< <
6 / total: 8

KONIEC NIEŚWIADOMOŚCI

Pomimo wszystkich ostrzeżeń Allaha, nieświadomość szybko ciągnie tych, którzy się przy niej upierają w kierunku okropnej, nie do opisania wiecznej kary. Allah stworzył ten świat jako miejsce testu i ci, którzy go opuszczą nieświadomi, będą kontynuować swoją wieczną egzystencję pomiędzy ludźmi w Piekle.

Jak zostało objawione w Koranie, ich oczy i uszy zostały zapieczętowane, a ich rozsądek usunięty. Ich rozum i świadomość są tak same jak u zwierząt. A ponieważ robią to na własne życzenie, są nawet gorsi od zwierząt:

“tworzyliśmy dla Gehenny wielu spośród dżinów i ludzi: oni mają serca, którymi nie pojmują; oni mają oczy, którymi nie widzą; Oni mają uszy, którymi nie słyszą! Oni są podobni do bydła, a nawet jeszcze bardziej zabłąkani! Tacy są całkowicie beztroscy!” (Rozdział al-A‘raf: 179)

“Czy sądzisz, że większość z nich słyszy albo rozumie? Oni są jak bydło; nie, oni raczej zbłądzili z drogi!” (Rozdział al-Furqan: 44)

Zwierzęta nie zostały obdarzone świadomością. Allah porównuje nieświadome osoby do zwierząt, ponieważ ich zwierzęca nieświadomość spowodowała stwardnienie ich serc. Cokolwiek widzą i słyszą i jakąkolwiek otrzymują radę czy upomnienie, nie wyciąga ich to z tego stanu. W rezultacie, nie uczą się niczego z tego co im się przydarza.

Wszyscy bez żadnego wyjątku są odpowiedzialni za zrozumienie i życie zgodne z prawdą. Ale kiedy się upierają przy swojej nieświadomości, stają się mniej inteligentni od innych żywych gatunków i tracą te cechy, które czynią ich istotami ludzkimi. Zmysł, wnikliwość i zrozumienie, jakie Allah daje każdemu, aby mógł wiedzieć o Jego egzystencji i służyć Mu są niedostępne tym, którzy przystają przy swojej nieświadomości:

To są ci, którym Bóg nałożył pieczęć na serca, słuch i spojrzenie. Tacy są niedbali. (Rozdział an-Nahl: 108)

Takie osoby, nie są już w stanie ocalić się od dołączenia do tych w Piekle, chyba że zwrócą się w Jego stronę. Brak świadomości i konfuzja będą znacznie większe w Piekle:

“A kto był ślepy w tym życiu, będzie ślepy w życiu ostatecznym i jeszcze bardziej zabłądzi z drogi.” (Rozdział al-Isra’: 72)

Surowość kary i jej zgroza zostały opisane w poniższych wersach:

“… To jest ogień Boga, buchający płomieniem, który wznosi się ponad serca! On nad nimi tworzy sklepienie na wydłużonych kolumnach.” (Rozdział al-Humazah: 6-9)

Ludzie, którzy żyją w stanie nieświadomości, którzy nie robią nic aby się z niej wydostać i którzy umierają bez zaznajomienia się z Koranem i bez Jego łask, będą zaciągnięci do Piekła.

 

6 / total 8
You can read Harun Yahya's book Nieświadomość: Ukryte Zagrożenie online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
O tej stronie | Startuj z tę stroną | Dodaj do ulubionych | RSS Feed
Wszystkie materiały można kopiować, drukować i rozprowadzać z podaniem źródła.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top