Fałszerstwa Ewolucji

POBIERZ KSIĄŻKĘ

Download (DOC)
Komentarze

Rozdziały książki

< <
15 / total: 21

ROZDZIAŁ 13:
Bezpodstawność twierdzeń ewolucjonistów

  W poprzednich rozdziałach przedstawiliśmy dowody z dziedziny biologii molekularnej i materiały kopalniane, które świadczyły przeciwko teorii ewolucji. Teraz chcielibyśmy zająć się pojęciami z dziedziny biologii, wykorzystywanymi przez ewolucjonistów w celu udowodnienia słuszności ich twierdzeń.

Granice między wariacjami i gatunkami

W genetyce określenia „wariacje” używa się dla opisania zdarzenia, w efekcie którego jednostki lub grupy wewnątrz jakiegoś gatunku przyjmują różne cechy charakterystyczne. Wszyscy ludzie na Ziemi są obdarzeni podobnymi informacjami genetycznymi, ale, dzięki wielkości potencjału wariacyjnego, część z nas ma rude włosy lub skośne oczy, inni długie nosy, a jeszcze inni są niskiego wzrostu.

Te wariacje są przez ewolucjonistów używane w celu udowodnienia słuszności ich teorii. Nie stanowią one jednak żadnego potwierdzenia, ponieważ są tylko wynikiem różnych kombinacji istniejących informacji, a nie zmianą w materiale genetycznym.

Wariacje wewnątrz gatunku nie są dowodem słuszności teorii ewolucji

köpek, varyasyon

W dziele O powstawaniu gatunków Darwin pomylił dwa różne pojęcia: zmiany wewnątrz jednego gatunku i powstawanie nowego. Obserwując różnice wśród rozmaitych ras psów, twierdził on, że wariacje, które do nich doprowadziły, doprowadzą też do powstania nowego gatunku. Do dziś ewolucjoniści uważają zmiany wewnątrzgatunkowe za dowód słuszności teorii ewolucji i działania doboru naturalnego.

Nie są to jednak dobre argumenty. Nieważne, ile ras psów istnieje na świecie; zawsze pozostaną one psami, nigdy nie staną się innym gatunkiem.

Wariacje odbywają się zawsze w granicach istniejącej informacji genetycznej. W genetyce określa się to mianem „gen-pool”. Wszystkie cechy charakterystyczne danego gatunku mogą ujawniać się na różne sposoby. W wyniku wariacji może pojawić się grupa gadów posiadająca długie ogony i krótkie nogi; zmiany takie jednak nigdy nie dodadzą gadom skrzydeł, nie zmienią ich układu oddechowego czy kostnego i nie przekształcą gada w ptaka. Podobne wariacje wymagałyby dodania nowej informacji genetycznej, a to nie jest w tym przypadku możliwe.

  Darwin nie zdawał sobie z powyższego sprawy, kiedy tworzył teorię ewolucji. Myślał on, że wariacje nie mają granic. W jednym z artykułów z 1844 roku pisał: „Fakt, że wariacje w naturze mają pewne granice, przyjęty jest przez większość autorów, ja jednak nie widzę żadnych podstaw, na których opierają oni swoje założenia.”143 W dziele O powstawaniu gatunków Darwin podaje wiele przykładów takich zmian w celu udowodnienia słuszności teorii ewolucji.

Według niego, hodowcy zwierząt, którzy krzyżują ze sobą różne rasy krów w celu podniesienia ich wydajności, uzyskają w końcu zupełnie inny gatunek. Ideę o nieograniczonych wariacjach widać najlepiej w poniższym cytacie z dzieła Darwina:

„Nie widzę problemu w tym, żeby rasa niedźwiedzi, która dzięki selekcji naturalnej przyswoiła sobie cechy zwierząt wodnych, zmieniła się w końcu w stworzenia podobne do wieloryba.”144

Darwin mógł przytoczyć taki przykład, ponieważ nauka w XIX wieku stała jeszcze na bardzo niskim poziomie. Dopiero w zeszłym stuleciu, w wyniku doświadczeń i obserwacji, powstało prawo genetycznej homeostazy. Utworzenie owego prawa było efektem podejmowanych bezskutecznie prób skrzyżowania ze sobą różnych gatunków. Wniosek, do jakiego doszli naukowcy, jest taki, że pomiędzy gatunkami istnieje niemożliwa do przekroczenia bariera. Oznacza to, że hodowcy bydła, krzyżujący różne jego rasy w celu podniesienia wydajności krów, nigdy nie stworzyliby nowego gatunku, jak wydawało się Darwinowi.

Norman Macbeth, który w swojej książce Darwin Retired pokazuje błędy darwinizmu, pisze:

Czy wieloryby pochodzą od niedźwiedzi?

ayı, balina

Według Darwina jest to możliwe, gdyż stwierdził on: „Nie widzę problemu w tym, żeby rasa niedźwiedzi, która dzięki selekcji naturalnej przyswoiła sobie cechy zwierząt wodnych, zmieniła się w końcu w stworzenia podobne do wieloryba.”

„Kwintesencję problemu stanowi pytanie, czy wariacje wśród organizmów są nieograniczone... Gatunki wydają się stabilne. Znamy wiele przykładów zdumionych hodowców, którzy, krzyżując różne odmiany roślin czy zwierząt, dochodzili do pewnego nieprzekraczalnego punktu. Po dotarciu do niego – gatunki często wracały do stanu początkowego. Mimo wszystkich wysiłków nie udało się wyhodować czarnego tulipana czy niebieskiej róży.”145

Luther Burbank, jeden z najsłynniejszych hodowców na świecie, komentuje to w następujący sposób: „(...) istnieją pewne granice, wewnątrz których krzyżowanie jest możliwe, a te granice z pewnością podlegają jakimś prawom”.146

Duński uczony, W.L. Johansen, pisze:

„Wariacje, tak podkreślane przez Darwina i Wallace’a, są możliwe tylko do pewnego punktu. Nie można ich uważać za powód stałych (ewolucyjnych) zmian.”147

To samo odnosi się do słynnych zaobserwowanych przez Darwina na Galapagos zięb. Badania przeprowadzone w ostatnich latach pokazały, że zmiany, którym poddawały się te ptaki, nie były, jak to udowadniał Darwin, nieograniczone. Czternaście różnych grup zięb zaobserwowanych przez uczonego to wariacje, które mogły parzyć się ze sobą i tworzyć nowe grupy, ale tylko wewnątrz gatunku. Dowiodły tego badania przebywających długo na Galapagos uczonych, Petera i Rosemary Granit.148

Odporność na antybiotyki i DDT nie jest dowodem słuszności teorii ewolucji

Jedną z tez w biologii, wykorzystywaną w celu udowodnienia słuszności teorii ewolucji, jest teza o odporności bakterii na antybiotyki. Prawie wszystkie ewolucjonistyczne źródła cytują ją jako dowód stopniowego rozwoju organizmów, odbywającego się dzięki pozytywnym mutacjom. W ten sam sposób owady nabrały odporności na środki owadobójcze, takie jak np. DDT.

Jednak i tutaj ewolucjoniści nie mają racji.

bakteri, antibiyotik

Evolutionists portray bacteria’s resistance to antibiotics as evidence of evolution—but in a deceptive way.

Bakterie to „mordercze cząsteczki” produkowane przez niektóre mikroorganizmy w celu zabicia innych mikroorganizmów. Pierwszy antybiotyk, penicylinę, odkrył Alexander Fleming w 1928 roku. Fleming stwierdził, że pleśń wytwarza cząsteczkę, która niszczy bakterie Staphylococus; to odkrycie stanowiło punkt zwrotny w dziejach medycyny. Antybiotyki otrzymywane z mikroorganizmów używane były do walki z wirusami; osiągano bardzo pozytywne wyniki.

Z biegiem czasu dokonano jednak kolejnego odkrycia: niektóre bakterie zaczęły wykazywać odporność na antybiotyki. Mechanizm tego uodpornienia jest następujący: za każdym razem, gdy stosowano owe środki, ginęła większość drobnoustrojów, lecz nie wszystkie, które występowały w zakażonym organizmie. Te, które przetrwały, wykazywały genetyczną odporność na antybiotyki, przekazywaną następnym pokoleniom. W ten sposób zwiększała się ilość niepodatnych na lek stworzeń.

Ewolucjoniści przedstawiają ten fakt jako „ewolucję bakterii w wyniku przystosowywania się do panujących warunków”.

Owa ogólnikowa interpretacja jest jednak daleka od prawdy. Jeden z naukowców zajmujących się tym tematem to izraelski biofizyk, Lee Spetner, znany dzięki opublikowanej w 1997 roku książce Not by Chance. Według Spetnera, istnieją dwa powody zyskania przez bakterie odporności na antybiotyki i żaden z nich nie ma nic wspólnego z ewolucją. Owe mechanizmy to:

  1. Przekazywanie genów rezystencji istniejących u bakterii.
  2. Rozwój rezystencji jako wyniku utraty informacji genetycznej z powodu mutacji.

Pierwszy mechanizm opisuje Spetner w artykule opublikowanym w 2002 roku:

„Niektóre mikroorganizmy mają geny, które uodparniają się na antybiotyki. Rezystencja może polegać na zdegradowaniu cząstki antybiotyku lub wyrzuceniu jej z komórki... Organizmy posiadające takie geny są w stanie przekazywać je innym bakteriom, przez co one także uodparniają się. Nawet jeżeli mechanizmy immunologiczne skierowane są przeciwko jednemu antybiotykowi, większość patogennych bakcyli ma rozmaite rodzaje genów i uodparnia się na różne bakterie.”149

Prof. Spetner tłumaczy ponadto, dlaczego fakt ten nie jest dowodem na ewolucję owych drobnoustrojów:

„Pozyskanie rezystencji na antybiotyki w ten właśnie sposób... nie mogłoby służyć jako prototyp dla mutacji, jakie są konieczne dla wytłumaczenia ewolucji. Genetyczne zmiany, które byłyby może pomocne w udowadnianiu słuszności tej teorii, musiałyby nie tylko wzbogacić w informacje geny bakterii, ale także dodać je do biokosmosu. Horyzontalny przekaz genów może jedynie rozprzestrzeniać i tak istniejącą informację genetyczną.”150

Nie można tu mówić o jakiejkolwiek ewolucji, ponieważ nie powstaje nowa informacja genetyczna. Pomiędzy bakteriami przekazywana jest bowiem ta, która istniała już wcześniej.

Podobnie i drugi wymieniony przez Spetnera mechanizm nie stanowi dowodu na ewolucyjny rozwój tych drobnoustrojów:

„Czasami mikroorganizmy, dzięki przemieszczeniu się jednego nukleotydu, mogą wykazywać odporność na antybiotyk... Streptomycyna, odkryta przez Selmana Waksmana i Alberta Schatza, o czym po raz pierwszy doniesiono w 1944 roku, jest antybiotykiem, na który bakterie uodparniają się w taki właśnie sposób. Jednak pomimo że mutacje, jakim poddawane są bakcyle podczas działania streptomycyny, mają dodatni wpływ na mikroorganizmy, nie można uznać ich za prototyp tych, o których mówią neodarwiniści. Typ mutacji, który uodparnia bakterie na streptomycynę, pojawia się w rybosomie i niszczy przeciwciała cząsteczki antybiotyku.”151

Spetner porównuje tę sytuację do zepsucia się kluczy. Streptomycyna porównana jest do właśnie klucza, który wchodzi do zamka, przyczepia się do rybosomu bakterii i unieszkodliwia go. Mutacje jednak zmieniają kształt rybosomu, przez co antybiotyk ten nie może się do niego dostać. Spetner kontynuuje:

„Jak widać, deformacja w budowie rybosomu jest niczym innym, jak utratą cech specyficznych, co równa się pozbawieniu informacji. Ewolucja nie może opierać się na tego typu mutacjach, niezależnie od tego, jak dużo ich zaistniałoby.”152

Reasumując: mutacja, do jakiej dochodzi w rybosomie bakterii, sprawia, iż uodparnia się ona na działanie streptomycyny. Powodem jest „rozłożenie” rybosomu przez mutację. Oznacza to, że bakterii nie dodaje się nowej informacji genetycznej, wręcz przeciwnie – struktura rybosomu „rozpada się” i bakterie pozbawione zostają swych cech charakterystycznych, przez co stają się bezużyteczne. W ten sposób powstaje „rezystencja na antybiotyk”.

Jak widać, nie jest to przykład mutacji powielającej informacje genetyczne, a twierdząc przeciwnie, ewolucjoniści są w błędzie.

Analogicznie jest z odpornością na środki owadobójcze, takie jak np. DDT, wykazywaną przez niektóre owady. W większości przypadków mamy do czynienia z działaniem istniejących genów odpornościowych. Przyznaje to ewolucjonistyczny biolog, Francisco Ayala: „Genetyczne wariacje potrzebne do rezystencji przeciwko różnym rodzajom środków owadobójczych występowały wszędzie tam, gdzie stosowane były owe syntetyczne środki.”153 Inne przykłady tłumaczenia rezystencji mutacjami, takimi jak wyżej opisana mutacja rybosomów, są raczej przykładami na „zanik informacji genetycznej u owadów”.

Nie należy więc wysnuwać błędnych wniosków, że odporność na antybiotyki i środki owadobójcze u bakterii oraz owadów jest wynikiem procesu ewolucji. Jeszcze raz zacytujmy słowa prof. Spetnera:

„Mutacje, które byłyby konieczne w procesie makroewolucji, nigdy nie zaistniały. Żadna z nich nie była taką, o jakiej mówią neodarwiniści; po dokładnym przebadaniu na płaszczyźnie cząsteczkowej ani jedna mutacja nie spowodowała poszerzenia informacji genetycznej. W takim razie zapytuję: czy typ obserwowanych mutacji może być tym, jakiego potrzebujemy, by udowodnić słuszność teorii ewolucji? Na to pytanie śmiało można odpowiedzieć: nie.”154

Zanikające organy

körelmiş organlar, göz

Uznana przez Darwina za organ pozbawiony funkcji fałda w formie półksiężyca po wewnętrznej stronie oka ma za zadanie nawılżać i oczyszczać gałkę oczną.

Przez długi czas w literaturze ewolucjonistycznej często pojawiała się koncepcja rudymentacji (uwsteczniania narządów) jako potwierdzenie procesu ewolucji. Kiedy pogląd ten okazał się nieprawdziwy, wokół tematu zaległa cisza. Do dziś jednak od czasu do czasu niektórzy ewolucjoniści próbują pokazać, że rudymentarne organy są ważnym dowodem na słuszność ich teorii.

Idea owa powstała około sto lat temu. Ewolucjoniści przyjęli, że w ciałach niektórych organizmów istnieją pewne organy, które w ogóle nie funkcjonują i niczemu nie służą. Organy owe miały pochodzić od przodków tych istot i stracić swoje funkcje w wyniku nieużywania ich przez całe pokolenia.

Hipoteza ta jest pozbawiona podstaw naukowych. Mowa tu nie o niefunkcjonujących częściach organizmu, ale o takich, których funkcji jeszcze nie odkryto. Najlepszym przykładem jest długa lista organów, przygotowana przez ewolucjonistycznych badaczy. Jeden z ewolucjonistów, S.R. Scadding, jest jednak innego zdania, co przyznaje w artykule: „Czy zanikające organy mogą być dowodem ewolucji?” (“Can vestigal organsconstitute evidence for evolution?”), który opublikowany został w czasopiśmie Evolutionary Theory:

“Niemożność dokładnego zidentyfikowania funkcji zanikających organów i nienaukowość przedstawianych argumentów doprowadzają mnie do przekonania, że zanikające organy nie są w rzeczywistości dowodem na słuszność teorii ewolucji.”155

Zestawienie zanikających organów, przygotowane przez niemieckiego anatoma, R. Wiedersheima, opublikowane w 1895 roku, zawierało około stu pozycji. W tym m.in. takie części, jak: wyrostek robaczkowy, migdałki czy kość ogonowa. Z czasem okazało się, że znajdujące się na liście organy pełnią ważne życiowe funkcje. Wyrostek robaczkowy okazał się zwalczającą infekcje organizmu częścią układu limfatycznego. Fakt ten opisany jest w źródłach medycznych z 1997 roku: „Takie części ciała i tkanki, jak: timus, wątroba, ślepa kiszka, szpik kostny – są ważnymi częściami układu limfatycznego, który służy do zwalczania infekcji i ochrony organizmu.”156

Okazało się także, iż migdałki pełnią ważną rolę (szczególnie u dzieci dojrzewających) w ochranianiu gardła przed infekcjami. Znajdująca się na liście zanikających organów kość ogonowa ma za zadanie wspomaganie miednicy i jest połączeniem dla wielu mniejszych mięśni. Uznana przez Darwina za organ pozbawiony funkcji fałda w formie półksiężyca po wewnętrznej stronie oka – ma za zadanie nawılżać i oczyszczać gałkę oczną.

Tworząc teorię zanikających organów, ewolucjoniści dopuścili się także poważnego błędu logicznego. Jak wcześniej zaznaczyliśmy, uważali oni, że organy te przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Jednak w wyniku badań i obserwacji stwierdzono, że niektóre z owych części nie występują u gatunków uważanych przez ewolucjonistów za przodków człowieka. Małpy, na przykład, nie mają wyrostka robaczkowego. Ów logiczny błąd komentuje znany biolog, H. Enoch:

„Małpy człekokształtne mają wyrostek robaczkowy, ale nie występuje on u innych, spokrewnionych z nimi, niższych gatunków tych zwierząt. Organ ów widzimy poza tym u torbaczy (opossum). Jak wytłumaczą ten fakt ewolucjoniści?”157

Krótko mówiąc, próba udowodnienia słuszności teorii ewolucji za pomocą tezy zanikających organów była błędem naukowym i logicznym. W organizmie ludzkim nie ma żadnego zanikającego, pozbawionego funkcji organu odziedziczonego po przodkach. Człowiek nie powstał bowiem przypadkowo, ale w wyniku aktu stworzenia. Pojawił się na Ziemi w swojej ostatecznej i doskonałej formie.

Podobieństwa wśród istot nie dowodzą słuszności teorii ewolucji

Występowanie podobieństw w budowie narządów u różnych gatunków określa się mianem homologii. Ewolucjoniści próbują przedstawić te zbieżności jako dowód przemawiający za słusznością ich teorii.

Darwin uważał, że stworzenia mające homologiczne organy są ze sobą spokrewnione. Części te bowiem miały zostać odziedziczone po wspólnym przodku. Według Darwina, ponieważ i gołąb, i orzeł mają skrzydła, należy przyjąć, że miały one wspólnego przodka. Więcej: nie tylko gołębia i orła, ale wszystkie ptaki łączy pochodzenie, gdyż każdy z nich jest wyposażony w skrzydła.

kartal, kanat yarasa, kanat sinek, kanat

Orły, nietoperze i owady mają skrzydła, jednak nie jest to dowód, iż pochodzą one od jednego wspólnego przodka.

Homologia nie stanowi dowodu na słuszność teorii ewolucji. Opiera się ona bowiem jedynie na podobieństwach zewnętrznych wśród gatunków i nie jest naukowo udowodniona. Teza ta przez całe lata, począwszy od połowy XIX wieku, nie została uzasadniona choćby jednym odkryciem naukowym. W żadnej z warstw geologicznych nie natrafiono na fosylia wspólnego przodka organizmów, posiadającego homologiczną strukturę. Także inne argumenty przeczą temu, że homologia może dostarczyć dowodów na słuszność teorii ewolucji:

1. Homologiczne narządy można zaobserwować u zupełnie odmiennych gatunków, pomiędzy którymi ewolucjoniści nie dopatrują się żadnego pokrewieństwa.

2. Kody genetyczne organizmów posiadających podobne narządy są różne.

3. Rozwój embrionalny narządów homologicznych przebiega w odmienny sposób u rozmaitych organizmów.

Pragniemy teraz przyjrzeć się tym argumentom z bliska.

Podobne organy u przedstawicieli różnych gatunków

Podobieństwa u ssaków a homologia

Dwa różne gatunki ssaków charakteryzujące się występowaniem dużych zębówsmilodon, thylacosmilus

Wręcz bliźniacze podobieństwo pomiędzy należącym do torbaczy wilkiem tazmańskim a będącym przedstawicielem łożyskowców wilkiem północnoamerykańskim jest poważnym problemem dla homologii. Powyżej: czaszki wymienionych zwierząt. Zbieżność między przedstawicielami tych niepokrewnych ewolucyjnie grup sprawia, iż homologiczne hipotezy stają się pozbawione podstaw naukowych.

Wilk północnoamerykański i wilk tazmański

kuzey amerikakurdu, tazmanya kurdu tazmanya kurdu

Istnieje duża ilość homologicznych narządów, które stanowią cechy wspólne gatunków, pomiędzy którymi ewolucjoniści nie dopatrują się żadnego pokrewieństwa. Skrzydła występują nie tylko u ptaków, ale także u nietoperzy, które należą do ssaków, u owadów, a nawet u niektórych dinozaurów czyli wymarłych gadów.

Innym przykład to podobieństwa w budowie i funkcjonowaniu oczu różnych organizmów. Człowieka i kałamarnicy nie łączy pokrewieństwo, a jednak budowa i funkcje ich narządów wzroku są bardzo zbliżone. Ten i inne przykłady, które możnaby mnożyć, pokazują, że ewolucjonistyczne stwierdzenie: „występowanie u organizmów organów homologicznych jest dowodem na słuszność teorii ewolucji” nie ma zupełnie podstaw naukowych.

Co więcej, organy te to dla ewolucjonistów kolejna „droga bez wyjścia”. Jeden z uczonych, Frank Salisbury, przyznaje, że występowanie oczu u ekstremalnie zróżnicowanych gatunków jest problemem dla takich jak on zwolenników teorii ewolucji:

„Nawet tak złożona struktura jak oko występuje zarówno u kałamarnicy, jak i u bezkręgowców czy małp wąskonosych. Wystarczająco trudnym zadaniem jest wytłumaczenie, skąd się ono bierze, a myśl, że należy tego dokonywać wiele razy w celu dopasowania się do współczesnej teorii syntetycznej (neodarwinowskiej) przysparza mi bólu głowy.”158

Ewolucjoniści mówią, że wiele organizmów – pomimo podobieństw fizycznych – nie jest ze sobą spokrewnionych. Przykładem mogą być dwie grupy taksonomiczne u ssaków: łożyskowce i torbacze. Zwolennicy teorii ewolucji uważają, że te grupy ssaków oddzieliły się we wcześniejszych epokach i rozwijały niezależnie od siebie. Istnieje jednak w obu grupach znaczna ilość osobników wykazujących wielkie podobieństwa. Amerykańscy biolodzy, Dean Kenyon i Percival Davis, komentują to w następujący sposób:

„Według darwinowskiej teorii, proces ewolucji musiał odbywać się dwa razy: raz dla łożyskowców, a potem – osobno i niezależnie – dla torbaczy. Hipoteza ta doprowadza do zadziwiającej teorii, według której spontaniczny i niekontrolowany proces mutacji oraz selekcji naturalnej w nieznany sposób doprowadził do powstania u niespokrewnionych ze sobą organizmów o takich samych cechach charakterystycznych.”159

insan gözü, renkli göz ahtapot gözü, deniz canlıları

Budowa oka kałamarnicy i człowieka jest bardzo podobna. Nie znaczy to jednak, że ludzie i kałamarnice pochodzą od tego samego przodka. Wspólnego rodowodu w tym przypadku nawet ewolucjoniści nie uznają za możliwe.

Owe nieoczekiwane podobieństwa, których ewolucjonistyczni biolodzy nie mogą przedstawić jako przykładów homologii, pokazują, że podobne narządy nie są dowodem potwierdzającym słuszność hipotezy pochodzenia od wspólnego przodka. W takim razie: jakie jest naukowe wytłumaczenie występowania u różnych, w żaden sposób nie spokrewnionych ze sobą grup, organów homologicznych? Odpowiedź na to pytanie jest o wiele starsza niż cała darwinowska teoria. Naukowcy – tacy jak Karol Linneusz czy Richard Owen – wiedzieli, że podobieństwa owe są przykładem i dowodem na wspólny projekt organów różnych zwierząt. Oznacza to, że zbieżności nie powstały w wyniku przekazywania z pokolenia na pokolenie przypadkowo nabytych cech, lecz w rezultacie świadomego planu. Ktoś, kto wiedział, jakie będą funkcje danego organu, zaprojektował go tak, aby funkcje owe mogły być jak najlepiej spełniane.

Genetyka a homologia

Aby ewolucjonistyczne postulaty dotyczące homologii miały rację bytu, pomiędzy organizmami powinny występować nie tylko podobieństwa fizyczne, – także ich kody genetyczne musiałyby być homologiczne. W większości przypadków jednak kody te są zróżnicowane; co więcej, jeśli wykazują one podobieństwo, to dotyczy ono często różnych narządów.

körelmiş organlar, göz

Prof. Michael Denton, Evolution: Theory in Crisis

Michael Denton, australijski profesor biochemii, opisuje w swojej książce: Evolution: A Theory in Crisis impas, w jakim znalazła się ewolucjonistyczna interpretacja homologii. Uczony ten pisze: „Homologiczne struktury często powstają na bazie niehomologicznych systemów genetycznych, a sama koncepcja homologii nie ma swego początku w embriologii”.160

Najlepszą ilustracją będzie tu przedstawiany w ewolucjonistycznych źródłach jako dowód, słynny przykład „homologii pięciu palców”. Żyjące na Ziemi bezkręgowce mają po pięć palców u przednich i tylnych odnóży. Mimo iż wygląd tych palców nie jest taki, do jakiego przywykliśmy, organizmy owe zaliczane są na podstawie struktury kości do pentadactyli – pięcioczłonowych. W taki sposób wyposażone są żaby, jaszczurki, wiewiórki czy małpy. Także struktura szkieletu ptaka i nietoperza pasuje do owego ogólnego zarysu.

Ewolucjoniści uważali, że wszystkie te stworzenia mają wspólnego przodka, co przedstawiane było w rozlicznych źródłach biologicznych XX wieku jako dowód na ewolucję. Dopiero odkrycia dokonane w latach osiemdziesiątych na polu genetyki obaliły tę tezę. Okazało się bowiem, że członki owe u różnych grup kontrolowane są przez inne geny. Ewolucjonistyczny biolog, William Fix, opisuje upadek omawianej hipotezy:

„Stare źródła ewolucjonistyczne opierają tezę dotyczącą homologii jedynie na wizualnych podobieństwach w budowie różnych organizmów. Doprowadza to do niebywałych wniosków; na przykład, że ze względu na posiadanie pięciu palców człowiek i ptak pochodzą od jednego wspólnego przodka. Teoria ta miałaby rację bytu, gdybyśmy przyjęli, że owe różne struktury, zmienione dzięki mutacjom i selekcji naturalnej, kierowane były przez tę samą grupę genów. Dzisiaj wiadomo jednak, że tak nie jest; homologiczne organy kontrolowane są przez różne grupy genów. Doprowadziło to do upadku tezy mówiącej, że posiadanie przez organizmy homologicznych członków jest dowodem na wspólne pochodzenie.”161

Innym argumentem podważającym prawdziwość ewolucjonistycznej teorii dotyczącej homologii jest sposób rozwoju embrionalnego gatunków posiadających podobne organy. Rozwój ten powinien przebiegać równolegle, zauważono jednak, że pomiędzy fazami embrionalnymi u organizmów charakteryzujących się homologicznymi narządami występują ogromne różnice.

Krótko mówiąc, odkrycia na polu embriologii i genetyki pokazują, że podobne organy nie świadczą o pochodzeniu od wspólnego przodka. W ten sposób obalona zostaje kolejna z tez Darwina.

Cząsteczki a homologia

Argumenty ewolucjonistów odnoszące się do homologii są bezpodstawne; zarówno jeśli chodzi o narządy, jak i na płaszczyźnie molekularnej. Zwolennicy teorii ewolucji uważają, że kod DNA i struktura białek różnych organizmów jest podobna oraz że te zbieżności są dowodem na ich pochodzenie od jednego wspólnego przodka lub od siebie nawzajem. W rzeczywistości jednak, wyniki porównań na płaszczyźnie molekularnej nie są dla ewolucjonistów optymistyczne. Pomiędzy cząsteczkami organizmów wykazujących podobieństwo fizyczne występują ogromne różnice. Struktura cytochromu C, białka, odgrywającego wielką rolę w procesie oddychania, mocno się różni u przedstawicieli jednego gatunku. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że rozbieżności między dwoma gatunkami gadów są nawet większe niż pomiędzy niespokrewnionymi gatunkami, np. rybą a ptakiem lub rybą a ssakiem. Zaobserwowano ponadto, że molekularne różnice wśród bakterii, które wydają się bardzo podobne, są często większe niż różnice pomiędzy ssakami a amfibiami czy owadami.162 Badania przeprowadzone na białych i czerwonych cząsteczkach krwi, hormonach i genach doprowadziły do tego samego wniosku. 163 Dr Michael Denton komentuje te odkrycia:

„Na płaszczyźnie molekularnej każda klasa jest specyficzna, odizolowana i w żaden sposób nie powiązana z innymi. Z tego powodu można przyjąć, że podobnie jak fosylia, badania molekularne nie dowodzą słuszności teorii ewolucji – nie wykazują istnienia form przejściowych... Na płaszczyźnie cząsteczkowej żaden organizm nie jest przodkiem innego, nie udowodniono istnienia grup bardziej prymitywnych czy bardziej rozwiniętych... Gdyby wiek temu możliwe było przeprowadzenie takich badań, nie powstałaby teza o ewolucji organicznej.”164

Rozpad drzewa życia

Badania przeprowadzane w latach dziewięćdziesiątych XX wieku pogłębiły jeszcze dylemat ewolucjonistów. Eksperymenty dotyczyły bowiem nie tylko sekwencji białek, jak to bywało do tego czasu, lecz porównywano także łańcuchy r-RNA (rybosomowe RNA). Celem owych doświadczeń było otrzymanie danych do „drzewa ewolucyjnego”. Wyniki eksperymentów nie odpowiadały jednak oczekiwaniom ewolucjonistów. Francuscy biolodzy, Herve Philippe i Patrick Forterre, piszą o tym w jednym z artykułów z 1999 roku:

„Wraz z powiększającą się ilością sekwencji okazywało się, że znaczna ilość filogenów protein zaprzeczała zarówno sobie, jak i drzewu r-RNA”.165

Oprócz wykonywania analiz porównawczych RNA zestawiano także kody genetyczne różnych organizmów; ale i tutaj rezultaty były przeciwne ewolucjonistycznym założeniom „drzewa życia”. Biolodzy molekularni, James Lake, Ravi Jain i Maria Rivera, opisali to w opublikowanym w 1999 roku artykule:

„Naukowcy przeprowadzili analizy porównawcze na wybranych genach różnych organizmów i odkryli, że stosunki pomiędzy nimi przeciwstawiają się ewolucjonistycznemu drzewu życia, wyprowadzonemu tylko z analizy r-RNA.”166

Słuszności teorii filogenii nie dowiodły ani porównania protein, ani r-RNA czy genów. Znany biolog z uniwersytetu w Illinois, Carl Woese, w ten sposób mówi o upadku owej hipotezy:

„Z wyprodukowanych do dziś filogenów protein nie otrzymano żadnego filogenu organizmicznego. Nieścisłości filogenetyczne dało się zauważyć we wszystkich miejscach uniwersalnego drzewa, począwszy od korzeni, aż do gałęzi; wewnątrz i pomiędzy różnymi grupami.”167

Fakt, że porównania cząsteczkowe nie są dowodem za, lecz przeciw teorii ewolucji, podkreślony został także w artykule, który ukazał się w magazynie Science: „Is it Time to Uproot the Tree of Life?” Artykuł ów, autorstwa Elizabeth Pennisi, traktuje o tym, jak nowe badania z dziedziny genetyki porównawczej, które przeprowadzane były przez ewolucjonistycznych biologów i miały na celu wykazanie słuszności teorii ewolucji, doprowadziły do wręcz przeciwnych wniosków. Uczona przekonuje, że świeże dane obalają teorię ewolucji:

„Rok temu przeprowadzono badania na nowopowstałych sekwencjach w genomach znacznej ilości mikroorganizmów, w nadziei, że otrzymane wyniki będą poparciem przyjętych założeń o wcześniejszych epokach życia. Uzyskane informacje nie odpowiadały jednak oczekiwaniom. Porównania genomów nie tylko nie rozjaśniły problemu ewolucyjnego rozwoju głównych grup, ale – wręcz przeciwnie – jeszcze bardziej go zaciemniły. Przy kolejnych ośmiu sekwencjach mikrobicznych sprawa zagmatwała się do końca...

Wielu ewolucjonistycznych biologów wierzyło wprawdzie, że zobaczyli zarys początku życia. Od kiedy łańcuchy DNA umożliwiły porównywanie różnych rodzajów genów, naukowcy oczekiwali, że do drzewa dodadzą jedynie konieczne szczegóły. Jednak „nic nie było dalsze od prawdy”, mówi Claire Fraser, kierownik The Institute for Genomic Research w Rockwill, w stanie Maryland. W wyniku analiz powstało bowiem wiele wersji drzewa życia, które były od poprzedniego odmienne i pozostawały w konflikcie ze sobą.”168

Im więcej przeprowadza się badań i doświadczeń, tym lepiej widać, że koncepcja homologii pozbawiona jest podstaw. Analizy porównawcze protein, r-RNA i genów pokazały, że organizmy uważane przez ewolucjonistów za spokrewnione są w rzeczywistości całkowicie odmienne. W przeprowadzonym w 1996 roku na 88 sekwencjach proteinowych doświadczeniu królik zaliczony został do małp, a nie do gryzoni. Wyniki analizy dokonanej w 1998 roku na 13 genach 19 gatunków zwierząt wykazały przynależność jeżowca do ..., a inne badania przeprowadzone w tym samym roku dały „dowód”, że krowy są bliższe wielorybom niż koniom.169

Jak widać, analizy na płaszczyźnie cząsteczkowej pokazują, że założenia homologii były błędne. Amerykański biolog, Jonathan Wells, streszcza sytuację w ten sposób: „Niedokładności w drzewach pochodzenia i nieoczekiwane wyniki analiz cząsteczkowych sprawiają, że filogenetyka molekularna popada w głęboki kryzys.”170

Kryzys filogenetyki cząsteczkowej oznacza kryzys teorii ewolucji. Nauka po raz kolejny dowiodła, że gatunki nie wywodzą się od jednego wspólnego przodka oraz – że każdy gatunek został stworzony w swojej ostatecznej formie.

Brak podstaw embriologicznych w teorii ewolucji

körelmiş organlar, göz

Haeckel was an evolutionist even more ardent than Darwin in many respects. For this reason, he did not hesitate to distort the scientific data and devise various forgeries.

To, co kiedyś znane było jako „teoria rekapitulacji”, zostało dawno temu wymazane z literatury naukowej. Mimo to, w niektórych źródłach ewolucjonistycznych teoria rekapitulacji pojawia się jako prawda naukowa. Samo pojęcie „rekapitulacji” to skrót określenia „ontogeny recapitulates phylogeny” (ontogeneza jest powtórzeniem filogenezy), wykreowanego pod koniec XIX wieku przez biologa-ewolucjonistę, Ernsta Haeckla.

Według tego prawa, rozwój osobniczy danego organizmu jest jakby powtórzeniem jego rozwoju rodowego. Zarodek formujący się w łożysku matki podczas rozwoju przyjmuje najpierw cechy ryby, potem gada, a na końcu człowieka.

W późniejszych latach teoria okazała się wyłącznie wytworem wyobraźni. To, co uważano za skrzela – występujące zgodnie z hipotezami teorii rekapitulacji w początkowej fazie rozwoju embrionalnego – okazało się wczesnym etapem rozwoju kanału ucha środkowego. Część embrionu, którą łączono z woreczkiem żółciowym, to w rzeczywistości woreczek, w jakim produkowana była krew dla płodu. Fragment uważany przez Haeckla za ogon był tak naprawdę kręgosłupem, mogącym sprawiać wrażenie ogona, ponieważ pojawiał się, zanim powstały kończyny dolne.

To są uniwersalne prawdy naukowe, nie podważane nawet przez ewolucjonistów. Jeden z założycieli szkoły neodarwinistycznej, George Gaylord Simpson, pisze:

„Haeckel przedstawił rozwój ewolucyjny w błędny sposób. Dzisiaj wiadomo, że ontogeneza nie jest powtórzeniem filogenezy.”171

Magazyn American Scientist podaje, że „teoria rekapitulacji umarła. W latach 50-tych usunięto ją z podręczników szkolnych, ale świat naukowy wykreślił ją znacznie wcześniej, bo już w latach 20-tych.”172

Inny interesujący aspekt rekapitulacji to postać samego jej twórcy, Haeckla, szarlatana fabrykującego niezgodne z prawdą rysunki, na których starał się upodobnić ryby i embriony ludzkie w celu udowodnienia słuszności swej teorii. Kiedy prawda wyszła na jaw, tłumaczył, że także inni ewolucjoniści posługiwali się takimi stworzonymi przez siebie obrazkami:

HAECKEL’S FRAUDULENT DRAWINGS

köpek, varyasyon

These drawings were fabricated by Haeckel to demonstrate the “similarities” between human and fish embryos. Comparing his sketch with a genuine human embryo, you can see that he has deliberately omitted a large portion of the actual organs. (Francis Hitching, The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong, p. 205)

„Po ujawnieniu, że moje ilustracje były niezgodne z prawdą, powinienem czuć się zawstydzony i zniszczony. Pocieszam się jednak, że na ławie oskarżonych zasiadają wraz ze mną setki tak samo winnych jak ja, a wśród nich wielu uznanych biologów światowej sławy. Większość ilustracji i opracowań z najlepszych nawet podręczników biologii zasługuje na miano fałszerstwa, bo wszystkie one są niedokładne, mniej lub bardziej podretuszowane, schematyczne i skonstruowane.”173

Rzeczywiście, istnieją „setki tak samo winnych, a wśród nich wielu uznanych biologów światowej sławy”, którzy pełni uprzedzeń posługiwali się sfałszowanymi ilustracjami i nieprawdziwymi wynikami doświadczeń w celu obrony teorii, której nie sposób bronić za pomocą naukowych argumentów.

 

143. Loren Eiseley, The Immense Journey, Vintage Books, 1958, s. 186

144. Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 184

145. Norman Macbeth, Darwin Retried: An Appeal to Reason, Harvard Common Press, New York: 1971, s. 33

146. Norman Macbeth, Darwin Retried: An Appeal to Reason, s. 36

147. Loren Eiseley, The Immense Journey, Vintage Books, 1958. s 227

148. Ayrıntılı bilgi için bkz. Jonathan Wells, Icons of Evolution, 2000, s. 159-175

149. Dr. Lee Spetner, "Lee Spetner/Edward Max Dialogue: Continuing an exchange with Dr. Edward E. Max", 2001, http://www.trueorigin.org/spetner2.asp

150. Dr. Lee Spetner, http://www.trueorigin.org/spetner2.asp

151. Dr. Lee Spetner, http://www.trueorigin.org/spetner2.asp

152. Dr. Lee Spetner, http://www.trueorigin.org/spetner2.asp

153. Francisco J. Ayala, "The Mechanisms of Evolution", Scientific American, cilt 239, Eylül 1978, s. 64

154. Dr. Lee Spetner, http://www.trueorigin.org/spetner2.asp

155. S. R. Scadding, "Do 'Vestigial Organs' Provide Evidence for Evolution?", Evolutionary Theory, Cilt 5, Mayıs 1981, s. 173

156. The Merck Manual of Medical Information, Home edition, New Jersey: Merck & Co., Inc. The Merck Publishing Group, Rahway, 1997

157. H. Enoch, Creation and Evolution, New York: 1966, s. 18-19

158. Frank Salisbury, "Doubts About the Modern Synthetic Theory of Evolution", American Biology Teacher, Eylül 1971, s. 338

159. Dean Kenyon & Percival Davis, Of Pandas and People: The Central Question of Biological Origins (Dallas: Haughton Publishing, 1993), p. 33

160. Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, London, Burnett Books, 1985, s. 145

161. Fix, William, The Bone Peddlers: Selling Evolution (New York: Macmillan Publishing Co., 1984), s. 189

162. W. R. Bird, The Origin of Species Revisited, Thomas Nelson Co., Nashville: 1991, ss. 98-99; Percival Davis, Dean Kenyon, Of Pandas and People, Haughton Publishing Co., 1990, s. 35-38

163. W. R. Bird, The Origin of Species Revisited, s. 98-99, 199-202

164. Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, London: Burnett Books, 1985, s. 290-91

165. Hervé Philippe and Patrick Forterre, "The Rooting of the Universal Tree of Life is Not Reliable", Journal of Molecular Evolution, vol 49, 1999, p. 510

166. James Lake, Ravi Jain ve Maria Rivera, "Mix and Match in the Tree of Life", Science, vol. 283, 1999, p. 2027

167. Carl Woese, "The Universel Ancestor", Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 95, (1998) p. 6854

168. Elizabeth Pennisi, "MICROBES, IMMUNITY, AND DISEASE: Is It Time to Uproot the Tree of Life?" Science, Volume 284, Number 5418, Issue of 21 May 1999, pp. 1305-1307

169. Jonathan Wells, Icons of Evolution, Regnery Publishing, 2000, p. 51

170. Jonathan Wells, Icons of Evolution, Regnery Publishing, 2000, p. 51

171. G. G. Simpson, W. Beck, An Introduction to Biology, New York, Harcourt Brace and World, 1965, s. 241

172. Keith S. Thompson, "Ontogeny and Phylogeny Recapitulated", American Scientist, Cilt 76, Mayıs / Haziran1988, s. 273

173. Francis Hitching, The Neck of the Giraffe: Where Darwin Went Wrong, New York: Ticknor and Fields 1982, s. 204

15 / total 21
You can read Harun Yahya's book Fałszerstwa Ewolucji online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
O tej stronie | Startuj z tę stroną | Dodaj do ulubionych | RSS Feed
Wszystkie materiały można kopiować, drukować i rozprowadzać z podaniem źródła.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."