Muzułmański Punkt Widzenia

POBIERZ KSIĄŻKĘ

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentarze

Rozdziały książki

< <
10 / total: 11

3. Warunki w Piekle

Wejście do Piekła

W Al-Qur'anie Piekło jest opisane jako żyjąca rzecz. Ta żyjąca rzecz jest pełna gniewu, wściekłości i wrogości wobec niewierzących. Czeka, by się zemścić. Czuje głód ludzi i jest pełna nienawiści do nich. Jest tylko jedna przyczyna, dla której stworzono ten wielki ogień: zadawać ból nie do wytrzymania. Z pewnością wypełni swoje przeznaczenie zada największy ból z możliwych.

Po obliczeniach niewierzący otrzymają swoje księgi rachunkowe lewej strony. W tym momencie nie ma ucieczki. Wszyscy ludzie przeznaczeni do Piekła nadejdą z aniołem, który będzie ich prowadził i z aniołem, który zaświadczy:

”I zadmą w trąbę. Oto Dzień grozy! I każdej duszy towarzyszy popędzający i świadek. ‘Ty wcale nie dbałeś o to, więc zdjęliśmy z ciebie zasłonę i dzisiaj twoje spojrzenie jest przenikliwe.’ I powie jego towarzysz: ‘Oto co przygotowałem!’ ‘Rzućcie do Gehenny każdego uporczywie niewiernego, sprzeciwiającego się dobru, występnego, szerzącego zwątpienie, który umieścił obok Boga innego boga! Wrzućcie go więc obydwaj do kary strasznej!’” (Sura Qaf - Grota, 20-26, [50:20-26])

Wszyscy niewierzący będą zaprowadzeni do tego strasznego miejsca. Jeszcze przed dotarciem opanuje ich strach. Ponieważ straszny głos Piekła jest słyszalny z daleka:

”Kiedy oni zostaną tam wrzuceni, posłyszą jej ryk, ona się bowiem gotuje i omal nie wybuchnie ze wściekłości. Za każdym razem, gdy wrzucają do niej czeredę, zapytują ich strażnicy Gehenny: ‘Czyż nie przychodził do was ostrzegający?’ (Sura Al Mulk - Królestwo, 7- 8, [67:7-8])

Na podstawie Al-Qur'anu wiemy, iż niewierzący mogą odczuwać, co będzie działo się z nimi po ich zmartwychwstaniu. Są upokorzeni z powodu zniewagi. Opuścili ich przyjaciele, przestali być ignorantami, są całkowicie na dnie. Z powodu wstydu nie mogą podnieść głowy i patrzą ukradkiem:

”Zobaczysz, jak ich tu przyprowadzą, upokorzonych od poniżenia, jak będą spoglądać ukradkiem. I powiedzą ci, którzy uwierzyli: ‘Zaprawdę, stratni są w Dniu Zmartwychwstania ci, którzy utracili siebie samych i swoją rodzinę.’ I tak, zaprawdę, niesprawiedliwi znajdą się w cierpieniu nieustannym!” (Sura Szura - Narada, 45, [ 42:45])

Wejście do Piekła i Poziomy Piekła

W końcu docierają do bramy Piekła. Al-Qur'an informuje nas co się wówczas wydarzy:

”I grupami zostaną zapędzeni do Gehenny ci, którzy nie uwierzyli. A kiedy tam przybędą, otworzą się jej wrota i powiedzą im jej strażnicy: ‘Czy nie przychodzili do was posłańcy pochodzący spośród was? I czy nie głosili wam znaków waszego Pana, i czy nie ostrzegali was przed spotkaniem tego oto Dnia?’ Oni powiedzą: ‘Tak!’ Lecz ziści się słowo kary nad niewiernymi. I będzie im powiedziane: ‘Wejdźcie we wrota Gehenny, będziecie tam przebywać na wieki!’ Jakże nieszczęsna to przystań dla dumnych!” (Sura Az Zumar - Grupy, 71-72, [39:71-72])

Każda brama Piekła jest przeznaczona dla odpowiedniej grupy niewierzących

”Posiada ona siedem bram; do każdej bramy jest przydzielona jakaś ich część.” (Sura Al Hidżr, 44, [15:44])

Są oni rozdzielani według poziomu ich niewiary, a ich miejsce jest na różnych poziomach bólu za ich grzechy. Na najniższym poziomie, gdzie będzie największy ból zamieszkają dwulicowi hipokryci, którzy udawali wierzących, podczas gdy byli niewierzącymi.

”Zaprawdę, obłudnicy znajdą się na samym dnie ognia i nie znajdziesz dla nich pomocnika.” (Sura Nisa - Kobiety, 145 [4:145])

Piekło jest pełne nienawiści i głodne ludzi:

”Tego Dnia powiemy do Gehenny: ‘Czy jesteś już zapełniona?’ A ona powie: ‘Czy może być więcej?’” (Sura Qaf - Grota, 30, [50:30])

Kto wejdzie raz, zostanie tam na zawsze:

”Ja narażę go na palenie się w ogniu - sakar. A co ciebie pouczy, co to jest sakar? On niczego nie zostawia i niczego nie oszczędza, palący na czarno skórę.” (Sura Al Muddaththir - Okryty Płaszczem, 26-29, [74:29])

Z pewnością samo ich wejście też nie jest komfortowe, jak Al-Qur'an określa to: są oni ‘wrzuceni do Piekła’. W jednym z wersetów powiedziane jest: ”Zostaną tam wrzuceni oni sami i ci, którzy zabłądzili, ” (Sura Al Szuara - Poeci, 94, [26:94]) .

Wieczne życie za zamkniętymi wrotami

Gdy niewierzący wejdą do Piekła, drzwi zostają zamknięte za nimi i przed nimi pojawia się wizja najstraszniejsza z możliwych. Wiedzą, iż będą wrzuceni do ognia i wiedzą, że jest to na zawsze. Drzwi są zamknięte i to unaocznia im, iż nie ma dla nich ratunku. Allah opisuje nam ich położenie:

”Lecz ci, którzy nie uwierzyli w Nasze znaki - to towarzysze lewicy. Nad nimi będzie ogień okrywający jak sklepienie.”(Sura Al Balad - Miasto, 19-20, [90:19-20])

Kara, która ich spotyka ‘jest ogromna’ (Sura Al Imran - Rodzina Imrana, 176, [3:176]), ‘jest straszna’ (Sura Al Imran - Rodzina Imrana, 4, [3:4]), ‘jest bolesna’ (Sura Al Imran - Rodzina Imrana, 21, [3:21]). Pojęcie ‘kary’, które znamy nie jest wystarczające do opisu ‘kary’ w Piekle. Ludzie którzy nie potrafią wytrzymywać próby ognia lub wrzątku nawet jednej czy dwie sekundy, nie potrafią wyobrazić sobie wiecznego cierpienia w Piekle. Nie można tego nawet tak porównywać. Żadna kara do tego nie jest podobna:

”I tego Dnia nikt nie ukarze tak jak On; i nie skrępuje łańcuchami tak jak On.” (Sura Al Fadżr - Jutrzenka, 25-26, [89:25-26])

Jak opisuje Al-Qur'an, życie w Piekle jest życiem pełnym różnych rodzajów tortur. To życie składa się z obrazy, niedoli, fizycznego i psychicznego cierpiącego, męki i rzeczy tym podobnych. Dlatego nie można porównać ‘bólu’ w Piekle do tego na Tym świecie.

Ludzie w Piekło cierpią na poziomie wszystkich pięciu zmysłów. Ich oczy widzą najbardziej przerażające obrazy, ich uszy słyszą przerażające i bolesne dźwięki, hałasy, krzyki i jęczenia, ich nosy napełniają się obrzydliwym smrodem, ich języki kosztują najgorszych smaków; ich skóra, w najdrobniejszych miejscach pali się i jest rozrywana na kawałki. Ale oni nigdy nie umierają i ich cierpnie nie zmniejsza się. Ich skóra się odnawia i pali się ponownie. Nie ma żadnej przerwy dla bólu i ani na chwilę jego intensywność nie zmniejsza się. I znów, jak Al-Qur'an przekazuje: ”Palcie się więc w nim! Znoście go cierpliwie lub nie znoście go cierpliwie! To dla was wszystko jedno! Wy tylko otrzymujecie zapłatę za to, co czyniliście.” (Sura Tur - Góra, 16, [52:16]) .

Ci, którzy służą Allahowi, nie w sposób wskazany, ale ‘na krawędzi’.

”Wśród ludzi jest i taki, który czci Boga na krawędzi: jeśli otrzyma jakieś dobro, to cieszy się nim spokojnie; a jeśli dosięgnie go jakaś próba, to odwraca twarz. On stracił życie tego świata i ostateczne. To jest strata oczywista.” (Sura Hadź - Pielgrzymka, 11, [22:11])

Którym wydaje się, iż pozostaną tam tylko kilka dni i że Allah wybaczy im:

”Tak się stało, ponieważ oni powiedzieli: ‘Ogień dotknie nas tylko przez pewną liczbę dni.’ I zmyleni zostali w swojej religii tym, co sami sobie zmyślali, ” (Sura Al Imran - Rodzina Imrana, 24, [3:24])

Którzy wierzą w innych bogów i traktują pieniądze, położenie, karierę jako ich jedyny cel w życiu, którzy interpretuje wersety zgodnie z ich własnymi korzyściami, którzy wracają do niewiary po tym jak uwierzyli, krótko mówiąc wszyscy niewierzący, poganie i hipokryci zapełnią Piekło. Taka jest obietnica Allaha i z pewnością będzie miała miejsce:

”Gdybyśmy chcieli, to dalibyśmy każdej duszy drogę prostą. Lecz prawdziwe jest Moje słowo: ‘Ja z pewnością napełnię Gehennę dżinnami i ludźmi - wszystkimi razem!’” (Sura Sadźda - Pokłon, 13, [32:13])

A niektórzy ludzie już są przeznaczeni do Piekło:

”Stworzyliśmy dla Gehenny wielu spośród dżinów i ludzi: oni mają serca, którymi nie pojmują; oni mają oczy, którymi nie widzą; oni mają uszy, którymi nie słyszą! Oni są podobni do bydła, a nawet jeszcze bardziej zabłąkani! Tacy są całkowicie beztroscy!” (Sura Al Araf - Wzniesione Krawędzie, 179, [7:179])

Nieszczęście Ognia

W Piekle, największy ból związany jest z ogniem. Jest tak ponieważ To jest ponieważ ból od ognia jest czymś przez co człowiek odchodzi od zmysłów. Ogień jest czymś, co wchodzi głęboko w ludzkie komórki. Ludzie Piekła są wrzucani do ognia, który jest Oginiem Piekielnym:

”Wcale nie! Zaprawdę, to jest ogień piekielny! zrywający skalp’” (Sura Al Ma'aridż - Stopnie, 15, [70:15]).

Ogniem który płonie:

”Przeto ostrzegam was przed ogniem, który płonie! Pali się w nim tylko najnieszczęśliwszy;’” (Sura Al Lajl - Noc, 14-15, [92:14-15])

”Ależ przeciwnie! Oni za kłamstwo uznali Godzinę! Lecz My przygotowaliśmy dla tych, którzy za kłamstwo uznali Godzinę - ogień palący!’” (Sura Al Furqan - Rozróżnienie, 11, [25:11])

 ”...a ten; którego szalki będą lekkie, pogrąży się w głębi Czeluści. A co ciebie pouczy, co to jest Czeluść? To jest Ogień Palący!” (Sura Al Qaria - Wydarzenie, 8-11, [101:8-11])

Ogień w Piekle pokrywa wszystko. Nie ma nawet jednej dziurki, gdzie nie dotarłby ogień. W Al-Qur'anie porównuje się ten ogień do ‘baszty’ i ‘żółtych wielbłądów’:

”Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie! Idźcie do tego, co uznaliście za kłamstwo! Idźcie do cienia o trzech kolumnach, nie ocieniającego, nie chroniącego od płomienia! Rzuca on iskry na podobieństwo baszty, jakby to były żółte wielbłądy.” (Al Mursalat - Wysłannicy, 28-33, [77:28-33])

Niewierzący robią wszystko, by uciec od ognia, ale nie mają żadnych ku temu możliwości. Ten ogień dochodzi wszędzie:

”wzywający tego, który się wycofał i który się odwrócił plecami;” (Sura Al Maridż - Stopnie, 17, [70:17])

”Wcale nie! Zaprawdę, to jest ogień piekielny! zrywający skalp, wzywający tego, który się wycofał i który się odwrócił plecami; który zbierał i przechowywał.” (Sura Al Maridż - Stopnie, 17, [70:17])

”A dla tych, którzy byli bezbożni, miejscem schronienia będzie ogień. Za każdym razem, kiedy zechcą z niego wyjść, zostaną zawróceni i będzie im powiedziane: ‘Zakosztujcie kary ognia, który uznaliście za kłamstwo!’” (Sura Sadżda - Pokłon, 20, [32:20])

Ludzie, którzy palą się w tym ogniu, głośno krzyczą i jęczą. Dźwięki te są również specjalnym źródłem bólu dla niewierzących:

”Tam będą oni wydawać jęki, ale nie będą niczego słyszeć.” (Sura Al Anbiya - Prorocy, 100, [21:100])

”Ci, którzy będą nieszczęśliwi, będą w ogniu wśród wzdychań i szlochów” (Sura Hud, 106, [11:106])

W dodatku będą dziać się rzeczy, które powiększać będą ból. Jedną z nich jest odnawianie skóry. W ten sposób, za każdym razem gdy są wrzucani do ognia czują ponownie ten sam wielki ból. Spalenie się skóry albo jej zniszczenia w niczym nie pomoże.

”Zaprawdę, tych, którzy nie uwierzyli w Nasze znaki, będziemy palić w ogniu. I za każdym razem, kiedy się ich skóra spali, aby zakosztowali kary. Zaprawdę, Bóg jest potężny, mądry!” (Sura Nisa - Kobiety, 56, [4:56])

Innym sposobem torturowania niewierzących jest wypalanie im twarzy. Ponieważ najważniejszą częścią ludzkiego ciała jest twarz. Ludzie rozpoznają się po twarzy. Jest to ta część ciała, którą ludzie nazywają swoim ‘ja’. Jest to miejsce, gdzie piękno i brzydota są najbardziej widoczne. Kiedy ludzie widzą kogoś w TV albo w prasie ze spaloną twarzą, współczują mu i odczuwają pewien strach. Proszą Allaha, aby ich uchronił od tego. Ale niewierzący zapominają szybko, iż czeka ich podobny, ale o wiele gorszy koniec. Całe ciało będzie paliło się, łącznie z twarzą: oczyma, uszami, nosem i językiem.

”W tym Dniu, kiedy ich twarze będą odwracane w ogniu, oni powiedzą: ‘Biada nam! Gdybyśmy słuchali Boga, gdybyśmy słuchali Posłańca!’” (Sura Ahzab - Frakcje, 66, [33:66])

”...ich szaty będą ze smoły, a ich twarze będzie pokrywał ogień;” (Sura Ibrahim - Abraham, 50, [14:50])

”Ogień będzie palił ich twarze i będą wykrzywiać wargi, ukazując zęby.” (Sura Al Mu'minun - Wierni, 104, [23:104])

Paliwo dla ognia piekielnego, wrzątek i ciała ze znamieniem

W Al-Qur'anie pojawia się interesujące stwierdzenie opisujące ludzi w Piekle: stają się ‘paliwem ognia’. Są nie tylko są atakowani przez ogień, ale są istotą, paliwo ognia:

”zaś ci zbuntowani - są drewnem dla Gehenny.’” (Sura Al Dżinn - Dżiny, 15, [72:15])

Będą palić się powoli i głęboko:

”O wy, którzy wierzycie! Strzeżcie się sami i wasze rodziny od ognia; którego strawą będą ludzie i kamienie! Wokół niego będą aniołowie, ogromni, straszni; oni nie buntują się przeciw rozkazowi Boga, lecz wypełniają to, co jest im nakazane.” (Sura Tahrim - Zakazane, 6, [66:6])

”Zaprawdę, tym, którzy nie uwierzyli, nie pomogą nic wobec Boga ani ich majątki, ani ich dzieci! Oni będą paliwem dla ognia!” (Sura Al Imran - Rodzina Imrana, 10, [3:10])

”Zaprawdę, wy i to, co czcicie poza Bogiem, będziecie drewnem dla Gehenny! Wy tam przybędziecie!” (Sura Al Anbija - Prorocy, 98, [21:98])

Oprócz paliwa z ludzi jest właściwe paliwo. Niewierzący mąż i żona, którym wiodło się na tym świecie bardzo dobrze, nosić będzie swoje drzewo, jako paliwo w piekle. Al-Qur'an mówi nam o Abu Lahabie i jego żonie:

”Niech zginą obie ręce Abu Lahaba i niech on sam zginie! - Nie zdadzą mu się na nic jego majątek i to, co zyskał. Będzie się palił w ogniu płomiennym, i jego żona - nosząca drzewo; będzie ona mieć na szyi sznur z włókien palmy.”(Sura Al Masad - Sznur, 1-5, [111:1-5])

Oznacza to, iż w piekle nie ma przyjaźni. Ludzie, którzy są przyjaciółmi na Tym Świecie podsycają sobie wzajemnie ogień w Piekle. Jest to zdrada w pełni tego słowa znaczeniu. Nasze ciało w całości pokrywa skóra, która jest niezwykle wrażliwa na gorące płyny. Ogień dotyka skóry i dochodzi do każdego, nawet najmniejszego miejsca na skórze. Skóra puchnie i zaczyna płonąć od zakażania i to powoduje nieprawdopodobny ból. Wygląd fizyczny zmienia się całkowicie, człowiek jest już nierozpoznawalny. Al-Qur'an mówi: ”A ci, którzy zostaną skazani na zatracenie, za to, co sobie zarobili, to otrzymają napój z wrzątku i karę bolesną, ponieważ oni nie uwierzyli.” (Sura Al Anaam - Trzody, 70, [6:70]). I w innych wersetach:

”Lecz jeśli jest wśród tych, którzy zadali kłam i zabłądzili, to znajdą ugoszczenie z wrzącej wody i palenie w ogniu piekielnym! Zaprawdę, to jest prawda całkowitej pewności!” (Sura Al Waqia - Wydarzenia, 92-95, [56:92-95])

”‘Weźcie go i wrzućcie w środek czeluści piekielnych! Następnie lejcie na jego głowę karę gotującej się wody!’ ‘Zakosztuj! Przecież ty jesteś potężny, szlachetny! Oto jest to, o czym powątpiewaliście!’”(Sura Duhan - Dym, 47-50, [44:47-50])

Są różne typy kary ognia. Jednym z nich jest znakowanie ciał niewierzących rozpalonymi do czerwoności metalami. Ale te metale, którym ich ciała są naznaczone znamieniem są ich własnością na Tym świecie. Są to te same metale, którym przypisywali moc na równi z mocą Allaha:

”W Dniu, kiedy te metale będą rozpalone w ogniu Gehenny i będą napiętnowane nimi ich czoła, ich boki i grzbiety: ‘Oto co zebraliście dla siebie. Zakosztujcie więc tego, co zebraliście!’” (Sura Al Tawba - Skrucha, 35, [9:35])

Inny rodzaj bólu

Piekło nie jest, jak większość ludzi to sobie wyobraża, ogromnym piecem. Niewierzący będą palić się w ogniu piekielnym i to jest prawe. Ale jest tam nie tylko ogień. Jest wiele innych rzeczy, które sprawiać będą fizyczny i psychologiczny ból. Jak wspomina Al-Qur'an, ból zadawany jest ze wsytkich stron i nie ma od niego szansy ucieczki:

”Oni domagają się od ciebie przyśpieszenia kary, a zaprawdę, Gehenna obejmie niewiernych! Tego Dnia, kiedy ogarnie ich kara, od góry i od dołu, On im powie: ‘Zakosztujcie tego, co czyniliście!’” (Sura Al Ankabut - Pająk, 54-55, [29:54-55])

”Gehenna, w której będą się palić. A jakże to złe miejsce odpoczynku! Tak będzie! Niech oni zakosztują: i wody wrzącej, i napoju cuchnącego, i innych tego rodzaju podwojonych męk.” (Sura Sad, 56-58, [ 38:56-58])

Na podstawie tych wersetów możemy wywnioskować, iż jest wiele rodzajów kary. Niektóre z nich są opisywane w Al-Qur'anie, ale niektóre z nich, chociaż w mniejszym stopniu, Allah pokazał na Tym świecie, np: ataki dzikich zwierząt, wrzucenie do dołu pełnego owadów, skorpionów i wężów, pogryzienie przez szczury, rany z robakami i wiele innych, których nie możemy sobie wyobrazić.

W Piekle będą nie tylko te powszechne typy bólu, lecz również strachy i fobie specjalnie stworzone dla tych, którzy się ich obawiają. Są one o wiele intensywniejsze niż te doświadczane na Tym świecie.

Allah jest najsroższy w przykładnym karaniu i najpełniej odczują to ludzie Piekła. Na przykład techniki używane na Tym świecie będą lepiej rozwinięte, ale służyć będą zadawaniu bólu niewierzącym. Różni typ kar które zostały obiecane niewierzącym w pełni staną się ich udziałem, gdy nadejdzie czas.

Upał, ciemność, dym i karcer

Najbardziej osłabiającymi miejscami dla ludzi są miejsca brudne, ciemne i gorące. Miejsca bardzo gorąco i wilgotne są duszne. Wilgotności utrudnia oddychanie. Brak możliwości swobodnego oddychania osłabia ludzi. Podczas upałów i przy dużej wilgotności nawet cień nie ma większego znaczenia. Niewidzialna, ale gęsta warstwa pokrywa wszystko dookoła, wchodzi od tchawicy i i zatyka serce.

W Piekle ta duszna atmosfera jest wszędzie. Ludzie, którzy wymyślali różne urządzenia, aby uniknąć upałów, teraz są bezradni. Otoczenie jest bardziej gorące niż najbardziej gorąca pustynia i jest brudniejsze niż jakakolwiek miejsce.

”A towarzysze lewicy? - Co to są towarzysze lewicy? - będą w palącym podmuchu i wrzącej wodzie, w cieniu czarnego dymu, ani nie orzeźwiającego, ani dobroczynnego.”(Sura Al Waqia - Opowiadanie, 41-44, [56:41-44])

”Biada tego Dnia tym, którzy zaprzeczają prawdzie! Idźcie do tego, co uznaliście za kłamstwo! Idźcie do cienia o trzech kolumnach, nie ocieniającego, nie chroniącego od płomienia!” (Sura Al Mursalat - Wysłannicy, 28-31, [77:28-31])

W pewnym wersecie ta kara zostaje objaśniona:

”A kiedy zostaną weń wrzuceni, w ciasne miejsce, skrępowani razem, będą wzywać zniszczenia. Nie wzywajcie dzisiaj zniszczenia jednego, lecz wzywajcie zniszczeń wielu.” (Sura Al Furqan - Rozróżnienie, 13-14, [25:13-14])

Przebywanie w ciasnym zamkniętym pomieszczeniu może człowieka doprowadzić do obłędu. Zamykanie kogoś w wąskim miejscu jest jedną z najbardziej powszechnych i skutecznych sposobów karania. Utknięcie w samochodzie po wypadku lub w jakimś innym miejscu po trzęsieniu ziemi i brak możliwości wyjścia jest traktowane jako niezwykle męczące. Ale jeżeli porównamy położenie w Piekle do tych przykładów, to nie wyglądają one tak źle, ponieważ wcześniej czy później sytuacja ta kończy się. W najgorszym wypadku zakończyłaby się śmiercią, ale mimo to skończyłaby się. Ale w Piekle nie ma końca i sytuacja tak będzie trwać wiecznie. W Piekle ludzie będą pragnęli unicestwienia, będą prosić o śmierć, ale będzie to niemożliwe. Będą pozostawać w tym ciasnym miejscu nie przez kilka miesięcy czy lat, ale przez całe stulecia. Będą prosić o unicestwienie, ale nadaremnie. Jeżeli wydostaną się stamtąd, trafią do jeszcze gorszego miejsca niż poprzednio.

Pożywienie, napoje i odzież

Allah dał nam na Tym świecie wiele rodzajów smacznej i odżywczej żywności. Przeróżne rodzaje mięs, owoców i warzyw o różnych zapachach, kolorach i smakach, różne rodzaje produktów pochodzenia zwierzęcego: od miodu do mleka, a nawet różne typy przypraw korzennych. I ludzie są stworzeni w taki sposób, iż potrafią cieszyć się smakiem i delektować. Z tą cechą lubimy i chcemy doświadczać tych smaków. W podobny sposób czujemy odrazę do zgniłego, śmierdzącego pożywienia, krwi, infekcji itp. Jest to inna cecha, z którą Allah stworzył ludzi.

Ludzie Raju będą bez końca doświadczać tych i wiele innych błogosławieństw. Z kolei, ludzie Piekła są daleko od miłosierdzia Allaha i Jego pożywienia (Sura Szura - Narada, 19, [42:19]). Czeka na nich tylko kara. W pewnym wersecie powiedziane jest:

”Tego Dnia, kiedy będą wystawieni na ogień ci, którzy nie uwierzyli: ‘Wy trwoniliście wasze wspaniałe dobra w życiu na tym świecie i cieszyliście się nimi, a dzisiaj będziecie wynagrodzeni karą poniżenia za to, że byliście dumni na ziemi, bez żadnego prawa, i za to, że byliście występni.’” (Sura Al Ahqaf - Piaszczyste Wydmy, 20, [46:20])

Ich podstawowe potrzeby stają się ich przekleństwem. Ich pożywienie jest stworzone specjalnie dla nich, aby zadawać ból. Jedyną rzeczą, którą mogą spożywać od teraz jest gorzkie Zari i Drzewo Zaqqum. Żadne z nich ani nie żywi ani nie zaspokaja głodu. Zadają tylko ból, wyciskają łzy z ust, gardła i żołądka, powodują krwawienie i mają obrzydliwy smak i zapach. Allah opisuje to pożywienie ludzi Piekła:

”Czyż to jest lepsze jako ugoszczenie, czy też drzewo Az-Zakkum? Oto My umieściliśmy je jako próbę dla sprawiedliwych. To jest bowiem drzewo, które wyrasta z dna piekła. Jego owoce są jak głowy szatanów. Oni będą z niego jedli i będą napełniali swoje brzuchy.” (Sura Saaffat - Szeregi, 62-66, [ 37:62-66])

”Pożywieniem ich będą tylko suche ciernie, które nikogo nie utuczą i nie zaspokajają głodu.”(Sura Al Ghashija - Oszałamiające, 6-7, [88:6-7])

Ludzie Piekła są karani w ten sposób, ponieważ nie uznali Allaha i nie poddali się mu. Przygotowane są dla nich specjalne procedury postępowania. Jest to opisane w rozdziale Al-Waqia:

”A towarzysze lewicy? - Co to są towarzysze lewicy? - będą w palącym podmuchu i wrzącej wodzie, w cieniu czarnego dymu, ani nie orzeźwiającego, ani dobroczynnego. Przedtem byli pogrążeni w zbytku i trwali uporczywie w wielkim grzechu; i zwykli byli mówić: ‘Kiedy pomrzemy i staniemy się prochem i kośćmi, to czyż naprawdę będziemy wskrzeszeni, albo nasi pierwsi ojcowie?’ Powiedz: ‘Zaprawdę, pierwsi i ostatni będą z pewnością zgromadzeni Dnia oznaczonego! Potem, zaprawdę, wy, błądzący, oskarżający o kłamstwo, będziecie jeść z drzewa Zakkum; wypełnicie nim swe brzuchy; będziecie potem pić wodę wrzącą; będziecie pić jak wielbłądy udręczone pragnieniem.’” (Sura Al Waqia - Wydarzenie, 41-55, [56:41-55])

I to nie wydarzy się tylko jeden raz, ale będzie powtarzane ponownie aż do nieskończoności. Ludzie w Piekle są tak głodni, że muszą zjeść cokolwiek, ale niczego oprócz tych cierni, które powodują ból, nie znajdą. Następnie, zapragną ugasić pragnienie, gdyż ciernie te poraniły ich gardła i ich wszystkie wewnętrzne organy, ich jelita, ale znajdą tylko wrzątek, który im nie pomoże w trawieniu ani nie ugasi ich pragnienia. Jak wspomina werset powyżej: ‘będą pić jak wielbłądy udręczone pragnieniem’.

”Potem otrzymają do picia mieszaninę z wrzącej wody. Potem, zaprawdę, nastąpi ich powrót do piekła.”(Sura Saaffat - Szeregi, 67-68, [37:67-68])

Oprócz wrzątku, inną rzeczą, którą będą pić będzie ‘płyn z obmytych ran - cuchnąca ropa’. Ich drugi wybór, jeśli chodzi o napoje jest znany ze swego najobrzydliwszego zapachu, szkodliwości i brudu. Niewierzący zakosztują tej ‘nieczystości’ i ‘wrzątku’ o strasznym zapachu i smaku.

Mimo, iż ofiarowane im napoje są tak obrzydliwe, niewierzący będą prześcigać się, aby je zdobyć. To pokazuje, jak wielkie będzie ich pragnienie. Ścigają się od jednego cierpienia do drugiego. A i ich pragnienie nigdy nie ustanie:

”I nie ma tutaj dla niego przyjaciela, nie ma pożywienia oprócz cuchnącej ropy;” (Sura Al Haqqah - Nieuniknione, 35-36, [69:35-36])

Nie mogą przełknąć tej mieszaniny, gdyż staje im w gardle. Połykają, ale bez żadnego pożytku. Grzęzną w mieszaninie krwi i brudu, ale nie mogą umrzeć:

”Za nim jest Gehenna, gdzie będzie on pojony wodą cuchnącą. Będzie ją połykał, lecz tylko z trudem będzie mógł ją przełknąć. Śmierć będzie do niego przychodzić z każdego miejsca, lecz on nie będzie mógł umrzeć; a z tyłu za nim - sroga kara.” (Sura Ibrahim - Abraham, 16-17, [ 14:16-17])

W takich warunkach i w stanie rozpaczy, ludzie Piekła widzieć będą ludzi wierzących w Raju i niezliczone i ogromne błogosławieństwa, które są ich udziałem i to zwiększy ich kara o wiele razy. Będą chcieli doświadczyć niektórych błogosławieństw ludzi w Raju, ale bez powodzenia:

”I mieszkańcy ognia będą wołać do mieszkańców Ogrodu: ‘Wylejcie na nas trochę wody albo coś z tego, w co zaopatrzył was Bóg!’ Oni powiedzą: ‘Zaprawdę, Bóg zakazał jednego i drugiego niewiernym.” (Sura Al Araf - Wzniesione Krawędzie, 50, [7:50])

Nie tylko pożywienie i napoje, ale również ubiór są przygotowane specjalnie dla niewierzących. Ludzka skóra jest bardzo wrażliwa i może zostać uszkodzona nawet pod niewielkim wpływem. Ogniste ubrania w Piekle będą owijać ciało i stają się ogniem palącym całe ciało:

”Oto są dwie grupy przeciwników, którzy prowadzą spór w przedmiocie swego Pana. Ci, którzy nie uwierzyli, będą mieli ubranie przykrojone z ognia; a głowy ich polewane będą wrzącą wodą, która roztopi ich wnętrzności i skórę.” (Sura Al Hadź - Pielgrzymka, 19-20, [ 22:19-20])

”...ich szaty będą ze smoły, a ich twarze będzie pokrywał ogień...” (Sura Ibrahim - Abraham, 50, [14:50])

”Dla nich Gehenna będzie miejscem wypoczynku, a nad nimi będą zasłony. W ten sposób My płacimy niesprawiedliwym!” (Sura Al Araf - Wzniesione Krawędzie, 41, [7:41])

Aniołowie Kary

Nie ma nikogo w pobliżu Piekła, kto mógłby pomóc lub byłby przyjacielem. ”I nie ma tutaj dla niego przyjaciela.” (Sura Al Haqqah - Nieuniknione, 35, [69:35]). Jedynymi widocznymi istotami są ‘Aniołowie Kary’. Ich obowiązkiem jest torturowanie i zadawanie tak dużego bólu, jak tylko potrafią, dla niewierzących. Są tam, aby zemścić się na niewierzących i starają się to zrobić jak najlepiej, nie ma żadnej możliwości zmniejszenia kary:

”O wy, którzy wierzycie! Strzeżcie się sami i wasze rodziny od ognia; którego strawą będą ludzie i kamienie! Wokół niego będą aniołowie, ogromni, straszni; oni nie buntują się przeciw rozkazowi Boga, lecz wypełniają to, co jest im nakazane.” (Sura Tahrim - Zakazane, 6, [66:6])

”Niech się ma na baczności! Jeśli nie zaprzestanie, to, zaprawdę, pociągniemy go za kosmyk; za kosmyk kłamliwy i grzeszny! Niech on wezwie swoich popleczników! My wezwiemy strażników!” (Sura Al Alaq - Zakrzepła Krew, 15-18, [96:15-18])

Ci ‘Aniołowie Kary’ pokazują jak mocny jest Allah w karaniu. Są ekspertami w zadawaniu fizycznych i psychologicznych tortur, w zadawaniu bólu, znieważaniu i przykrościach. Jest jedna ważna uwaga: ci aniołowie nie czynią jakiejkolwiek niesprawiedliwości. Wypełniają to, na co oni zasłużyli. Są jedynie aniołami na służbie, które wypełniają sprawiedliwość Allaha.

”Nad nim czuwa dziewiętnastu. Uczyniliśmy stróżami ognia tylko aniołów. Uczyniliśmy taką ich liczbę tylko po to, aby doświadczyć tych, którzy nie uwierzyli; aby przekonali się o prawdzie ci, którym została dana Księga; aby powiększyła się wiara tych, którzy uwierzyli; aby nie wątpili ci, którzy otrzymali Księgę, oraz wierni; aby powiedzieli ci, w których sercach tkwi choroba, oraz niewierni: ‘Jaki Bóg chciał dać przykład przez to?’ W ten sposób Bóg prowadzi w zabłądzenie, kogo chce, i On prowadzi drogą prostą, kogo chce. Nikt nie zna wojsk twego Pana, jak tylko On. To jest tylko przypomnienie dla ludzi.”

”Nad nim czuwa dziewiętnastu. Uczyniliśmy stróżami ognia tylko aniołów. Uczyniliśmy taką ich liczbę tylko po to, aby doświadczyć tych, którzy nie uwierzyli; aby przekonali się o prawdzie ci, którym została dana Księga; aby powiększyła się wiara tych, którzy uwierzyli; aby nie wątpili ci, którzy otrzymali Księgę, oraz wierni; aby powiedzieli ci, w których sercach tkwi choroba, oraz niewierni: ‘Jaki Bóg chciał dać przykład przez to?’ W ten sposób Bóg prowadzi w zabłądzenie, kogo chce, i On prowadzi drogą prostą, kogo chce. Nikt nie zna wojsk twego Pana, jak tylko On. To jest tylko przypomnienie dla ludzi.” (Sura Al Muddassir - Okryty Płaszczem, 30-31, [74:30-31])

 

10 / total 11
You can read Harun Yahya's book Muzułmański Punkt Widzenia online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
O tej stronie | Startuj z tę stroną | Dodaj do ulubionych | RSS Feed
Wszystkie materiały można kopiować, drukować i rozprowadzać z podaniem źródła.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top