Muzułmański Punkt Widzenia

POBIERZ KSIĄŻKĘ

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentarze

Rozdziały książki

< <
7 / total: 11

2. Wszechświata

Al-Qur'an mówi nam, że oprócz wszystkich stworzeń we wschechświecie, również wszechświat sam w sobie umrze. Wszystkie zwierzęta i rośliny umierają, nawet planety i gwiazdy. Wszystko, co zostało stworzone zazna śmierci. Wszystkie ludzkie istoty, żywe rzeczy, ziemia, słońce, księżyc, gwiazdy... krótko mówiąc, wszystkie rzeczy materialne ulegną zniszczeniu w dniu, w którym Allah to określi. Al Qur'an mówi o nim jako czasie "Zmartwychwstania”, Dniu, kiedy ludzie staną przed Panem światów (Al Mutaffifin - Oszuści, 6, [83:6]).

Tak jak straszna jest śmierć człowieka, tak straszna jest śmierć wszechświata. Tego dnia niewierzący, zrozumieją wielkość Allaha po raz pierwszy i odczują to bardzo poważnie. Dlatego też Zmartwychwstanie, jest dniem przerażenia, bólu, zdziwienia i żalu dla niewierzących. Strach człowieka, który zobaczy Zmartwychwstanie jest miliony razy większy i nieporównywalny wobec jakiegokolwiek innego uczucia strachu.

Qur'an opisuje szczegółowo proces Zmartwychwstania. W jaki sposób będzie przebiegał i jak ludzie będą na to reagować.

Pierwszy dźwięk trąby

Początek Zmartwychwstania zostanie ogłoszony dźwiękiem Trąby. Będzie to pierwszy sygnał do całkowitego zniszczenia wszechświata. Od tamtego momentu nie ma już powrotu. Jest to dźwięk kończący życie na Tym Świecie i rozpoczynający życie na Tamtym. Będzie to pierwszy dźwięk oznaczający strach, horror, rozpacz i rozczarowanie niewierzących, które będą nosić w sobie od tej pory na zawsze. Jest to opisane w rozdziale Al Muddassir:

”A kiedy zadmą w trąbę, tego Dnia dzień będzie trudny; dla niewiernych - nie będzie on łatwy.” (Sura Al Muddassir - Okryty Płaszczem, 8-10, [74:8-10])

Bez jakiegokolwiek widocznego i opisanego źródła, ten przykry dźwięk dotrze do każdego miejsca i ludzie zrozumieją, iż jest to początek ”jakiegoś wydarzenia”.

Zniszczenie ziemi

Po tym jak zabrzmi dźwięk trąby, nadejdzie niezwykle ogłuszający huk wraz z trzęsieniem ziemi. W tym stadium, ludzie już są świadomi, iż stają wobec strasznego nieszczęścia. Rozumieją, iż to, co należy do tego świata, jest faktycznie bez wartości. Nawet tylko ten dźwięk wystarczy, aby ludzie zapomnieli o swojej własności na Tym świecie i instynktownie zaczęli wyłącznie myśleć o ucieczce. Każdy z nich ma swoje zmartwienia i nie obchodzą go inni:

”A kiedy przyjdzie huk ogłuszający, w tym Dniu, kiedy człowiek będzie uciekał od swego brata, od swojej matki i od swojego ojca, od swojej towarzyszki i od swoich synów - tego Dnia każdy człowiek będzie zajęty tylko swoją sprawą!” (Sura Abasa - Zachmurzył się, 33-37, [80:33-37])

Gdy zatrzęsie się ziemia, na powierzchni zostaną ukazane wszystkie jej tajemnice i skarby.

”Kiedy ziemia zatrzęsie się swoim trzęsieniem i kiedy ziemia wyrzuci swoje ciężary, i kiedy człowiek powie: ‘Co jest z nią?’, tego Dnia ona opowie swoją historię, odpowiednio do tego, co objawił jej Pan. Tego Dnia ludzie będą wychodzili grupami, aby im zostały ukazane ich czyny. I ten, kto uczynił dobra na ciężar pyłku, zobaczy je; i ten, kto uczynił zła na ciężar pyłku, zobaczy je.” (Sura Al Zalzala - Trzesięnie Ziemi, 1-8, [99:1-8])

Na początku przerażający dźwięk, później trzęsienie ziemi i wulkaniczne erupcje wszystkiego co pod ziemią zniszczą wszystko, co wartościowe na Tym Świecie. Do tej pory ludzie przeceniali swoje domy, biura, samochody, ziemie, ale teraz, w ciągu kilku minut od rozpoczęcia Zmartwychwstania, zrozumieli, iż wszystko to było bezużyteczne. Cała materia, której się tak poświęcali została zniszczona, tak jak by została zrobiona z papieru. Teraz wszystko jest bez znaczenia, z wyjątkiem rzeczy, które uczyniono dla przyjemności Allaha. Właśnie tak, jak wspomina o tym Al-Quran: ”Lecz kiedy przyjdzie bardzo wielkie nieszczęście, w tym Dniu przypomni sobie człowiek, nad czym się trudził; i pokazany będzie ogień piekielny temu, kto potrafi widzieć.” (Sura Naziat - Wyrywający, 34-36, [79:34-36])

Góry obrócone w pył

Nieszczęścia, które tego dnia będą miały miejsce są niewyobrażalne. Góry, który są uważane za najsolidniejsze struktury na ziemi, są usuwane, palą się, są niszczone i łamane na kawałki. Góry są opisane w następujący sposób:

”Kiedy zadmą w trąbę, jedyny raz, kiedy ziemia i góry zostaną zniesione i w proch obrócone, jednym starciem, tego Dnia nastąpi nieuniknione wydarzenie i rozerwie się niebo, i będzie ono tego Dnia rozwarte; aniołowie będą na jego krańcach; tego Dnia ośmiu z nich poniesie tron twego Pana ponad nimi. Tego Dnia będziecie przedstawieni, nic z was nie zostanie ukryte.” (Sura Al Haqqah - Nieuniknione, 13-18, [69:13-18])

”Zaprawdę, Dzień Rozstrzygnięcia jest wyznaczony! Tego Dnia, kiedy zadmą w trąbę, przybędziecie grupami. Niebo zostanie otwarte i stanie się bramami. Góry zostaną z posad poruszone i staną się mirażem.” (Sura Naba - Wieść, 17-20, [78:17-20])

”Kiedy wielbłądzice w dziesiątym miesiącu będą całkowicie opuszczone; kiedy dzikie zwierzęta będą zebrane; kiedy morza będą wzburzone; kiedy dusze zostaną w pary złączone;” (Sura Takwir - Zaciemnienie, 4-7, [81:4-7])

”...a góry będą podobne do różnobarwnej gręplowanej wełny.” (Sura Al Qaria - Wydarzenie, 5, [101:5])

Tego dnia już ludzie będą wiedzieć, iż istnieje moc zdolna obrócić góry w strzępy, góry które są zbudowane z kamieni, skał i ziemi. I ta moc nie jest tym, co nazywają ”siłami natury”. Teraz nawet ”matka natura”, której powstanie przypisywane jest jej samej, nie może zatrzymać swojego zniszczenia. Teraz ludzie widzą prawdziwą potęgę, którą przypisywali różnym rzeczom. Ta moc, której nigdy nawet nie próbowali sobie wyobrazić, teraz otacza ich ze wszystkich stron. Prawda, której nie chcieli poznać umysłem i serce, teraz zrozumieją ją z przerażeniem.

To przerażenie jest nie do opisania. Rozpacz ogarnia wszystkie rzeczy żyjące i nieżyjące. Istoty ludzkie, zwierzęta, natura wszystko znajduje się pod kontrolą tej siły. Teraz, góry nie są już tymi olbrzymimi górami, morza - wspaniałymi morzami, niebiosa - owymi nieosiągalnymi niebiosami. 

Gotowanie się mórz

Nasze ograniczone umysły są niewystarczające, aby zrozumieć i ocenić jak wielki będzie wówczas strach. Jednym z przykładów, który Allah podaje, by opisać horror Zmartwychwstania jest ocean. Oceany, które posiadają największą masę na ziemi i są źródłem życia będą gotować się jak woda w czajniku i palić się jak benzyna. Objaśnia to werset:

”Kiedy morza będą wzburzone [zagotują się]; kiedy dusze zostaną w pary złączone;”(Sura Takwir - Zaćmienie, 6-7, [81:6-7)

”Kiedy morza się wzburzą [zagotują się]” (Sura Al Infitar - Rozdzielenie się 3, [82:3])

Zniszczenie niebios

Zniszczenie w Dniu Zmartwychwstania obejmie nie tylko ziemię, ale również przestrzeń i wszechświat. Tak jak nastąpi zniszczenie ziemi, podziemi, gór, mórz, rozpocznie się też zniszczenie niebios, księżyca, słońca, gwiazd i planet. Al-Qur'an opisuje ten straszliwy dzień w następujący sposób:

”To, co wam zostało obiecane, z pewnością nadejdzie! Przeto kiedy gwiazdy utracą blask, kiedy niebo zostanie rozdzielone, kiedy góry zostaną rozproszone, ” (Sura Mursalat - Wysłannicy, 7-10, [77:7-10])

Niebiosa zawsze chroniły ludzi. Teraz powietrze, atmosfera który zawsze umożliwiały przetrwanie człowieka, staną się jak roztopiona miedź. Powietrze wypełni płuca, będzie palić i niszczyć a nie podtrzymywać życie. Al-Qur'an mówi: ”Tego Dnia niebo będzie jak miedź roztopiona, ” (Sura Al Ma'aridż - Stopnie, 8, [70:8])

Wybuchy wulkanów albo trzęsienia ziemi, których doświadczamy i co do których wiemy, iż ustaną w pewnym momencie wywołują mimo to uczucie strachu i przerażenia. Ale Dzień Zmartwychwstania nie jest podobny do nieszczęść jakie znamy. Zniszczenia, które następują jedne po drugim są dowodem na to, iż wszystko ulega destrukcji bez możliwości powrotu do stanu pierwotnego. Werset objaśnia ten dzień w następujący sposób: ”Kiedy niebo rozdzieli się i kiedy gwiazdy zostaną rozproszone; kiedy morza się wzburzą” (Sura Al Infitar - Rozdzielenie, 1-3, [82:1-3]) , ”Kiedy niebo się rozerwie i będzie posłuszne swojemu Panu, ” (Sura Al Inshiqaq - Rzozerwanie, 1-2, [84:1-2])

”Kiedy słońce będzie spowite ciemnością i kiedy gwiazdy będą zamglone; kiedy góry będą z miejsca poruszone; kiedy wielbłądzice w dziesiątym miesiącu będą całkowicie opuszczone; kiedy dzikie zwierzęta będą zebrane; kiedy morza będą wzburzone; kiedy dusze zostaną w pary złączone;” (Sura Takwir - Zaćmienie, 1-7, [81:1-7])

Czas dany rodzajowi ludzkiemu skończy się i wówczas ludzie zostaną przebudzeni ze snu największym możliwym nieszczęściem. Ich beztroski sen skończy się i każdy zrozumie kto jest Panem wszechświata i życia:

”Tamci nie wymierzyli Boga Jego prawdziwą miarą. Ziemia w całości będzie Jego garścią w Dniu Zmartwychwstania, a niebiosa będą zwinięte w Jego prawicy. Chwała Mu! On jest wyniosły ponad to, co Jemu przypisują jako współtowarzyszy!” (Sura Az Zumar - Grupy, 67, [39:67])

Beznadziejna sytuacja

Przerażenie i zdziwienie ludzi jest ich udziałem z powodu ich beztroski na Tym Świecie. Im bardziej człowiek nie jest przygotowany na Dzień Zmartwychwstania, tym większe jest jego przerażenie. Jest ono tak wielkie, iż nawet dzieci siwieją:

”Jakże wy się uchronicie - jeśli pozostaniecie niewiernymi - tego Dnia, który dzieci uczyni siwowłosymi? Niebo rozerwie się wtedy - dopełni się Jego obietnica.”(Sura Al Muzzammil - Owinięty szatą, 17-18, [73:17-18])

Ci, którzy sądzą, iż Allah nie ma wiedzy o tym co oni czynią, zrozumieją wówczas iż są nieszczęśnikami, którym został dany czas tylko do Dnia Zmartwychwstania. Ponieważ Allah:

”tylko daje im zwłokę do Dnia, kiedy ich spojrzenia osłupieją;” (Sura Ibrahim, 42, [14;42])

W innym wersecie przerażenie i zdziwienie niewierzących jest opisane jako:

”Wydarzenie przerażające! Co to jest wydarzenie przerażające? I co ciebie pouczy, co to jest wydarzenie przerażające? Tego Dnia ludzie będą podobni do rozproszonych motyli, a góry będą podobne do różnobarwnej gręplowanej wełny. Wtedy ten, którego szalki będą ciężkie, zazna życia przyjemnego; a ten; którego szalki będą lekkie, pogrąży się w głębi Czeluści. A co ciebie pouczy, co to jest Czeluść? To jest Ogień Palący!” (Sura Al Qaria - Wydarzenie, 1-11, [101:1-11])

Nawet najsilniejszy związek, jakim jest związek miłości matki do dziecka, rozpadnie się. Ciężarna kobieta z przerażania wyda na świat swoje potomstwo. Ludzie stracą przytomność z powodu wielkiego szoku. Będą zachowywać się jak pijani, ale nie z powodu upicia się, lecz z powodu intensywnej paniki tego dnia:

”O ludzie! Bójcie się waszego Pana! Zaprawdę, trzęsienie ziemi tej Godziny będzie rzeczą straszną! W tym Dniu, który wy zobaczycie, każda karmiąca matka zapomni, kogo karmiła; a każda ciężarna kobieta złoży swój ciężar. Zobaczysz ludzi jakby pijanych, chociaż oni nie będą pijani. Lecz kara Boga będzie straszna!” (Sura Al Hadź - Pielgrzymka, 1-2, [22:1-2])

Wszystkich opanuje tego Dnia poczucie beznadziejności. Nie będzie miejsca schronienia, nie będzie pomocy od Allaha ani nikogo, kto mógłby pomóc. Zmartwychwstanie zapanuje nad całym wszechświatem. Jakąkolwiek posłużą się techniką, gdziekolwiek się schronią, cierpienie ich i tak dopadnie. Nawet gwiazdy stracą swój blask i ulegną zniszczeniu:

”Kiedy słońce będzie spowite ciemnością i kiedy gwiazdy będą zamglone;” (Sura Takwir - Zaćmienie, 1-2, [81:1-2])

Poczucie beznadziejności jest opisane w następujący sposób:

”Kiedy księżyc będzie zaćmiony, kiedy słońce i księżyc będą złączone, tego Dnia człowiek powie: 'Gdzie jest miejsce ucieczki?' Niestety! Nie ma żadnego schronienia! Do twego Pana, tego Dnia, nastąpi pewny powrót.” (Sura Al Qijama - Zmartwychwstanie, 8-12, [75:8-12])

 

7 / total 11
You can read Harun Yahya's book Muzułmański Punkt Widzenia online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
O tej stronie | Startuj z tę stroną | Dodaj do ulubionych | RSS Feed
Wszystkie materiały można kopiować, drukować i rozprowadzać z podaniem źródła.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top