Muzułmański Punkt Widzenia

POBIERZ KSIĄŻKĘ

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentarze

Rozdziały książki

< <
9 / total: 11

3. Piekło - Przedmowa

”Oto on - pomyślał i zdecydował. Przeto niech zginie, jak zdecydował! Jeszcze raz niech zginie, jak zdecydował! Potem on popatrzył! Potem zmarszczył brwi i zasępił się! Potem odwrócił się, wbił się w pychę i powiedział: ‘To nic innego, jak tylko czary, które się przekazuje! To nic innego, jak tylko słowo ludzi śmiertelnych!’ Ja narażę go na palenie się w ogniu - sakar. A co ciebie pouczy, co to jest sakar? On niczego nie zostawia i niczego nie oszczędza, palący na czarno skórę.” (Sura Al Muddaththir - Okryty Płaszczem, 18-29, [74:18-29])

Fałsz i prawda

Miejscem gdzie na wieki będą przebywać niewierzący jest Piekło. Piekło zostało stworzone specjalnie dla niewierzących, aby zadawać cierpienia fizycznie i psychiczne. Niewierzący są winni a sprawiedliwość Allaha wymaga kary dla winy. Ich wina jest największa ze wszystkich. Buntowanie się przeciwko Stwórcy i arogancja wobec Niego jest największą zbrodnią we wszechświecie. Za tę zbrodnię powinna być kara i Piekło służy wypełnieniu tej kary.

”Zaprawdę, ci, którzy są zbyt dumni, by Mi oddawać cześć - wejdą do Gehenny, poniżeni!” (Sura Al Ghafir - Przebaczający, 60 [40:60])

Fakt, iż Piekło jest ostatecznym miejscem zatrzymania dla większości ludzi i brak jest jakiejkolwiek gwarancji, iż ktokolwiek zdoła się stamtąd wydostać, powinien być największym zmartwieniem dla ludzi na świecie. Żadna inna rzecz nie może być ważniejsza, niż ratunek przed Piekłem.

Pomimo tego faktu, większość ludzi popada w stan zobojętnienia i przywiązuje uwagę do innych bezużytecznych rzeczy. Przez wiele miesięcy i lat mają obchodzi ich każda bezwartościowa rzecz,  ale zapominają o Piekle. Płonący Ogień jest bardzo blisko, ale są za bardzo zaślepieni, aby go dostrzec. Al-Qur'an mówi nam o tej nieświadomej masie ludzi w następujący sposób:

”Zbliża się do ludzi rozrachunek, lecz oni beztrosko się odwracają. Nie przychodzi do nich żadne nowe napomnienie od ich Pana, żeby mu się nie przysłuchiwali, zabawiając się z lekkim sercem.” (Sura Al Anbiya - Prorocy, 1-3 [21:1-3])

Ich serca bawią się drobnostkami. Mają różne ambicje w życiu, ale są nieświadomi grożącego im niebezpieczeństwa. Ich niewrażliwość łatwo stwierdzić na podstawie ich słów. Większość ludzi często używa słowa ‘piekło’ podczas codziennych rozmów, co więcej czasami używają tego słowa w żartach. Nikt nie myśli o jego treści. ‘Piekło’ jest spostrzegane jako pojęcie urojone, wyimaginowane.

Jednak Piekło jest bardziej realne niż świat, do którego tal mocno przylgnęli. Świat przeminie, ale Piekło będzie na zawsze. I Allah obiecał to poganom, hipokrytom i niewierzącym.

Piekło jest źródłem bólu, który trwać będzie wieczne dla każdego który tam wejdzie. Większość ludzi uważa, w swojej ignorancji, iż będzie przebywać w Piekle tylko przez pewien czas, a następnie ich grzechy będą wybaczone. Ta wiara przeważanie rozpowszechniona jest wśród tak zwanych muzułmanów, którzy nie są posłuszni zasadom Allaha. Jednak koniec jest bardziej przygnębiający niż myślą. Ponieważ Piekło jest miejscem nieskończonym czasowo. Al-Qur'an nie wspomina o ludziach, którzy będą pozostawać w Piekle ‘na pewien czas’, by następnie przejść do Raju. Co więcej, zawsze mówi się, iż Piekło jest na zawsze nie ma z niego powrotu. Niewierzący będą mieszkać w nim na wieki.

”Zaprawdę, Gehenna jest na czatach jako miejsce powrotu dla buntowników! Będą przebywać w niej przez wieki.” (Sura Naba - Wieść, 23, [78:23])

Wiara, iż po ‘paleniu się przez pewien czas’ wejdzie się do Ogrodu jest po prostu absurdem służącym samo okłamywaniu się*. Także Żydzi sugerowali podobne wierzenia:

”Oni powiedzieli: ‘Ogień nas dotknie tylko przez pewną liczbę dni.’ Powiedz:‘Czy wy zawarliście przymierze z Bogiem? Bóg nigdy nie łamie Swojego przymierza! Albo też mówicie przeciw Bogu to, czego nie wiecie?’ Tak! Ten, kto popełnił zło i kogo objął grzech - tacy jak on będą mieszkańcami ognia; tam będą przebywać na wieki.” (Sura Al Baqara - Krowa, 80-81, [2:80-81])

Ludzie, którzy nie są wdzięczni Allahowi, który ich stworzył i dał im ‘słuch, wzrok i serce’: ”Bóg wyprowadził was z łona waszych matek. Wy nie widzieliście niczego. On dał wam słuch, wzrok i serca. Być może, będziecie wdzięczni!” (Sura Nahl - Pszczoły, 78, [16:78]).

Zasługują na wieczne cierpienia. Jakiekolwiek bzdury, które wymyślą sobie nie będą w stanie im pomóc. Ich nastawienie, może nawet nienawiść wobec religii Allaha potwierdza konkluzję:

”A kiedy są im recytowane Nasze znaki, jako jasne dowody, rozpoznasz na twarzach tych, którzy nie wierzą, zaprzeczenie; oni gotowi są nawet zaatakować tych, którzy im recytują Nasze znaki. Powiedz: ‘Czyż mam wam obwieścić coś gorszego niż to? Ogień, który obiecał Bóg niewierzącym? Jakże to nieszczęsna przystań!’” (Sura Al Hadź - Pielgrzymka, 72, [22:72])

 Ludzie aroganccy wobec Allaha i wrodzy wobec ludzi wierzących usłyszą:

”‘Wejdźcie więc do bram Gehenny, będziecie tam przebywać na wieki!’ A jakże to złe miejsce schronienia dla ludzi pyszniących się!” (Sura Nahl - Pszczoły, 29, [16:29])

Jedną z najgorszych cech Piekła jest to, iż ból nigdy nie przestanie. I kiedy jesteś w środku nie ma stamtąd powrotu. Jedyną prawdą jest wieczne cierpienie spowodowane ogniem. Ludzie są również zdołowani psychicznie, ponieważ nie mają tam nawet najmniejszej nadziei. Al-Qur'an opisuje ich desperację:

”A dla tych, którzy byli bezbożni, miejscem schronienia będzie ogień. Za każdym razem, kiedy zechcą z niego wyjść, zostaną zawróceni i będzie im powiedziane: ‘Zakosztujcie kary ognia, który uznaliście za kłamstwo!’”(Sura Sadżda - Pokłon, 20, [32:20])

”‘O zgromadzenie dżinów! Zbyt wiele uczyniliście dla ludzi.’ Wtedy ich przyjaciele spośród ludzi będą mówili: ‘Panie nasz! Jedni z nas posługiwali się drugimi i doszliśmy do kresu, który Ty nam wyznaczyłeś.’ On powie: ‘Ogień to wasze miejsce schronienia! Wy tam będziecie przebywać na wieki, chyba że Bóg zechce inaczej.’ Zaprawdę, twój Pan jest mądry, wszechwiedzący!” (Sura Al Anaam - Trzody, 128, [6:128])

”Będą chcieli wyjść z ognia, lecz w żaden sposób z niego nie wyjdą. Ich kara będzie wiecznie trwająca.” (Sura Al Maida - Stół Zastawiony, 37, [5:37])

 

9 / total 11
You can read Harun Yahya's book Muzułmański Punkt Widzenia online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
O tej stronie | Startuj z tę stroną | Dodaj do ulubionych | RSS Feed
Wszystkie materiały można kopiować, drukować i rozprowadzać z podaniem źródła.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top