany bogobojnym, który będzie dla nich zapłatą i przystanią?" (Rozdział al-Furqan: 12-15)

Niektórzy nie są w stanie znieść najmniejszego bólu na tym świecie; ale kiedy szczerze pomyślą o tym co ich czeka w Piekle, zobaczą, że określona kara nie może być porównana z żadnym cierpieniem tego świata. Co więcej, w Piekle nie ma śmierci, która mogłaby zakończyć ten nieustanny ból:

“Będą chcieli wyjść z ognia, lecz w żaden sposób z niego nie wyjdą. Ich kara będzie wiecznie trwająca.” (Rozdział al-Ma’ida: 37)

“Tak! Ten, kto popełnił zło i kogo objął grzech - tacy jak on będą mieszkańcami ognia; tam będą przebywać na wieki.” (Rozdział al-Baqara: 81)

Faktem jest, że ta kara jest olbrzymia i wieczna. Nie ma ucieczki od tej agonii i nikt nie będzie na nią odporny i nikt się do niej nie przyzwyczai. Jeśli ludzie poważnie się nad tym zastanowią, ich strach i szacunek do Allaha jaki i poziom świadomości wzrośnie. W ten sposób, będą w stanie pokonać swoją nieświadomość i starać się o Jego przychylność.

Rozumiejąc wieczność

Niektóre osoby są leniwe, jeżeli chodzi o myślenie na temat wieczności. Nie próbują jej zrozumieć jako nigdy niekończącej się przestrzeni czasowej, ale jedynie jako okresu wielu lat lub wieków.  

Wieczność jednak jest czymś zupełnie innym. Nie jest równa ani życiu osoby ani pokolenia; nie jest również okresem tysiąca lat, dziesięciu tysięcy, stu tysięcy, miliona czy nawet biliona lat. Jest kompletnie poza tymi granicami: jest czasem, który nigdy się nie kończy.

Ci, którzy akceptują ten fakt nigdy nie ryzykują możliwości spędzenia wieczności w Piekle, gdzie musieliby wytrzymać wieczną karę, której nie byliby w stanie znieść nawet przez chwilę na tym świecie. Dlatego myślenie o wieczności wybudza ludzi z nieświadomości, pomaga lepiej zrozumieć i powoduje, że zachowują się w sposób zadowalający Allaha. Wierzący, którzy boją się wiecznego życia w Piekle, zdają sobie sprawę z tego, że posiadają możliwość egzystencji między wiecznymi błogosławieństwami Ogrodu. W rezultacie, nigdy nie wybierają przejściowego życia tego świata w zamian za niekończące się Życie Przyszłe.

Znanie cudów Raju

Raj jest nagrodą za dobrze wykonaną pracę na tym świecie, strach i szacunek do Allaha oraz staranie sią o Jego łaski. W Koranie, Allah obiecuje:

“A tych, którzy wierzą i czynią dobre dzieła - My wprowadzimy do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki; tam będą przebywać wiecznie - nieśmiertelni. Obietnica Boga jest prawdą! A kto jest bardziej prawdziwy niż Bóg w tym, co mówi?” (Rozdział an-Nisa’: 122)

Błędem jest myślenie o Raju jedynie jako miejsca z pięknymi ogrodami. Ponad wszystko, jest to miejsce, gdzie istoty ludzkie zostaną pięknie odtworzone, gdzie będą żyły pomiędzy niezliczonymi błogosławieństwami, gdzie zmysły będą bardziej wyczulone, a wszystko będzie dawało znacznie większą przyjemność. Ulotne przyjemności tego świata, będą trwały wiecznie w Raju. Allah stworzył te błogosławieństwa jako namiastkę tego co nastąpi. Mimo tego, że istnieje podobieństwo między obydwoma rodzajami błogosławieństw, te znajdujące się w Raju, są znacznie lepsze i bez końca. W dodatku, w Raju nie istnieją fizyczne niedoskonałości. Każdy będzie posiadał piękną formę, nie będzie pocenia, brzydkich zapachów, potrzeby użycia toalety czy chorób. Ludzie będą jedli wyłącznie dla przyjemności, nie z powodu uczucia głodu czy zapotrzebowania i nie będą musieli na te błogosławieństwa pracować. W raju znajdują się rzeczy, które są poza wszelkimi żądzami i wyobraźnią, jak i każdy rodzaj rozrywki, okazała architektura i niesamowita technologia. Wszystko oczywiście przedstawione w doskonałym porządku.  

Każda pożądana czynność, niedoskonała na tym świecie, szczególnie przestrzeganie przez ludzi moralności zawartej w Koranie, będzie w Raju kompletna. Nie będzie tam obmawiania za plecami, fałszywych zarzutów, złośliwej krytyki, przeklinania, okłamywania, hipokryzji, zazdrości, arogancji, braku lojalności czy rozgoryczenia; przeciwnie, będzie panował pokój, dobrobyt i łaski Allaha:

“Oni wejdą do Ogrodów Edenu; tam będą ozdobieni bransoletami ze złota i pereł, a szaty ich będą z jedwabiu.” (Rozdział Fatir: 33)

“Zaprawdę, mieszkańcy Ogrodu tego Dnia będą się jedynie radować. Oni i ich żony będą wypoczywać w cieniu na ozdobnych łożach. Będą tam dla nich owoce i będą mieli wszystko, czego zażądają. "Pokój!" - słowo od Pana litościwego.” (Rozdział Ya Sin: 55-58)

“w Ogrodach szczęśliwości, spoczywając na łożach, zwróceni twarzami ku sobie. Będą wokół nich krążyć z pucharem napoju ze źródła czystego - rozkoszy dla pijących. Nie powoduje on zamroczenia ani nie doznają od niego znużenia. I przy nich będą dziewice skromnie patrzące, o dużych oczach, podobne do pereł ukrytych.” (Rozdział as-Saffat: 43-49)

“Wśród nich będą krążyć podawane im naczynia ze złota i puchary; będzie w nich to, czego dusze zapragną i czym rozkoszują się oczy. I będziecie przebywać tam na wieki.” (Rozdział az-Zukhruf: 71)

Jak widzimy w powyższych wersach, Raj jest miejscem wiecznego pokoju, gdzie wszystko posiada nadzwyczajny poziom piękna, przekraczający żądze i wyobraźnię człowieka. W Koranie zostało wyraźnie zaznaczone, że Raj został przygotowany wyłącznie dla tych, którzy wierzą i czynią dobro:

“A tych, którzy uwierzyli i czynili dobro, wprowadzimy do Ogrodów; gdzie w dole płyną strumyki. Będą oni tam przebywać na wieki, nieśmiertelni. Będą tam mieli małżonki bez skazy. I wprowadzimy ich do cienia cienistego.” (Rozdział an-Nisa’: 57)

“Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli i którzy czynili dobre dzieła, i którzy są pokorni przed swoim Panem - będą mieszkańcami Ogrodu; oni tam będą przebywać na wieki.” (Rozdział Hud: 23)

Rozważanie tych opisów jest bardzo efektownym sposobem rozwiewania nieświadomości i niszczenia ziemskich ambicji. Poważne i szczere przemyślenie wystarczy ludziom, aby zrozumieć, iż nic na ziemi nie jest w stanie dorównać doskonałości Raju. Jeżeli to zrozumieją, to będą pragneli Raju i będą pracować na to, aby zasłużyć na niego poprzez przestrzeganie zakazów i nakazów Allaha.

 

5 / total 8
You can read Harun Yahya's book Nieświadomość: Ukryte Zagrożenie online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
O tej stronie | Startuj z tę stroną | Dodaj do ulubionych | RSS Feed
Wszystkie materiały można kopiować, drukować i rozprowadzać z podaniem źródła.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top