Muzułmański Punkt Widzenia

POBIERZ KSIĄŻKĘ

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentarze

Rozdziały książki

< <
4 / total: 11

1. Śmierć -
Rzeczywista śmierć i widoczna śmierć

Śmierć duszy (rzeczywista śmierć)

Czy kiedykolwiek myślałeś o tym jak wygląda śmierć i co będzie działo się w momencie śmierci? Jak dotąd nie było nikogo, kto zmarłby a następnie ożył i opowiedział co się wydarzyło i co czuł. Dlatego też technicznie nie jest możliwe stwierdzenie jaka jest śmierć. Niemniej jednak, Allah który jest dawcą życia i śmierci, opowiedział o śmierci w Jego Księdze. Dlatego jedynym źródłem naszej wiedzy o procesie śmierci jak również o odczuciach ludzkich podczas umierania jest Al-Qur'an.

Kiedy sięgniemy po Al-Qur'an uświadomimy  sobie interesujący fakt. Opis śmierci w Al-Qur'anie zasadniczo różni się od fizycznej śmierci obserwowanej przez ludzi.

Po pierwsze, na podstawie niektórych wersetów stwierdzamy, iż umierający człowiek doświadcza czegoś czego inni ludzie nie obserwują. Wspomina o tym werset:

”Dlaczego więc, kiedy dusza dochodzi do gardła i wy na to patrzycie - a My jesteśmy bliżej tego aniżeli wy, lecz Nas nie widzicie.”(Sura Al Waqia - Narada, 83-85, [56:83-85])

W innym wersecie mówi się iż owe niewidzialne rzeczy mogą sprawiać pewne kłopoty dla niewierzących.

”I niech nie zadziwiają cię ich majątki i ich dzieci! Bóg chce ich przez nie ukarać na tym świecie, żeby dusze ich odeszły, podczas kiedy są niewiernymi.” (Sura Tauba - Skrucha, 85, [9: 85])

”...tych, których wezwą aniołowie, kiedy oni byli dobrymi, i którym powiedzą: ‘Pokój wam! Wejdźcie do Ogrodu za to, co czyniliście!’” (Sura Nahl - Pszczoły, 32, [16:32])

Te wersety informują nas o ważnym fakcie: to, co doświadcza umierający człowiek jest różne od tego, co obserwuje osoba na zewnątrz. Niewierzący, który wydaje się umierać spokojnie, w istocie rzeczy, przechodzi przez bardzo bolesny proces.

W fragmencie Al Imran - Rodzina Imrana, 185 [3:185], ”Każda dusza zakosztuje śmierci...” mówi się o śmierci jako czymś do zakosztowania lub spróbowania, co oznacza całkiem coś odmiennego niż pełna fizyczna śmierć. Chociaż nieświadomi niewierzący przypuszczają, iż jest to wieczny i spokojny sen, to próbują znaleźć sposób aby w ten sen zapaść spokojnie i komfortowo. Popełniają samobójstwo z użyciem gazu albo środków nasennych, ale nie ucieczki od bolesnego opuszczenia duszy. Al-Qur'an opisuje ten ból i kłopoty związane ze śmiercią u niewierzących.

Dusze niewierzących są zabrane przez aniołów uderzających ich po twarzy i ich plecach:

”Jakże to będzie, kiedy aniołowie ich zabiorą, bijąc ich po twarzy i po plecach? Tak jest dlatego, że oni poszli za tym wszystkim, co wywołuje gniew Boga, a czuli wstręt do tego, co Jemu się podoba. Przeto On uczynił daremnymi ich postępki.” (Sura Muhammad, 27-28, [47:27-28])

 Ogromne zamieszanie [agonia - otchłań] związane ze śmiercią i aniołowie zawiadamiający niewierzących o wiecznym cierpieniu:

”A kto jest bardziej niesprawiedliwy aniżeli ten, który wymyśla kłamstwo przeciwko Bogu? Albo który mówi: ‘Zostało mi objawione!’ - a nic mu nie zostało objawione i który mówi: ‘Ja ześlę coś podobnego do tego, co zesłał Bóg!’ Gdybyś mógł widzieć niesprawiedliwych przebywających w otchłaniach śmierci i aniołów z wyciągniętymi rękami: ‘Wyprowadźcie wasze dusze! Dzisiaj otrzymacie zapłatę - karę poniżenia - za to, iż mówiliście nieprawdę przeciw Bogu i wynosiliście się dumnie ponad Jego znaki!’ Wy przyszliście do Nas pojedynczo, tak jak was stworzyliśmy po raz pierwszy, i pozostawiliście poza waszymi plecami to, czym was obdarzyliśmy. My nie widzimy przy was orędowników, których uznaliście za waszych współtowarzyszy. Zerwały się więzy między wami i oddaliło się od was to, co uznawaliście.” (Sura Al Anam - Trzody, 93-94, [6:93-94])

”Gdybyś tylko mógł widzieć, jak aniołowie zabierają tych, którzy nie uwierzyli! Oni biją ich po twarzy i po plecach: ‘Zakosztujcie kary ognia palącego! To jest za to, co przygotowały wasze ręce!’ Bóg nie jest niesprawiedliwy dla Swoich sług.” (Sura Al Anfal - £upy, 50 - 51, [8:50-51])

W Al-Qur'anie znajduje się też opis gwałtowności z jaką aniołowie śmierci wyrywają dusze ludzkie. ”Na wyrywających gwałtownie!” (Sura Naziat - Wyrywający, 1, [79:1]). Komentatorzy i egzegeci muzułmańscy, jak i tłumacze europejscy podają wiele różnych interpretacji samego tytułu i zarazem pierwszego wersetu. Najczęściej jednak przyjmuje się, iż to tytułowe wyrażenie oznacza ”aniołów śmierci”, którzy ”wyrywają” lub ”wyciągają” dusze ludzi z ich ciał; szczególnie chodzi tu o ”wyrywanie” dusz z ciał ludzi złych.

Wtedy nadchodzi moment, w którym dusza sięga gardła i ma miejsce ostatni etap:

”Ależ nie! Kiedy dusza dojdzie do gardła i powiedzą: ‘Kto jest czarownikiem?’, człowiek pomyśli, że to jest rozłąka, a noga będzie się oplatać koło nogi - do twego Pana, tego Dnia, będzie on przyprowadzony. ‘On nie uwierzył w prawdę i nie modlił się, lecz wołał, że to kłamstwo, i odwrócił się; potem poszedł do swojej rodziny, maszerując dumnie.’ Biada tobie i biada! I jeszcze raz biada tobie i biada!” (Sura Al Qiyama - Zmartwychwstanie, 26-35, [75:26-35])

W tym momencie niewierzący staje twarzą w twarz z wielką rzeczywistością, której zaprzeczał przez całe swoje życie. W momencie śmierci rozpocznie cierpienia związane ze swoim największym występkiem: zaprzeczeniem. Z drugiej strony śmierć jest początkiem szczęścia i radości dla człowieka wierzącego. Dusza człowieka wierzącego jest zabierana łagodnie (Sura Naziat - Wyrywające, 2 [79:2]), w stanie czystości i z pokojem:

”Na biegnących pośpiesznie! Na płynących lekko i Na wyprzedzających szybko! I na zarządzających sprawami! {tych, których wezwą aniołowie,  kiedy oni byli dobrymi, i którym powiedzą: ‘Pokój wam! Wejdźcie do Ogrodu za to, co czyniliście!’} (Sura Nahl - Pszczoły, 32, [16:32])

Taka jest prawda, kryjąca się za śmiercią. Każdy wie o fizycznej śmierci. Nikt nie widzi, iż dusza niewierzącego jest zabierana i bita, jedna noga plącze się z drugą kiedy dusza sięga gardła. W istocie rzeczy, rzeczywista śmierć jest odczuwana w innym wymiarze, jak opisują to powyższe wersety. Pewne wnioski możemy wyciągnąć również z fizycznej śmierci obserwowanej przez ludzi. Fizyczna śmierć stopniowo niszczy ciało i to pomaga ludziom uświadomić bardzo ważne fakty.

Śmierć ciała (widoczna śmierć)

Kiedy ludzie umierają, opuszczają swoje ”skóry” i wchodzą w prawdziwe życie. Można to porównać do zmiany skóry u gadów. Niemniej historia tego pokrycia jest także nie bez znaczenia i ważna. Szczególnie dla tego, który przywiązuje do niej większą uwagę niż na to zasługuje. Czy kiedykolwiek myśleliście szczegółowo, co stanie się z tą ”skórą” po śmierci? Zakosztujesz śmierci pewnego dnia, a ciało, które przyjmowałeś za swoje ”ja” stanie się zwykłym kawałkiem mięśni.

Gdy już umrzesz, twoi krewni przechowają twoje martwe ciało w domu przez noc lub wywiozą je bezpośrednio do kostnicy. Zostaniesz tam na jedną noc. Następnie odpowiedni ludzie wymyją cię zimną wodą szczegółowo oczyszczając twój przód i tył. Na tym etapie oznaki śmierci zaczną stawać się widoczne. Szpetota śmierci bierze swój początek. Po tym zawiną cię w kawałek materiału, włożą do trumny i pochowają.

 Czy kiedykolwiek myślałeś jak będziesz wyglądał po śmierci? Wraz z pochowaniem, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ciała, rozpoczną się procesy rozkładu. Po krótkim czasie, z powodu braku tlenu w twoim ciele, zaczną działalność mikroby rozprzestrzeniając się na całe ciało. Gazy zebrane w brzuchu rozsadzą ciało. Ta eksplozja zniszczy je nie do poznania. Z powodu ciśnienia gazu na diafragmie, krew zacznie wyciekać jamą ustną i nosową. Kiedy stłuczenie pogłębi się: włosy, paznokcie, dłonie i podeszwa zmniejszą się. Z tymi zewnętrznymi zmianami rozkład również zacznie obejmować wewnętrzne organy (płuca, serce i wątrobę). Najgorszy moment jest wtedy gdy gazy, które gromadzą się w brzuchu eksplodują w miejscu, gdzie skóra jest cienka i niewytrzymała. Uwolni się straszny odór.

W tym samym czasie mięśnie zaczną się rozszczepiać począwszy od głowy. Skóra i tkanka miękka skurczą się zupełnie i zacznie się ukazywać szkielet. Mózg zacznie się psuć i powoli będzie wyglądać jak glina. Kości oddzielą się od siebie w stawach i szkielet zacznie się rozpadać. Będzie to trwało do momentu, kiedy z ciała pozostanie kupa kości i ziemi. Jeżeli zdarzy ci się umrzeć z powodu wypadku i nie zostaniesz pochowany proces będzie o wiele straszniejszy. Twoje ciało zostanie opanowane przez robaki, jak kawał mięsa zostawiony na świeżym powietrzu. Stanie się kupą robaków. Robaki będą pełzały po kościach szkieletu aż do ostatniego zjedzonego kawałka mięsa. W ten oto sposób, życie ludzkie, które zostało stworzone w ”najlepszej formie” kończy się w najbardziej strasznej. Dlaczego? Jeżeli tylko Allah tak by to określił, ludzkie ciało nie miałoby tak straszliwego końca. Ale wiąże się z tym ważne przesłanie. Ludzie obserwujący tak straszny koniec powinni zrozumieć, że nie są swoimi ciałami i że ich ciała są tylko tymczasową ”pokrywą” [formą, skórą, opakowaniem]. Powinni uświadomić sobie, że są istotami poza ciałem.

Ten szczegółowy opis na zakończenie został przygotowywany właśnie po to, aby ludzie zrozumieli, iż nie są wyłącznie ”mięsem i kośćmi”. Ludzie powinni się zastanawiać nad śmiercią i odrażającym końcu swojego ciała, z którego korzystają tak, jakby mieli żyć wieczne i któremu są posłuszni na każde jego pragnienie i żądze. To ciało będzie gnić, opanują je robaki i stanie się szkieletem.

 

4 / total 11
You can read Harun Yahya's book Muzułmański Punkt Widzenia online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
O tej stronie | Startuj z tę stroną | Dodaj do ulubionych | RSS Feed
Wszystkie materiały można kopiować, drukować i rozprowadzać z podaniem źródła.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top