Muzułmański Punkt Widzenia

POBIERZ KSIĄŻKĘ

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentarze

Rozdziały książki

< <
6 / total: 11

2. Zmartwychwstanie

”Lecz człowiek pragnie prowadzić nadal życie grzeszne. Zapytuje on: ‘Kiedy to będzie Dzień Zmartwychwstania?’ Otóż kiedy wzrok będzie oślepiony, kiedy księżyc będzie zaćmiony, kiedy słońce i księżyc będą złączone, tego Dnia człowiek powie: ‘Gdzie jest miejsce ucieczki?’ Niestety! Nie ma żadnego schronienia! Do twego Pana, tego Dnia, nastąpi pewny powrót.“ (Sura Al Qijama, 5-12 [75:5-12])

Wiara w Tamten świat

Wiara w Tamten świat jest jednym z najważniejszych tematów w Al-Qur'anie. Dlatego w rozdziale al Fatiha, który jest pierwszym rozdziałem w Al-Qur'anie, Allah po określeniach " Miłosierny", "Litościwy", jest wspomniany jako Król Dnia Sądu (Sura Al-Fatiha - Otwierająca, 3, [1:3]). W następnym rozdziale, a mianowicie w Al Baqara - Krowa, w trzecim wersecie, powiedziane jest, iż ludzie wierzący wierzą w Świat Niewidzialny, który oznacza coś czego nie można zobaczyć, ani odczuć innymi zmysłami. W niewidzialnym Świecie następuje ożywienie po śmierci, Zmartwychwstanie, znajduje się tam Raj i Piekło. I w następnym wersecie wiara w Tamten Świat określana jest jako mocna wiara.

Znaczenie wiary w Tamten Świat jest ważne ponieważ wskazuje ona na prawdziwą wiarę. W wielu wersetach w Al-Qur'anie, wspomina się, że niewierzący nie akceptują istnienia Tamtego Świata, ani tego, że kiedykolwiek on nadejdzie. Jest tak ponieważ nie wierzą w Allaha, ale w bożków. Jednak czego niewierzący nie wiedzą, to fakt iż Allah obejmuje wszystko. Niektórzy sądzą, iż Allah stworzył wszystko i zostawił to i wszystko rozwija się samo przez się. Niektórzy myślą, iż Allah stworzył ludzi, ale ludzie są zdolni decydować o swoim własnym przeznaczeniu, jeszcze inni wierzą w Allaha, ale nie uznają religii. Qur'an objaśnia to w następujący sposób:

”Oni nie wymierzyli Boga Jego prawdziwą miarą, kiedy powiedzieli: ‘Bóg nie zesłał człowiekowi niczego!’ Powiedz: ‘Kto zesłał Księgę, z którą przyszedł Mojżesz jako światłem i drogą prostą dla ludzi, którą wy sporządzacie na zwojach pergaminu, ukazując lub skrywając wiele? Wy przecież nauczyliście się tego, czego nie wiedzieliście, ani wy, ani wasi ojcowie.’ Powiedz: ‘Bóg’ - potem zostaw ich, aby się zabawiali w pustej gadaninie!“ (Sura Al Anam - Stół Zastawiony, 91, [6:91])

Przyczyną niewiary nie jest całkowite odrzucenie Allaha, ale niewłaściwa ocena tego, co Allah uczynił, tak jak mówi to werset i w konsekwencji odrzucenie Tamtego Świata. Ci, którzy odrzucają Allaha są bardzo nieliczni. I wśród nich, większość ma wątpliwości. Dlatego Al-Qur'an nie wspomina zbyt wiele o całkowitym odrzuceniu. Jednak mówi o poganach, o tych, którzy zaprzeczają ożywieniu po śmierci albo odrzucają Dzień Sprawiedliwości, Raj i Piekło. Wiara w Tamten Świat jest objaśniona szczegółowo w wielu wersetach.

Chociaż wszystko jest tak jasne, to człowiekowi, który spędził całe życie w pogoni za swoimi namiętnościami i swoim ego, który buntował się przez całe swoje życie przeciwko nakazom Allaha, nie jest korzystnie wierzyć w ożywienie po śmierci, Dzień Sądu Ostatecznego i zapłacić za to, co zrobił. Dlatego woli oszukiwać samego siebie i skrywać w swoim sercu, wbrew temu, co rozumie, iż Tamten Świat istnieje. Zaczyna wtedy nielogicznie przekonywać:

”I przytacza Nam przykład, a zapomniał o swoim stworzeniu. Mówi on: ‘Kto ożywi kości, kiedy one są zetlałe?’” (Sura Ja Sin, 78, [36:78])

W każdym razie odpowiedź jest prosta, bo pytanie nie ma sensu, ale jest to próba samooszukiwania się:

”Powiedz: ‘Ożywi je Ten, kto stworzył je po raz pierwszy. On o wszelkim stworzeniu jest wszechwiedzący!’” (Sura Ja Sin, 79, [36:79])

Allah, pokazuje nam, iż te nielogiczne przykłady są typowe dla niewierzących:

”Ci, którzy nie wierzą w życie ostateczne, są przykładem zła; natomiast Bóg jest przykładem tego, co najwznioślejsze. On jest Potężny, Mądry!”(Sura Nahl-Pszczoły, 60, [16:60])

”Oni będą mówili: ‘Czyż my rzeczywiście zostaniemy przywróceni do poprzedniego stanu? Czyż... skoro byliśmy kośćmi zetlałymi?’” (Sura Naziat-Wyrywający, 10-11, [79:10-11])

I wyznają, iż nie jest to dla nich korzystne:

”Oni powiedzą: ‘Byłby to wówczas powrót przynoszący stratę!’” (Sura Naziat-Wyrywający, 12, [79:12])

Niewierzący, po tym jak odkryją swoje irracjonalne poglądy, próbują dla psychologicznej satysfakcji emocjonalnie zaprzeć się [i nie przyjmować niczego do swojej wiadomości]:

”Oni przysięgali na Boga najuroczystszymi przysięgami: ‘Bóg nie wskrzesza tego, kto umarł!’ Przeciwnie! Obietnica Jego musi się ziścić - lecz większość ludzi nie wie!” (Sura Nahl-Pszczoły, 38, [16:38])

Allah poinformował nas, jaki jest status osób, które deklarowały próżne rzeczy i wierzyły w nie:

”Stworzyliśmy dla Gehenny wielu spośród dżinnów i ludzi: oni mają serca, którymi nie pojmują; oni mają oczy, którymi nie widzą; oni mają uszy, którymi nie słyszą! Oni są podobni do bydła, a nawet jeszcze bardziej zabłąkani! Tacy są całkowicie beztroscy!” (Sura Al Araf Wzniesione Krawędzie, 179, [7:179])

”Czy widziałeś tego, który wziął sobie namiętność za swego boga? Bóg sprowadził go z drogi w pełni wiedzy i położył pieczęć na jego słuchu i jego sercu; i położył zasłonę na jego spojrzeniu. Któż więc, poza Bogiem, poprowadzi go drogą prostą? Czyż wy się nie opamiętacie? Oni powiedzieli: ‘To przecież tylko nasze życie na tym świecie: umieramy i żyjemy, i unicestwia nas tylko czas.’ Nie mają oni o tym żadnej wiedzy i tylko snują przypuszczenia.”(Sura Al Dżasija - Przyklękająca, 23-24, [45:23-24])

Rzeczywistość tego świata

Pojęcia, o których niewierzący twierdzą, iż są niepojęte, takie jak śmierć, ożywienie, Tamten Świat, są w rzeczy samej nie tak bardzo różne od rzeczy, z którymi ludzie spotykają się codziennie przez całe życie.

Sen i sny mogą być tu przykładami. Ktoś, kto zaprzecza ożywieniu po śmierci i próbuje zignorować pojęcie śmierci jest tak naprawdę nieświadomy faktu, iż umiera każdej nocy gdy idzie spać i powstaje rano obudziwszy się. Allah mówi nam o śnie w Al-Qur'anie:

”Bóg zabiera dusze w chwili śmierci; wzywa także te, które nie umarły, tylko są we śnie. On zatrzymuje te, których śmierć zdecydował, a odsyła inne do wyznaczonego terminu. Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy się zastanawiają!”(Sura Az Zumar-Grupy, 42, [39:42])

”On jest Tym, który zabiera was podczas nocy. On wie, co wy zdobywacie w ciągu dnia; w dzień przywołuje was do życia, aby został wypełniony wyznaczony termin. Potem do Niego powrócicie. Wtedy On obwieści wam to, co czyniliście.” (Sura Al Anam-Trzody, [6:60])

Wersety te mówią, iż sen jest jak ‘śmierć’ i nie ma różnicy pomiędzy ‘snem’ a ‘śmiercią’. A zatem jakie mamy podobieństwa pomiędzy tym, co dzieje się podczas snu i śmierci?

Podczas snu dusza opuszcza ciało i gdy ktoś zaczyna śnić używa całkowicie nowego ciała i postrzega całkowicie inne środowisko. Nawet nie odczuwamy, iż jest to sen. Odczuwamy strach, smutek, ból i radość. Jesteśmy całkiem pewni, że rzeczy, które się nam wydarzają we śnie są rzeczywiste. Reagujemy na nie tak, jak byśmy reagowali na jawie. Gdyby było to możliwe technicznie i ktoś z zewnątrz  dotarłby do nas i zaczął twierdzić, iż co postrzegamy to wyłączne odczucia i wizje, to roześmialibyśmy się i to co mówi nie wzięli poważnie. Jakkolwiek, faktycznie, nie istnieje nic fizycznego i wszystko co spostrzegamy jest kombinacją naszych wizji i odczuć, którymi Allah doświadcza nasze dusze.

”Oto we śnie pokazał ci ich Bóg niewielu. Jeśliby On pokazał ci ich wielu, stracilibyście odwagę i sprzeczalibyście się w tej sprawie. Lecz Bóg dał uspokojenie: przecież On wie dobrze, co jest w piersiach!” (Sura Al Anfal - £upy, 43, [8:43])

I te same rzeczy odnoszą się do życia na jawie:

”I oto On pokazał wam ich, kiedy spotkaliście się, jako nielicznych w waszych oczach, i podobnie pomniejszył was w ich oczach, aby móc rozstrzygnąć sprawę, która się miała dokonać. Do Boga powracają wszystkie sprawy!” (Sura Al Anfal - £upy, 44, [8:44])

Allah pokazuje wyraźnie, iż wszystkie postrzegane przez nas wizje i odczucia są uzależnione od woli i i aktu stworzenia Allaha i nie mają fizycznego bytu:

”Mieliście już znak w dwóch oddziałach, które się spotkały: jeden oddział walczył na drodze Boga, a drugi pozostał niewierny. Ci ostatni widzieli na własne oczy, że tamtych było dwukrotnie więcej. Lecz Bóg wspiera Swoją pomocą tego, kogo chce. Zaprawdę, w tym jest przykład pouczający dla tych, którzy mają jasne spojrzenie!” (Sura Al Imran - Rodzina Imrana, 13, [3:13])

Fizyczny byt, który uważamy, iż istnieje i wydarzenia, które uważamy, iż doświadczamy, są w rzeczy samej wizjami, które Allah ukazuje naszej duszy i odczuciami, które równolegle postrzegamy. Wszystko co się przed nami pojawia, lub ludzie i rzeczy dookoła nas są obecne ponieważ Allah je stworzył. Al-Qur'an wyjaśnia to w następujący sposób:

”To nie wy ich zabijaliście, lecz Bóg ich zabijał. To nie ty rzuciłeś, kiedy rzuciłeś, lecz to Bóg rzucił; aby doświadczyć wiernych doświadczeniem pięknym, pochodzącym od Niego. Zaprawdę, Bóg jest słyszącym, wszechwiedzącym!” (Sura Al Anfal - £upy, 17, [8:17])

Do Tamtego Świata i aktu stworzenia wizji i odczuć z nim związanych, odnieść można te same zasady. Wraz ze śmiercią kończą się relacje związane z warunkami życiowymi i ciałem. Dusza, która jest częścią ducha stworzonego przez Alllaha jest nieśmiertelna. Rzeczy jak życie, umieranie, ożywienie, życie na Tamtym świecie są jedynie odczuciami, które przechodzi wieczna dusza. Dlatego, na ma zasadniczej różnicy pomiędzy aktem stworzenia tego życia czy Raju i Piekła. Podobnie nie ma żadnej rozbieżności między przejściem z tego życia na Tamten Świat i budzeniem się ze snu do życia.

Wraz z ożywieniem po śmierci, nowe życie zaczyna się w nowym ciele, które będzie używane w tych nowych okolicznościach. I kiedy pojawią się wizje Piekła i Raju, człowiek odnajdzie siebie właśnie tam. Dla Allaha, który stworzył rozmaitość widoków, dźwięków, zapachów, smaków, odczuć cielesnych w tym życiu, jest rzeczą łatwą stworzyć niekończące się sceny i odczucia w ten sam sposób w życiu na Tamtym świecie.

”On jest Stwórcą niebios i ziemi. I kiedy On coś postanowi, to tylko mówi: ‘Bądź!’ - i ono się staje.” (Sura Al Baqara - Krowa, 117, [2:117])

Innym faktem jest to, iż wizje w życiu na Tamtym Świecie są wyraźniejsze niż w życiu ziemskim, podobnie jak życie na jawie wobec snu. Życie ziemskie jest krótsze niż życie na Tamtym Świecie, tak samo jak sen wydaje się być krótszy niż życie na jawie. Jak już wiemy, w przeciwieństwie do wcześniejszych naszych wyobrażeń, pojęcie czasu jest względne. Coś co dzieje się, według nas, we śnie kilka godzin, na jawie trwa kilka sekund. Najdłuższe sny trwają, według rachuby naszego teraźniejszego życia, kilka minut. Jednak człowiek, który śni przeżył kilka dni w swoim śnie. Allah mówi nam o czasie jako pojęciu względnym w następującym wersecie:

”Aniołowie i Duch wznoszą się ku Niemu w Dniu, którego wielkość - pięćdziesiąt tysięcy lat.”(Sura Al Ma'aridż - Stopnie, 4, [70:4])

”On kieruje z nieba na ziemię Swój rozkaz, który potem wznosi się do Niego w ciągu dnia liczącego tysiąc lat, według waszej rachuby.” (Sura Sadżda - Pokłon, 5, [32:5])

W ten sam sposób, człowiek, któremu się zdaje, iż żyje latami, faktycznie żyje bardzo krótki czas w porównaniu z czasem mierzonym w życiu na Tamtym świecie. Ludzie, gdy tego doświadczą na Tamtym Świecie, mówić będą:

”On powie: ‘Ile lat przebywaliście na ziemi?’ Powiedzą: ‘Przebywaliśmy jeden dzień albo część dnia. Lecz zapytaj tych, którzy liczą.’ On powie: ‘Przebywaliście niewiele czasu. Gdybyście tylko wiedzieli! Czy sądzicie, iż My stworzyliśmy was nadaremnie i że nie zostaniecie do Nas sprowadzeni?’”(Sura Al Mu'minun, 112-115, [23:112-115])

W tej sytuacji, oczywiste jest, iż stwarzanie zagrożeń w wiecznym życiu z powodu tymczasowego ziemskiego życia jest całkowicie pozbawione sensu. Poza tym sprawa wydaje się jeszcze bardziej jasna, jeżeli uwzględni się fakt, iż to życie jest bardzo krótkie w porównaniu z życiem na Tamtym Świecie.

W podsumowaniu: rzeczy, co do których sądzimy, iż istnieją i uważamy, iż są materialne, są niczym innym jak wyobrażeniami, które Allah przedstawia duszy. Ciało, które człowiekowi wydaje się, iż posiada, w podobny sposób jest tylko wizją, którą Allah pokazuje duszy. I Allah może zmieniać tą wizję w dowolnym momencie, zgodnie ze Swoją wolą. Kiedy ciało człowieka, które wydaje się być jego, znika z jego wizji i zaczyna on doświadczać nowych i innych widoków, to jest właśnie umieranie. Chmury znikają i zaczyna on rozumieć, iż nie zniknął w sposób w jaki chciał i w który wierzył od lat. I zaczynają się dziać następujące rzeczy:

”I nadejdzie ukojenie śmierci naprawdę. Oto od czego stroniłeś! I zadmą w trąbę. Oto Dzień grozy! I każdej duszy towarzyszy popędzający i świadek. ‘Ty wcale nie dbałeś o to, więc zdjęliśmy z ciebie zasłonę i dzisiaj twoje spojrzenie jest przenikliwe.’”(Sura Kaf, 19-22, [50:19-22])

”Powiedzą: ‘Biada nam! Kto nas wyrwał z naszego miejsca spoczynku? Oto co obiecał Miłosierny. I prawdę mówili posłańcy!” (Sura Ja Sin, 52, [36:52])

I w tej chwili niewierzący żałuje, iż zostanie tu na wieki i teraz nie ma możliwości powrotu. I jest to żal największy z możliwych.

 

6 / total 11
You can read Harun Yahya's book Muzułmański Punkt Widzenia online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
O tej stronie | Startuj z tę stroną | Dodaj do ulubionych | RSS Feed
Wszystkie materiały można kopiować, drukować i rozprowadzać z podaniem źródła.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top