Cuda Koranu

POBIERZ KSIĄŻKĘ

Download (DOC)
Download (PDF)
Komentarze

Rozdziały książki

< <
3 / total: 6

Naukowe Cuda Koranu (2/4)

Warstwy Ziemi

The Layers of the Atmosphere

14 centuries ago, when the sky was believed to be one unified body, the Qur'an miraculously stated that it consisted of layers, and what is more, "seven" layers. Modern science, on the other hand, discovered the fact that the atmosphere surrounding the Earth is made up of "seven" basic layers only very recently.

To jest Bóg, który stworzył siedem niebios i ziemi tyleż. Jego rozkaz dociera do nich, abyście wiedzieli, że Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny i że obejmuje każdą rzecz Swoją wiedzą. (Sura Rozwód, werset 12)

Jak wynika ze współczesnych badań naukowych a także z zacytowanych słów Koranu, Ziemia, podobnie jak i niebo składa się z siedmiu warstw. Warstwy te to:

1. Litosfera (wodna)
2. Litosfera (Lądowa)
3. Astenosfera
4. Mezosfera- wyższy płaszcz ziemi
5. Mezosfera- niższy płaszcz ziemi
6. Zewnętrzne jądro ziemi
7. Wewnętrzne jądro ziemi

The Layers of the Atmosphere

The Earth has all the attributes that are needed for life. One of them is the atmosphere, which serves as a shield protecting living things. Today, it is an established fact that the atmosphere is made up of different layers lying on top of one another. Just as it is described in the Qur'an, the atmosphere is made up of exactly seven layers. This is certainly one of the miracles of the Qur'an.

Nazwa litosfera pochodzi z greckiego „lithos” i używana jest dla określenia skalistej warstwy zwanej inaczej skorupą ziemską. Warstwa ta ma tylko kilkadziesiąt kilometrów głębokości, to jest o wiele mniej niż inne, występujące pod nią warstwy. Głębokość litosfery pod morzami, oceanami i miejscami wulkanicznie czynnymi jest najmniejsza i sięga tylko do osiemdziesięciu kilometrów, w innych miejscach nie przekracza stu pięćdziesięciu kilometrów. Ze względu na swoją wytrzymałość stanowi skorupę ziemi.

Pod litosferą znajduje się warstwa bardziej plastyczna i odznaczająca się mniejszą wytrzymałością, tzw „astenosfera”. W warstwie tej właściwości sprężyste materiału skalnego są osłabione przez wzrost temperatury. 13 Litosfera „pływa” więc po astenosferze, pod którą znajduje się „płaszcz ziemi”, zwany też „mezosferą”. Mezosfera dochodzi do zewnętrznego jądra ziemi na głębokości 2900m pod poziomem morza. Przypuszcza się, że w płaszczu ziemi występuje więcej żelaza, magnezu i wapnia niż to miało miejsce w skorupie ziemskiej i, że warstwa ta ma większą gęstość i temperaturę niż warstwy wyższe.

Centralną część kuli ziemskiej zajmuje jądro Ziemi, zwane też „barysferą”. Jądro zewnętrzne, o grubości około 2200km, ma charakter cieczy i jest odpowiedzialne za powstawanie pola magnetycznego ziemi. Jądro wewnętrzne, o promieniu około 1250km, ma charakter ciała stałego o bardzo dużej gęstości, która wzrasta wraz ze wzrostem głębokości.

Jak widać to, co wiemy dzięki obserwacjom i badaniom naukowym przeprowadzonym w XX wieku, ogłoszone było w Koranie już czternaście wieków temu. To kolejny cud Koranu.

Zadanie gór

Im Quran wird auf eine sehr bedeutende geologische Funktion der Berge aufmerksam gemacht:

I umieściliśmy na ziemi solidnie stojące, aby się ona nie kołysała razem z ludźmi... (Sura Prorocy, werset 31)

Werset ten ukazuje kolejną prawdę, tym razem z dziedziny geologii. Mowa w nim o roli, jaką pełnią góry w walce ze wstrząsami. Niewątpliwym cudem jest fakt, iż ogłoszono to w Koranie, ponieważ dopiero współczesna nauka zajęła się głębiej tą kwestią.

The Function of Mountains

 

 

Mountains have roots deep under the surface of the ground.(Earth, Press and Siever, p. 413)

The Function of Mountains

 

Schematic section. Mountains, like pegs, have deep roots embedded in the ground. (Anatomy of the Earth, Cailleux, p.220)

The Function of Mountains

 

Another illustration shows how mountains are peglike in shape, due to their deep roots. (Earth Science, Tarbuck and Lutgens, p.158)

Dawniej górom nie przypisywano żadnej szczególnej roli, były to po prostu mniejsze lub większe wzniesienia terenu. Teraz wiadomo, że korzenie gór osadzone są na głębokościach 10 – 15 razy przewyższających ich wysokość. Na przykład korzenie Mount Everestu sięgają 125 kilometrów poniżej poziomu morza. 14

Góry powstają w wyniku ruchów górotwórczych, orogenezy, która doprowadza do piętrzenia mas skalnych. Górne warstwy uzyskują swój ostateczny kształt wskutek działania procesów rzeźbotwórczych takich jak erozja czy wietrzenie, warstwy dolne osadzają się głęboko pod powierzchnią ziemi. O zjawisku tym czytamy w wielu opracowaniach naukowych.

W górzystych miejscach kontynentu skorupa ziemska jest tak głęboka, że sięga aż do płaszcza ziemi. 15

mountains

With extensions that mountains extend out towards under the ground as well as over the ground, they clench different plates of the earth together like a peg. The Earth's crust consists of plates that are in constant motion. This clenching property of mountains prevents shocks to a great extent, by fixing the earth's crust, which has a very movable structure.

And He has set up on the earth mountains standing firm, lest it should shake with you; and rivers and roads; that ye may guide yourselves;
(Surat an-Nahl:15)

Światowa sława w dziedzinie geologii oceanicznej, prof. Siaveda, komentuje:

„Podstawowa różnica pomiędzy górami kontynentalnymi a oceanicznymi tkwi w ich budulcu. Obydwa rodzaje posiadają jednak korzenie, które, zgodnie z prawem Archimedesa, mają służyć do podtrzymywania gór.”16

W Koranie czytamy natomiast:

Czyż nie uczyniliśmy ziemi łożem dla wypoczynku, a gór jako podpory do namiotu? (Sura Wieść, werset 6-7)

W innym wersecie mowa jest o tym, jak Allah „utwierdził solidnie góry” (Sura Wyrywający, werset 32). Występujące w oryginale arabskie słowo „ersayha” oznacza „zakorzenić, przymocować, przyśrubować, przygwoździć”. Dzięki temu góry uznawane są za punkt styku warstw ziemi i mogą być porównane do przytrzymujących konstrukcję gwoździ.

Dziś, dzięki obserwacjom i badaniom, wiemy, że skalista skorupa ziemska pływa na mniej wytrzymałej warstwie astenosfery. Gdyby nie istniały góry, to podczas ruchu obrotowego ziemi, wokół swej osi, pływająca skorupa ziemska byłaby w ciągłym ruchu. W takim przypadku życie na ziemi nie byłoby możliwe. Dlatego też Allah wyznaczył górom za zadanie podtrzymywanie skorupy ziemi.

On stworzył niebiosa bez filarów, które moglibyście widzieć. On rzucił na ziemie solidnie stojące, żeby nie kołysała się z wami. On rozprzestrzenił na niej wszelkie zwierzęta... (Sura Lokman, werset 10)

O wy, którzy wierzycie! Chodźcie w pokoju wszyscy i nie chodźcie śladami szatana      Zaprawdę, on jest dla was wrogiem jawnym. (Sura Krowa, werset 208)

Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli i którzy wędrowali razem, i którzy walczyli na drodze Boga, spodziewają się miłosierdzia Boga. A Bóg jest przebaczający, litościwy. (Sura Krowa, werset 218)

Ruchy gór

W jednym z wersetów napisano, że góry w rzeczywistości nie są tak nieruchome, jak się to nam wydaje.

I zobaczysz góry, które uważałeś za nieruchome, jak będą przechodzić, podobnie jak przechodzą chmury. To jest działanie Boga, który uczynił doskonale każdą rzecz. Zaprawdę On jest w pełni świadomy tego, co wy czynicie. ( Sura Mrówki, werset 88)

The movements of the continents

movements

200 million years ago

135 million years ago

65 million years ago

Today

The Western Hemisphere 50 million years later

The Eastern Hemisphere 50 million years later

The pictures to the left show the position of the continents in the past. If we assume that the movements of the continents will continue in the same way, millions of years later, they will be in the position shown in the picture to the right.

Ruch gór spowodowany jest ruchem skorupy ziemskiej, na której się one znajdują. Skorupa ziemska „pływa” na głębszej warstwie geologicznej, tzw. płaszczu ziemi. Niemiecki naukowiec, Alfred Wegener, na początku XX wieku stwierdził, że miliony lat temu istniał tylko jeden kontynent, który rozpadł się, a poszczególne jego części zaczęły „płynąć” w różnych kierunkach. Słuszności tego twierdzenia dowiedli geolodzy dopiero 50 lat po śmierci wielkiego uczonego, to jest w latach osiemdziesiątych naszego wieku.

Tak jak to pisał Wegener, w artykule z 1915 roku, pięćset milionów lat temu istniał tylko jeden kontynent, Pangaea, który mieścił się na biegunie północnym. Około stu osiemdziesięciu milionów lat temu Pangaea podzieliła się na dwie części, z których jedną stanowiła dzisiejsza Afryka, Australia, Antarktyka i obejmująca Indie Gondwana a drugą Europa, Ameryka Północna i Laurazja (Azja z wyłączeniem Półwyspu Indyjskiego). W przeciągu ponad stu pięćdziesięciu milionów lat Gondwana i Laurazja podzieliły się na kilka mniejszych części.

Powstałe po rozpadzie Pangaei kontynenty znajdują się w ciągłym ruchu, przesuwając się z prędkością kilku centymetrów rocznie. Fakt ten opisano w wielu naukowych opracowaniach, między innymi tak:

„Skorupa ziemska i płaszcz ziemi tworzą razem warstwę mającą około stu kilometrów grubości. Można ją podzielić na sześć głównych i wiele mniejszych warstw. Według teorii „tektoniki warstw”, płaszczyzny noszące oceany i kontynenty, pozostają w ciągłym ruchu. Obliczono, że kontynenty przesuwają się od jednego do pięciu centymetrów rocznie, co niesie za sobą zmiany na mapie świata, na przykład powiększanie Atlantyku.”17

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w Koranie użyte zostało określenie „przechodzące”, a we współczesnych opracowaniach naukowych mowa jest o zjawisku określonym mianem „continental drift”, czyli ruchu kontynentów.18 Oczywiście w czasach zesłania Koranu nie możliwa była obserwacja ruchu kontynentów a fakt, że napisano o tym w Koranie świadczy o jego cudowności.

Uwagi o wschodzie i zachodzie słońca

Lecz nie! Przysięgam na Pana wschodów i zachodów! My przecież posiadamy moc... (Sura Stopnie, werset 40)

Pan niebios i ziemi, i tego co jest między nimi, i Pan wschodów. (Sura Szeregi, werset 5)

On- Pan dwóch wschodów On- Pan dwóch zachodów (Sura Miłosierny, werset 17)

W zacytowanych powyżej wersetach użyto określeń „wschód” i „zachód” w liczbie mnogiej. W wersji oryginalnej „megarip” i „mesarik”, czyli wschody i zachody, lub „magribeyn” i „mesrikeyn” „dwa wschody” i „dwa zachody”. Mowa tu oczywiście o tym, iż wschody i zachody słońca są różnie postrzegane, zależnie od miejsca, w którym się znajdujemy.

Jak wiemy, kąt nachylenia osi obrotowej ziemi wynosi 23o 27. Dzięki temu oraz dzięki kształtowi ziemi, promienie słoneczne nigdy nie padają pod tym samym kątem. Osoba znajdująca się daleko od równika widzi wschód i zachód słońca inaczej niż widziałaby go znajdując się na równiku. Tylko osoba znajdująca się dokładnie na równiku widzi wschód i zachód słońca zawsze dokładnie w tym samym miejscu. Biorąc pod uwagę fakt, iż Półwysep Arabski znajduje się blisko równika, możemy przypuszczać, iż mieszkańcy półwyspu obserwują wschód i zachód zawsze w tym samym miejscu. Fakt, że w Koranie zawarta jest prawda o wielu wschodach i zachodach świadczy o jego nieskończonej mądrości.

güneş batımı

Zmniejszanie się lądów

güneş parlaması
 

Czyż oni nie widzą, że My przychodzimy na ziemię zmniejszając ją po jej krańcach?(Sura Grzmot, Werset 41)

Pozwoliliśmy używać dóbr tego świata -im i ich ojcom-jak długo potrwa ich życie. Czy oni nie widzą, że My przychodzimy na ziemię, zmniejszając ją po krańcach? Mogą oni zatem być zwycięzcami? (Sura Prorocy, Werset 44)

Świat znajduje się pod stałym ostrzałem pochodzących ze słońca protonów, elektronów i cząsteczek alfa. Ten tak zwany wiatr słoneczny ma taką moc, że mógłby z łatwością oderwać atmosferę ziemską od Ziemi. Nie dzieje się tak dzięki temu, że planetę naszą chroni warstwa, zwana magnetosferą, a dokładniej, wytwarzane przez tę warstwę pole magnetyczne. Mimo iż warstwa ta, rozciągająca się ponad jonosferą, jest w porównaniu z innymi warstwami niezbyt szeroka, udaje się jej ochronić ziemie przed niszczycielskim działaniem słońca.19

Dzięki wynikom obserwacji i badań przeprowadzanych przez załogi statków kosmicznych wysyłanych w kosmos przez NASA wiadomo, że w wyniku wybuchów na słońcu z zewnętrznych warstw atmosfery uwalnia się i oddala w kosmos tlen i inne gazy. Po raz pierwszy zanikanie zewnętrznej warstwy Ziemi zaobserwowano 24 i 25 września 1998 roku.20

Zacytowane wersety można też interpretować w inny sposób:

W dzisiejszych czasach obserwuje się topnienie lodowców i podwyższanie poziomu mórz i oceanów. Woda zaczyna pokrywać coraz większą powierzchnie lądów, których powierzchnia zmniejsza się.21 Możliwe, że wersety i słowa przychodzimy na ziemię, zmniejszając ją po krańcach odnoszą się do tego właśnie problemu.

New York Times zamieszcza następującą wiadomość na ten temat:

„W ostatnim stuleciu temperatura na powierzchni Ziemi podniosła się o jeden stopień Fahrenheita, a procentowo największe ocieplenie odnotowano w ostatnim kwartale wieku. To poważny problem. Na zdjęciach satelitarnych bieguna północnego widać znaczne zmniejszenie lądu. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych naszego wieku, naukowcy z podlegającego pod NASA instytutu Goddard, mieszczącego się na Manhatanie, oszacowali, dzięki wynikom z badających oceany łodzi podwodnych, że grubość warstwy lodowej w okolicach bieguna północnego zmniejszyła się o 45%. Zdjęcia satelitarne potwierdzają to odkrycie.”22

Jak widać sura Grzmot i sura Prorocy zawierają prawdy, które udało się odkryć dopiero pod koniec XX wieku.

Ziemia posiadająca rozpadliny

Na niebo, które włada powrotem! Na ziemię posiadająca rozpadliny! (Sura Gwiazda Nocna,Werset 11-12)

Znajdujące się w wersecie arabskie wyrażenie „sad’a” oznacza rozpadlinę, wyrwę, szczelinę. Przysięga na ziemię, która posiada takie rozpadliny jest kolejnym koraniczym cudem.

W latach 1945-46 naukowcy badający skład mineralny ziemi zeszli na dno oceanów i mórz i odkryli, że w swoich najgłębszych miejscach posiada ona rozpadliny a pod wodami, na głębokościach 100-150 km pod poziomem morza, znajduje się stopniała magma.

yeryüzü kabuğu

Na skorupie ziemskiej występują rowy układające się w kierunkach północ-południe i wschód-zachód. Dzięki nim na powierzchnie ziemi wydobywa się magma co ma wpływ na obniżenie jej temperatury i tworzenie gór oceanicznych.

Jeżeli ciepło nie wydobywałoby się spod powierzchni ziemi w taki właśnie sposób, to życie na naszej planecie nie byłoby możliwe. Nie znajdujące ujścia ciepło miałoby wpływ na występowanie zjawisk nuklearnych. 23

Jak widać to, co wiemy dzięki obserwacjom i badaniom naukowym przeprowadzonym w XX wieku, ogłoszone było w Koranie już czternaście wieków temu. To kolejny cud Koranu.

Na powyższych rysunkach pokazano popękaną strukturę ziemi. Dzięki szczelinom występująca w skorupie ziemskiej magma może wydobywać się na powierzchnię ziemi, co ma wpływ na obniżenie jej temperatury.

lav denizi

Jeżeli ciepło nie wydobywałoby się spod powierzchni ziemi, to życie na naszej planecie nie istniałoby.

Tajemnica żelaza

iron

żelaza

Wysłaliśmy już Naszych posłańców z jasnymi dowodami i zesłaliśmy z nimi Księgę i wagę, aby ludzie stali przy sprawiedliwości. I zesłaliśmy żelazo, w którym jest moc straszna i korzyści dla ludzi ażeby wiedział Bóg, kto pomaga Jemu i Jego posłańcom w tym, co skryte. Zaprawdę, Bóg jest mocny, potężny!(Sura Żelazo, werset 25)

Słowo „zesłanie” może w pierwszej chwili przywodzić na myśl, iż żelazo zostało symbolicznie zesłane, inaczej mówiąc, dane ludziom przez Allaha, jednak przy dokładnym studium wersji oryginalnej Koranu można zauważyć, iż słowo „enzelma” nie posiada takiego symbolicznego znaczenia i jest używane zawsze dla określenia stanu realnego. Arabowie posługują się nim mówiąc o padającym deszczu czy śniegu. W tym właśnie kryje się tajemnica wersetu: dzięki współczesnym odkryciom w dziedzinie astronomii wiadomo, że znajdujące się na Ziemi żelazo pochodzi od gwiazd olbrzymów.24 Zresztą nie tylko żelazo znajdujące się na Ziemi, ale żelazo całego Układu Słonecznego pochodzi z innych systemów, ponieważ wysokość temperatury słońca nie wystarcza aby pierwiastek ten mógł powstać. Żelazo może powstać tylko na gwiazdach olbrzymach, których temperatura dochodzi do kilkuset milionów stopni Celsjusza. Gwiazdy te, nazwane Nowa i Supernowa, rozpadają się, kiedy występująca na nich ilość żelaza przekracza pewien poziom. W wyniku ich rozpadu zawierające żelazo meteory przemieszczają się po wszechświecie.25 W astronomicznych źródłach znajdujemy takie opisy:

„Istnieją także dowody działań starszych gwiazd Supernowa: pojawiające się na dnie oceanu żelazo typu 60 powstało pięć milionów lat temu, po wybuchu Supernowej znajdującej się w odległości dziewięćdziesięciu lat świetlnych od Słońca. Żelazo typu 60 jest radioaktywnym izotopem, który po przejściu nukleosyntezy dostał się do atmosfery a następnie do warstw ziemi.”26

demir

żelaza

Jak widać żelazo, które powstało na odległych gwiazdach zostało na Ziemię zesłane w postaci meteorów, dokładnie tak, jak to opisuje Koran. Wiadomości te nie mogły być wynikiem obserwacji astronomicznych, bo w VII wieku takowych nie było. Jedynym wytłumaczeniem znalezienia się tej wiadomości w Koranie jest to, iż jest on słowem bożym.

Oprócz tego warto wspomnieć o ciekawej formie matematycznej suey Żelazo: Żelazo jest pięćdziesiątą siódmą surą koraniczną, sura posiada 57 ebdżedów, a słowo „żelazo” pojawia się w nim 26 razy (26 to liczba atomowa żelaza).

Sura Żelazo zawiera bardzo ciekawą formę matematyczną: Żelazo jest pięćdziesiątą siódmą surą koraniczną, sura posiada 57 ebdżedów, a słowo „żelazo” pojawia się w nim 26 razy (26 to liczba atomowa żelaza).

Względność czasu

hourglass

Względność czasu to pojęcie szeroko rozpowszechnione w XX wieku dzięki Albertowi Einsteinowi. Przed Einsteinem, który odkrył i udowodnił względność czasu, ludzie nie wiedzieli o tym, że czas jest uzależniony od prędkości i nie znali takiego pojęcia. Z jednym wyjątkiem: dane dotyczące tematu można znaleźć w Koranie w następujących wersetach:

Bóg nie zmieni nigdy Swojej obietnicy! I, zaprawdę jeden dzień u twego Pana jest jak tysiąc lat według naszego liczenia!(Sura Pielgrzymka, werset 47)

On kieruje z nieba na ziemie Swój rozkaz, który potem wznosi się do niego w ciągu dnia liczącego tysiące lat, według waszej rachuby. (Sura Pokłon, werset 5)

Pojawienie się takich słów w Koranie, który zesłany był około 610 roku naszej ery świadczy o jego naukowości i cudowności.

Time is a concept entirely contingent on the perceiver. While a certain time period seems long for one person, it may seem short for another. In order to understand which one is right, we need sources such as clocks and calendars. It is impossible to make correct judgments about time without them.

Stworzenie par

Chwała niech będzie Temu, który stworzył wszystkie pary, jakie wydaje ziemia i oni sami, i te, których oni nie znają . (Sura Ja Sin, werset 36)

Dzięki użyciu słów „i te, których oni nie znają” werset ma znaczenie o wiele szersze niż to, co w pierwszej chwili przychodzi na myśl, czyli istnienie w parze pierwiastka żeńskiego i męskiego.

Profesor fizyki, Paul Dirac, otrzymał w 1933 roku nagrodę Nobla za odkrycie istnienia w materii dwóch pierwiastków. Odkrycie noszące nazwę „Parite” pokazało, że materia występuje zawsze w parze z antymaterią, która zawiera cechy przeciwne do cech materii. Dla przykładu podczas gdy elektrony materii naładowane są ujemnie, elektrony antymaterii naładowane są dodatnio a protony ujemnie. Naukowe źródła podają, że każda cząstka posiada swoją antycząstkę.27

anti madde
 

Inne przykłady na istnienie par znajdujemy w świecie roślin. Botanicy dopiero 100 lat temu odkryli, iż istnieją wśród nich pary. Jednak już 1400 lat temu, w Koranie, napisano:

On stworzył niebiosa bez filarów, które moglibyście widzieć. On rzucił na ziemie solidnie stojące, żeby nie kołysała się z wami. On rozprzestrzenił na niej wszelkie zwierzęta. Spuściliśmy z nieba wodę i sprawiliśmy, iż wyrosły na niej wszelkiego rodzaju szlachetne pary. (Sura Lokman, werset 10)

On jest Tym, który uczynił dla was ziemię kolebką i dla was wytyczył na niej drogi, i spuścił z nieba wodę. I wyprowadziliśmy dzięki niej Wszelkie pary różnych roślin. ( Sura TaHa, werset 53)

Wszystkie cząstki występujące we wszechświecie posiadają swoje antycząstki. Mają one takie same bieguny, ale są przeciwnie naładowane. Przy kontakcie materii z antymaterią uwalnia się energia.

Cząsteczki atomowe

SubAtomicParticles

1) Cząsteczki, które składają się na poszczególne przedmioty potrzebują istnienia pola magnetycznego odpowiadającego za powstanie więzi między atomami. Połączone cząsteczki mogą tworzyć ciała stałe, ciecze lub gazy

2)  Każdy atom posiada jądro atomowe otoczone chmurą elektronów. Trzymają się one siebie dzięki istnieniu pola magnetycznego.

3) Jądro atomowe zbudowane jest z protonów i neutronów.

4) Każdy proton i neutron składa się z trzech kwarków powiązanych ze sobą dzięki sile jądrowej.

Po rozwinięciu teorii atomowej greckiego filozofa Demokryta, ludzie zaczęli wierzyć w to, że materia składa się z małych, niepodzielnych i niezniszczalnych cząsteczek zwanych atomami. W czasach nowożytnych natomiast dowiedziono, że atomy można podzielić na jeszcze mniejsze cząsteczki. Prawda ta udowodniona dopiero w ostatnim stuleciu naszej ery opisana jest w Koranie słowami:

Mówią ci, którzy nie uwierzyli: „Nie przyjdzie na nas godzina” Powiedz: „Tak! Ona z pewnością na was przyjdzie, na mojego Pana, znającego to, co skryte!” Nie skryje się przed nim nawet ciężar pyłku, ani w niebiosach, ani na ziemi; ani mniejsze od tego, ani większe, co by nie było w Księdze jasnej! (Sura Sabejczycy, werset 3)

I w jakiejkolwiek byłbyś sytuacji, i cokolwiek recytowałbyś z Koranu, i jakiekolwiek podejmujecie działanie, My jesteśmy przy was świadkami, kiedy się zagłębiacie. I nie ujdzie uwagi twego Pana nawet ciężar jednego pyłku-ani na ziemi, ani w niebiosach; ani też coś jeszcze mniejszego od tego, ani też większego-żeby to nie było w Księdze jasnej. (Sura Jonasz, werset 61)

Jak widać w wersecie mowa jest o „pyle”, „atomie” i mniejszych od niego cząstkach. W języku arabskim słowo „zerre” oznacza tyle co najmniejsza istniejąca cząstka.

Nawet dwadzieścia lat temu uważano, że najmniejsze części składowe atomu to neutrony i protony i dopiero w bardzo niedawnej przeszłości odkryto, że także te części dają się podzielić. Cząsteczkami tymi zajmuje się gałąź nauki zwana „fizyką cząstek” a jednym z jej odkryć jest to, że protony i neutrony składają się z mniejszych cząstek zwanych kwarkami. Są one tak małe, że człowiek nie jest w stanie ich sobie wyobrazić. Ich wielkość wynosi 10-18 (0,000000000000000001)metra.28

Ważny w tej kwestii jest fakt, że cytowane powyżej koraniczne wersety wskazują na istnienie takich cząstek. Użyte w wersecie arabskie słowo „miskal” oznacza wagę, ciężar. Znaczy to, że Koran zwraca uwagę na fakt, że cząsteczki takie jak protony, neutrony i elektrony są cząsteczkami, którym atom zawdzięcza swoją masę. Zapisanie tego przed wieloma stuleciami jest dowodem boskiego natchnienia Koranu.

kara delik
 

Czarne dziury

Wiek dwudziesty obfitował w bardzo wiele ważnych odkryć na polu astronomii. Odkryto między innymi mało do dziś znane „Czarne Dziury”. Ciała te powstały po zapadnięciu się gwiazd i charakteryzują się ogromną gęstością i bardzo silnym polem magnetycznym. Nie jest możliwe zaobserwowanie ich nawet przy zastosowaniu najlepszych i najsilniejszych teleskopów, a ich rzeczywiste istnienie można udowodnić jedynie ich wpływem na wszechświat. W Surze Wydarzenie znajdujemy przysięgę:

Ależ nie! Przysięgam na miejsca zapadania gwiazd! A to zaprawdę jest wielka przysięga-żebyście tylko mogli wiedzieć!(Sura Wydarzenie, werset 75-76)

Wyrażenie „Czarne dziury” zostało po raz pierwszy użyte przez amerykańskiego fizyka, Johna Wheelera, w 1969 roku. W dawnych czasach wydawało się ludziom, że mogą zobaczyć wszystkie występujące we wszechświecie gwiazdy, potem jednak okazało się, że widzimy tylko te gwiazdy, które świecą, a te, które nie świecą, bo zużyły całą swoją energię, nie są dla nas widoczne. Poniższy werset odnoszący się do dnia Sądu Ostatecznego zawiera też ważną prawdę naukową:

Przeto kiedy gwiazdy utracą blask,(Sura Wysłannicy, werset 8)

Gwiazdy o dużej masie mogą być przyczyną powstawania we wszechświecie łuków i krzywizn, „Czarne dziury” mogą ponadto „przedziurawić” wszechświat, stąd zresztą sama ich nazwa. W Koranie znajduje się także werset, w którym mowa o tym zjawisku:

Na niebo i na gwiazdę nocną! A co ciebie pouczy, co to jest gwiazda nocna? To jest gwiazda przenikająca .(Sura Gwiazda Nocna, wersety 1-3)

evren

To Him is due the primal origin of the heavens and the earth:
When He decreeth a matter, He saith to it: "Be," and it is.
(Surat al-Baqara: 117)

Ciemność i światło

Chwała niech będzie Bogu, który stworzył niebiosa i ziemię i uczynił ciemności i światło! Jednak ci, którzy nie wierzą, dają swojemu Panu równych.(Sura Trzody, werset 1)

Jak wiadomo, bez istnienia światła człowiek nie widziałby swojego otoczenia. Jednak postrzegane przez człowieka światło stanowi tylko małą wiązkę rozsiewanej we wszechświecie energii świetlnej. Istnieją promienie świetlne niewidzialne ludzkim okiem, należą do nich podczerwień, ultrafiolet, promienie X, fale radiowe. Człowiek nie jest w stanie ich zaobserwować.

W zacytowanym wersecie należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż nie występuje tu wyrażenie „ciemność” a jego liczba mnoga, „ciemności”. Słowo to, arabskie „zulumat”, pojawia się w dwudziestu trzech wersetach koranicznych zawsze w liczbie mnogiej, nigdy nie występuje liczba pojedyncza, „ciemność”. Jest to oczywiście dowodem na to, iż cytowane słowa pochodzą od kogoś, kto doskonale wie o istnieniu kilku rodzaji promieni świetlnych, niewidzialnych dla człowieka.

Dopiero niedawno naukowcy odkryli istnienie różnych długości fal promieniowania elektromagnetycznego. Promienie elektromagnetyczne poruszają się we wszechświecie w sposób przypominający falę powstającą po wrzuceniu kamienia do wód jeziora. I tak jak różne mogą być długości fali na jeziorze, tak samo różne są długości fal elektromagnetycznych.

tayf

Występujące we wszechświecie gwiazdy i inne źródła światła promieniują falami o różnych długościach, a ich spektrum jest bardzo szerokie. Promieniowanie gama charakteryzuje się najkrótszą długością fal, najdłuższe fale to fale radiowe a różnica pomiędzy nimi wynosi 1025. Aby wyobrazić sobie tę liczbę musielibyśmy liczyć w dzień i w nocy, a liczenie trwałoby sto milionów lat czyli dłużej niż istnieje świat. Różne fale świetlne rozłożone są na tak szerokim wachlarzu. 70% promieni słonecznych mieści się w wąskich granicach 0.3 do 1.50 mikronów. W tym przedziale istnieją trzy rodzaje światła: światło postrzegane przez człowieka, bliska podczerwień i ultrafiolet. Światło widziane przez człowieka stanowi 41% całego światła emitowanego przez słonce. Wszystkie inne promienie nie są widoczne gołym okiem, co oznacza, że człowiek jest na nie ślepy. 29

Jak widać na przedstawionym schemacie człowiek widzi tylko bardzo małą część promieni wysyłanych z wszechświata, inne promienie odbierane są jako ciemność.

Palenie bez ognia

Bóg jest światłem niebios i ziemi. Jego światło jest podobne do niszy, w której jest lampa; lampa jest we szkle, a szkło jest jak gwiazda świecąca. Zapala się ona od drzewa błogosławionego -drzewa oliwnego, ani ze Wschodu, ani z Zachodu, którego oliwa prawie by świeciła, nawet gdyby nie dotkną jej ogień. Światło na świetle! Bóg prowadzi drogą prostą ku światłu, kogo chce. Bóg przytacza przykłady dla ludzi. Bóg o każdej rzeczy jest wszechwiedzący! (Sura Światło, werset 35)

W surze Światło mowa jest o jednym ze źródeł światła. Jest ono podobne do gwiazdy a nie pochodzi ani ze wschodu ani z zachodu, co może być sygnałem braku jego właściwości fizycznych. Właściwości takich nie posiada energia elektryczna, która jest źródłem światła a słowa „lampa jest we szkle” mogą być opisem żarówki.

Żarówka jest szklana, świeci jak gwiazda, roztacza jasność i nie potrzeba oliwy aby można było ją zapalić bo w wyniku tarcia występujących w żarówce, na druciku wolframowym, atomów, powstaje temperatura 2000oC. Jest to temperatura tak wysoka, że inne metale doprowadziłaby do stopienia. Do zapalenia nie dochodzi dlatego, że w żarówce występuje próżnia, nie ma w niej tlenu. Paląca się żarówka przypomina gwiazdę.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że odkrycie energii elektrycznej było jednym z najważniejszych współczesnych odkryć i to, że cały świat rozjaśniany jest przez jarzące się dzięki tej energii żarówkom, to pojmiemy, jak ważne są zacytowane koraniczne wersety przepowiadające te odkrycia.

Za inne wytłumaczenie koranicznych słów można uznać światło powstające w wyniku reakcji nuklearnych na niektórych gwiazdach. Gwiazdy są wydzielającymi światło gorącymi obiektami gazowymi. Nowotworzące się wielkie gwiazdy zapadają się w sobie, w szczególności przez własne siły przyciągania. W wyniku zapaści ich centra są gorące i gęste. Jeżeli rozgrzeją się do odpowiedniej temperatury (minimum 7.000.000 stopni Kelwina), rozpoczynają się reakcje nuklearne. Mająca miejsce reakcja to zamiana wodoru w hel pod wpływem ogromnej energii. Podczas tej reakcji z powierzchni gwiazdy uwalniana jest do wszechświata wielka ilość światła i ciepła.

W całej tej reakcji nie bierze udziału tlen, dlatego nie można jej porównać do zwykłej reakcji spalania.

Ciężar chmur

Ciężar chmur przekracza nasze wszelkie wyobrażenie. Burzowe cumulusy ważą nawet do trzystu tysięcy ton. Trudno jest też wyobrazić sobie jak takie ogromne obiekty wiszą na niebie. W Koranie znajdujemy kilka wersetów traktujących o chmurach i ich właściwościach:

On jest Tym, który posyła wiatry jako radosną wieść poprzedzającą jego miłosierdzie. A kiedy one niosą ciężkie chmury, my pędzimy je na ziemię martwą i spuszczamy przez nie wodę, dzięki której powodujemy wzrost wszelkich owoców. Podobnie My wyprowadzamy martwych. być może wy sobie przypominacie! (Sura Wzniesione Krawędzie, werset 57)

On jest Tym, który ukazuje wam błyskawicę dla strachu i nadziei; On powoduje, iż powstają ciężkie chmury. (Sura Grzmot, werset 12)

Oczywiście nie istniała możliwość uzyskania informacji o ciężarze chmur w czasach objawienia Koranu, to, że w jego wersetach mowa jest o „ciężkich chmurach” jest dowodem na to, że Koran to słowo Wszechwiedzącego.

Miara deszczu

The Proportion of Rain

Najwięcej informacji dotyczące deszczu i chmur znajduje się w surze zatytułowanej Ozdoby:

Ten, który zesłał z nieba wodę według pewnej miary i dzięki niej ożywiliśmy krainę umarłą. W ten sposób zostaniecie wyprowadzeni. (Sura Ozdoby, werset 11))

Istnienie miary deszczu zostało odkryte dopiero bardzo niedawno. Według obliczeń, w ciągu sekundy z powierzchni ziemi paruje 16 milionów ton wody, co w skali roku daje 505 trylionów ton, właśnie tyle deszczu spada rocznie na ziemie. Jak widać ilość wody jest zawsze w równowadze a życie na ziemi możliwe jest dzięki jej stałej wymianie. Człowiek nie byłby w stanie stworzyć takiej przemienności nawet przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii.

Jeżeli zaistniałaby jakakolwiek zmiana i doszłoby do złamania tej równowagi, to wynikiem tego byłaby wielka katastrofa ekologiczna. Taka zmiana nie jest możliwa, bo deszcz pada tak, jak to przepowiedziano w Koranie „według pewnej miary”.

Równowaga widoczna jest nie tylko w ilości spadającego deszczu ale także w szybkości spadania kropli. Deszczowe chmury znajdują się conajmniej na wysokości 1200 metrów. Jeżeli jakikolwiek obiekt o wielkości i masie jednej kropli deszczu spadałby na ziemię, to po drodze nabierałby prędkości i przy spadnięciu mógłby wyrządzić poważne szkody. Jeżeli krople deszczu spadałyby z wysokości 1200m z taką prędkością, to na szkody narażone byłyby nie tylko zasiewy ale też domy, samochody, ludzie i inne obiekty znajdujące się na ziemi, a oczywiście są też chmury znajdujące się na wysokości 10.000 m.

Jednak nigdy nie dojdzie do katastrofy, ponieważ deszcz spada na ziemie zawsze z szybkością nie większą niż 8-10 km/h. Powodem jest specyficzny kształt kropli deszczu.

Jak widać Koran już 1400 lat temu przepowiedział to, co dopiero w niedawnych czasach odkryli naukowcy.

Według obliczeń, w ciągu sekundy z powierzchni ziemi paruje 16 milionów ton wody, co w skali roku daje 505 trylionów ton, właśnie tyle deszczu spada rocznie na ziemie. Jak widać ilość wody jest zawsze w równowadze a życie na ziemi możliwe jest dzięki jej stałej wymianie.

The Proportion of Rain

Every year, the amount of water that evaporates and that falls back to the Earth in the form of rain is "constant": 513 trillion tons. This constant amount is declared in the Qur'an by the expression "sending down water in due measure from the sky". The constancy of this quantity is very important for the continuity of the ecological balance, and therefore, life.

Powstawanie deszczu

Kwestia powstawania deszczu stanowiła przez wieki tajemnicę. Dopiero po odkryciu radarów powietrznych można było odpowiedzieć na pytanie, kiedy i w jakich warunkach powstaje deszcz. Okazało się, że najpierw odpowiedni „surowiec” musi być nawiany przez wiatr a następnie tworzą się chmury, z których później pada deszcz. Te trzy etapy opisane zostały w Koranie słowami:

Bóg jest Tym, który posyła wiatry, a one wzburzają chmury; On rozciąga je po niebie, jak chce, i czyni je płatami; i widzisz wtedy, jak obfity deszcz wylewa się spomiędzy nich. I kiedy On dosięga nim kogo chce ze Swoich sług, wtedy oni się radują. ( Sura Bizantyjczycy, werset 48)

A teraz przeanalizujmy poszczególne etapy:

Etap pierwszy: „Bóg jest Tym, który posyła wiatry”
Ze spienionych fal morskich porywane przez wiatr cząsteczki słonej wody stale przedostają się do atmosfery. Cząsteczki te, zwane aerozolem, wraz z parą wodną unoszącą się nad morzami i oceanami, tworzą chmury deszczowe.

Etap drugi: „On rozciąga je po niebie, jak chce, i czyni je płatkami”.”

Poprzez parę wodną skupiającą się wokół kryształków soli i pyłków powstają chmury. Kropelki wody są jeszcze tak małe, że w postaci chmur rozciągają się na niebie. W ten sposób niebo pokrywa się chmurami.

Etap trzeci: „i widzisz wtedy, jak obfity deszcz wylewa się spomiędzy nich.”

Wokół kryształków soli i pyłków zbiera się coraz więcej pary wodnej, w wyniku czego krople stają się większe i tworzą krople deszczu. Krople te zaczynają odrywać się od chmury i spadać na ziemię w postaci deszczu.

yağmurun oluşumu
Chmura rozciąga się w pionie i w ten sposób dosięga zimniejszych części atmosfery. Dzięki zimnu krople wodne zaczynają rosnąć. Pod koniec tego etapu krople robią się tak duże, że przeciwstawiają się sile przyciągania chmury i spadają na ziemię w postaci deszczu lub gradu

Ze spienionych fal morskich porywane przez wiatr cząsteczki słonej wody stale przedostają się do atmosfery. Cząsteczki te, zwane aerozolem, wraz z parą wodną unoszącą się nad morzami i oceanami, tworzą chmury deszczowe.

Jak widać każdy poszczególny etap powstawania deszczu został opisany w Koranie w odpowiedniej kolejności, bo tak jak i nad wszystkimi innymi zdarzeniami przyrody tak i nad powstaniem deszczu czuwa Allah. W innym wersecie koranicznym czytamy:

Czy ty nie widziałeś, że Bóg pędzi chmury, potem je łączy razem, potem układa je warstwami? Widzisz przecież, jak obfity deszcz wylewa się spomiędzy nich. On zsyła z nieba góry pełne gradu i dosięga nim, kogo chce, i oszczędza, kogo chce. Blask jego błyskawicy omal nie porywa spojrzenia. (Sura Światło, werset 43)

Badający rodzaje chmur deszczowych naukowcy doszli do zadziwiającego wniosku. Tworzenie i rodzaje chmur są uporządkowane według pewnego schematu. Tworzenie cumulusów przebiega w następujący sposób:

Etap pierwszy: Chmury nawiewane są przez wiatr.
2. Etap drugi: Chmury łącza się tworząc większe chmury. 30
Etap trzeci: Po połączeniu mniejszych chmurek, w większej chmurze a szczególnie w centralnej części można dostrzec zwiększenie sił przyciągania. Dzięki tej sile chmura rozciąga się w pionie i w ten sposób dosięga zimniejszych części atmosfery. Dzięki zimnu krople wodne zaczynają rosnąć. Pod koniec tego etapu krople robią się tak duże, że przeciwstawiają się sile przyciągania chmury i spadają na ziemię w postaci deszczu lub gradu. 31

Nie należy zapominać o tym, że dla zdobycia tych informacji meteorolodzy musieli stosować skomplikowane technologie i posługiwać się zdjęciami satelitarnymi a Koran opowiedział o całym zjawisku w prostych słowach już 1400 lat temu.

Wir müssen uns daran erinnern, dass die Meteorologen erst vor kurzem darauf gekommen sind, diese Details bezüglich der Wolkenentstehung, der Struktur und der Funktion der Wolken zu erlernen, indem sie hoch entwickelte Ausrüstungen wie Flugzeuge, Satelliten und Computer verwendeten. Wie aus diesen Erklärungen ersichtlich ist, hat Allah uns eine Information gegeben, die vor 1400 Jahren nicht bekannt sein konnte.

The Formation of Rain

 

 

 

These updrafts cause the cloud body to grow vertically, so the cloud is stacked up. This vertical growth causes the cloud body to stretch into cooler regions of the atmosphere, where drops of water and hail formulate and begin to grow larger and larger. When these drops of water and hail become too heavy for the updrafts to support them, they begin to fall from the cloud as rain, hail, etc. This scientific fact was announced in verse 43 of Sura Nur fourteen centuries ago by God in this way: "...then (He) makes them into a stack, and then you see the rain come out of …"

 

Footnotes

13. www.pubs.usgs.gov/publications/text/inside.html

14. www.wamy.co.uk/announcements3.html; prof.Zighloul Raghib El-Naggars speech

15. Carolyn Sheets, Robert Gardner, Samuel F.Howe, General Science, Allyn and Bacon Inc. Newton, Massachusetts, 1985, s.305

16. www.beconvinced.com/science/QURANMOUNTAIN.htm

17. Carolyn Sheets, Robert Gardner, Samuel F.Howe, General Science, Allyn and Bacon Inc. Newton, Massachusetts, 1985, s.305

18. Powers of Nature, National Geografic Society, Washington D.C.1978, ss 12-13

19. http://science.nasa.gov/newhome/headlines/ast08dec_1.htm

20. http://science.nasa.gov/newhome/headlines/ast08dec_1.htm

21. Dr Mazhar U.Kazi, 130 Evident Miracels in the Quran, Crescent Publishing House, New York, USA, 1998, s.115

22. http://www.planetwaves.net/polar-NYT.html;New York Times, August19, 2000

23. http://tea/rice.edu./schauer/6.23.2000; http://eri.u.tokyo.ac.jap/seno/sealevel_abst.html; http://theory.uwinnipeg.ca/mod_tech/node195.html;

24. Dr Mazhar U.Kazi, 130 Evident Miracels in the Quran, Crescent Publishing House, New York, USA, 1998, s.110-111

25. http://www.wamy.co.uk/announcements3.html;

26. http://www.istanbul.edu.tr/fen/astronomy/populer/cevre/cevresi.htm;

27. http://www.2think.org/nothingness.html; Nothingness: The science of empty space, Henning Genz, s.205.

28. http://i115srv.vu-wien.ac.at/physik/ws95/w9560dir/w9561d10.htm

29. S. Waqar Ahmed Husayini, Quran for Astronomy and Earth Exploration from Space, wydanie trzecie, Goodword Books, New Delhi, 1999, ss.175-182

30. Richard A.Anthes, John J. Cahir, Alistar B. Fraser, Hans A. Panofsky, The Atmosphere, wydanie trzecie, Columbus, Charles E. Merrill Publishing Company, 1981, ss.268-269; Albert Millers, Jack C.Thompson, Erlements of Meteorology, wydanie drugie, Columbus, Charles E. Merrill Publishing Company, 1975, s.141

31. Richard A.Anthes, John J. Cahir, Alistar B. Fraser, Hans A. Panofsky, The Atmosphere, wydanie trzecie, s.269, Albert Millers, Jack C.Thompson, Erlements of Meteorology, wydanie drugie, s.141-142

 

3 / total 6
You can read Harun Yahya's book Cuda Koranu online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
O tej stronie | Startuj z tę stroną | Dodaj do ulubionych | RSS Feed
Wszystkie materiały można kopiować, drukować i rozprowadzać z podaniem źródła.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."